Programy związkowe zapewniły białoruskiemu przedsiębiorstwu stabilną teczkę zamówień, pracę na trzy zmiany i wysokie wynagrodzenie

“Podstawa” na sukces

Programy związkowe zapewniły białoruskiemu przedsiębiorstwu stabilną teczkę zamówień, pracę na trzy zmiany i wysokie wynagrodzenie

Gospodarka Białorusi i Rosji przeżywa trudne chwile. Wiele przedsiębiorstw muszą ograniczać produkcję, przeprowadzać personel na krótszy tydzień pracy. Na tym tle miński Integral Sp. z o.o. pokazuje stabilne wyniki i wiarę w przyszłość. Jedno z wiodących w Państwie Związkowych przedsiębiorstw w dziedzinie mikroelektroniki ma niemal w pełni ukształtowaną teczkę zamówień, pracuje na trzy zmiany, pięć dni w tygodniu, a czasem bierze i weekendy. I wszystko jedno niektórzy klienci muszą czekać, mimo zapłaty z góry, gdy towar będzie dla nich wyprodukowany...


Co wyjaśnia ten fenomen produkcyjny? Zastępca dyrektora generalnego Integrala do spraw marketingu i organizacji sprzedaży Aleksander Dudkin uważa, że podstawą takiej udanej pracy w trudnych warunkach ekonomicznych są programy naukowo-techniczne, finansowane z budżetu Państwa Związkowego. Przedsiębiorstwo brało udział w realizacji kilku takich projektów, z których każdy został rozliczony na 3-4 lata. W rzeczywistości, stanowią one znaczące inwestycje w nowe projekty i technologie. Pozwala to na wysokim poziomie zaspokajać krajowe zapotrzebowanie na mikroelektronikę krajową, które opiera się na zrozumiałe pragnienie przywództwa Rosji i Białorusi, aby zapewnić bezpieczeństwo technologiczne Państwa Związkowego. Ponieważ do niedawna trzy czwarte rynku mikroelektroniki stanowił import. Jest to niepokojący odsetek dla kraju, który posiada pociski jądrowe, energię atomową, rozwinięty przemysł kosmiczny, ponieważ nie da się powiedzieć z absolutną pewnością o czystości informacyjnej obcych elementów elektronicznych. I tu ratują programy związkowe. Pozwalają one nie tylko utrzymać, ale także rozwijać współpracę związanych białoruskich i rosyjskich przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych. Dzięki temu, liczy Aleksander Dudkin, eksport produkcji przedsiębiorstwa do Rosji w 2015 roku wzrośnie o jedną trzecią.

Integral jest pionierem w rozwoju i realizacji programów naukowo-technicznych Państwa Związkowego. Zastępca dyrektora Departamentu Centrum Naukowo-Technicznego “Belmikrosistema”, które jest częścią przedsiębiorstwa, członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Białorusi Anatolij Biełous wyjaśnia:

— Uruchomiliśmy pierwsze programy związkowe. To “Baza”, w trakcie realizacji której zostało opracowano 50 nowych układów scalonych. Następnie wykonywała się “Podstawa”, również mająca na celu rozwój układów scalonych, urządzeń wysokiej niezawodności dla przemysłu jądrowego, kosmicznego. Oba programy zostały z powodzeniem wdrożone, i dziś ponad 80 rosyjskich przedsiębiorstw wykorzystują otrzymane od nas mikrourządzenia.

Program Związkowy “Podstawa” została wykonany w latach 2010-2013. Wzięło w nim udział około 40 rosyjskich i białoruskich partnerów. Dzięki wspólnej pracy utworzono rezerwę na kilka lat. Wszystko, co było zaplanowane, wykonane w całości. Tylko strona białoruska opracowała i opanowała w seryjnej produkcji 62 typy nowych układów, 8 typów tranzystorów, 16 typów stabilizatorów, itp. Nie daleko w tyle są i Rosjanie. Na podstawie białoruskich komponentów produkują zaawansowane technologicznie instrumenty i mechanizmy dla bardzo odpowiedzialnych produktów. Przede wszystkim, produkty te charakteryzują się wysoką niezawodnością w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Mogą w ciągu lat pracować przy dużych zmianach temperatury, ciśnienia, pod wpływem promieniowania kosmicznego. Urządzenia mikroelektroniczne, które są oparte na projekty, wykonane według programu związkowego “Podstawa”, używane przez ponad 80 przedsiębiorstw Rosji, Białorusi i innych krajów WNP.

Innym ważnym wspólnym projektem został program naukowo-techniczny “Związkowa Kamera Termowizyjna”. Według niego planowane jest opracowanie i ustalenie produkcji instrumentów-kamer termowizyjnych nowej generacji stosowanych w różnych gałęziach gospodarki i techniki. A przedsiębiorstwa kompleksu radioelektronicznego Rosji i Białorusi na podstawie doświadczenia w wykonaniu programów związkowych już budują długoterminowe plany. Potwierdzili potrzebę związkowych integralnych układów scalonych i półprzewodnikowych na okres do 2017 roku. Te produkty zaawansowanych technologii będą wykorzystywane w produkcji ponad 120 próbek nowych systemów elektronicznych do różnych zastosowań, od energetyki jądrowej do eksploracji kosmosu.

Przy tym analogów wielu projektów białoruskich i rosyjskich elektroników na świecie nie ma. Dowodem na to są wnioski o rejestrację technologii, złożone na Białorusi i w Rosji. Oba kraje również otrzymały ponad 40 świadectw o rejestracji topologii układów scalonych.

Jest to tym bardziej ważne, że na terytorium byłego Związku Radzieckiego pozostało tylko 7-8 przedsiębiorstw, produkujących układy scalone i tym podobne “nadzienie” dla nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Wśród nich jedynie Integral Sp. z o.o. zachował cały łańcuch technologiczny w całości i inwestuje w swoją przyszłość. W laboratoriach tego stowarzyszenia naukowo-produkcyjnego badacze opracowują nowe mikrourządzenia elektroniczne, materiały i technologie dla ich produkcji, a w halach fabrycznych pomysły wcielają się w tysiącach elementów elektronicznych, stosowanych w kilkudziesięciu krajach w różnych produktach — od zegarków, kalkulatorów i innych urządzeń gospodarstwa domowego do statków kosmicznych. Na przykład, niedawno Integral wygrał przetarg na dostawę elektronicznych układów scalonych dla Indyjskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, pokonując konkurentów z USA i innych krajów rozwiniętych.

Zwłaszcza są zapotrzebowane produkty Integrala w Rosji, gdzie skierowano ponad 80 procent produktów. Bez nich nie obchodzi się prawie każdy rosyjski samolot i statek kosmiczny, zautomatyzowany system sterowania elektrowni jądrowych i innych obiektów na wysokim szczeblu. I udział białoruskiego przedsiębiorstwa na rosyjskim rynku stale rośnie. W 2014 roku eksport do Rosji w ujęciu pieniężnym wzrósł o 6 procent, w naturalnym — znacznie więcej.

Wszystko to wygląda szczególnie kontrastowo na tle wydarzeń niedawnej przeszłości. Po upadku Związku Radzieckiego kiedyś potężne przedsiębiostwo, znane w całym Związku Radzieckim, okazało się w kiepskich warunkach. Rozpadły się ustanawiane przez dziesięciolecia więzi gospodarcze. Znacznie ograniczyła się ilość zleceń. Nie pozostało środków do przebrajania technicznego. A co najważniejsze, przedsiębiorstwo zaczęło tracić zakwalifikowanych specjalistów, ponieważ płace spadły. Chociaż wymagania dotyczące kwalifikacji na Integrale są bardzo wysokie. Dziś obraz w przedsiębiorstwie jest odwrotny. Tu chętnie idą absolwenci najbardziej prestiżowych białoruskich uczelni, ponieważ widzą perspektywę rozwoju zawodowego, i wynagrodzenia dzisiaj tutaj są na średnim poziomie w Mińsku. A czołowi specjaliści zarabiają znacznie więcej.

Na Białorusi i w Rosji został już zatwierdzony nowy program związkowy “Technologia-SG”. Część jego tematyki wraz z Rosjanami będzie wykonywać Integral Sp. z o.o.. Zastępca dyrektora oddziału “NTC” Bielmikrosistema” Anatolij Biełous powiedział, że tworzą się jeszcze trzy wspólne programy z udziałem białoruskich elektroników. Ważne jest, aby proces ten nie był zbyt długi. Ponieważ mikroelektronika musi nadążać za duchem czasu, w przeciwnym razie traci swoją konkurencyjność.

Wzmocnić współpracę mogłoby połączenie potencjału naukowego i przemysłowego rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw. Na przykład, białoruskiego Integrala Sp. z o.o. i rosyjskiej Roselektroniki. Jest to jeden z pięciu pilotażowych integracyjnych projektów przemysłowych, które już przez kilka lat opracowują się przez Białoruś i Rosję w ramach Państwa Związkowego. Według Aleksandra Dudkina, inicjatywa ta nie straciła na znaczeniu:

— Stężenie materialnych, intelektualnych i finansowych zasobów będzie korzystne dla Państwa Związkowego. Rozwiązaliśmy na swoim poziomie wszystkie kwestie z rosyjskimi kolegami. Oceniono przedsiębiorstwa przez autorytatywną agencję konsultingową. Teraz jest kolej za rządami naszych krajów.

Władimir Jakowlew

Photo Vitaliy Gil
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter