Podniebni regulujący

W białoruskiej Akademii Wojskowej rozpoczęto przygotowanie specjalistów do sterowania ruchem powietrznym
Od momentu przystąpienia do międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (IKAO) Białoruś podjęła zobowiązania z tytułu przestrzegania umуw międzynarodowych. W szczegуlności, specjaliści sterowania ruchem powietrznym — zarуwno wojskowi, jak i cywilni — powinni prowadzić ruch radiokomunikacyjny w języku angielskim. Ale w odrуżnieniu od swoich kolegуw cywilnych specjaliści wojskowi powinni doskonale władać jej wojenną częścią składową. Są to profesjonaliści ekstra klasy. Do niedawna na całej przestrzeni postradzieckiej nie istniało uczelni, w ktуrych specjalistom tym pomagano by w pokonaniu bariery językowej. Z podstawami ruchu radiokomunikacyjnego z obcymi powietrznymi statkami wojskowymi zapoznawano tylko kursantуw wyższych wojskowych szkуł lotnictwa. Ale najgłębiej opanowywali wszystkie szczegуły tej nauki oficerowie, z reguły samodzielnie lub na specjalnych kursach. Kilka lat temu na Białorusi na serio pomyślano o przygotowaniu językowym “powietrznych regulujących”. Do roboty zabrał się resort wojskowy. Postanowiono otworzyć specjalne kursy na bazie wydziału lotnictwa Akademii Wojskowej.

W ciągu dwуch lat trwały przygotowania. Najtrudniej było opracować programy i plany studiуw. Tym się zajmował kierownik cyklu katedry przygotowania lotniczego i zastosowania bojowego lotnictwa pułkownik Igor Czersunow. Do zajęć na niedawno otwartych w Akademii Wojskowej kursach aktywnie dołączyli starsi wykładowcy z katedry językуw obcych Tatiana Gałożyna oraz Piotr Griń. Obecnie tutaj podnoszą swoje kwalifikacje przedstawiciele 570. centrum organizacji ruchu powietrznego.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости