Pożyteczna energia

[b]Białoruś zadba o własne bezpieczeństwo energetyczne[/b]W październiku z Rosją zawarty został kontrakt na pierwszy etap budowy elektrowni atomowej. W kraju uchwalono również nowe przepisy zasilania energią elektryczną. Zdaniem specjalistów jest to pierwszy poważny krok w drodze reformy białoruskiego sektora energetycznego. Od 1 stycznia 2012 roku dostęp do krajowego systemu zasilania energią elektryczną uzyskają prywatne firmy produkujące energię elektryczną z odnawialnych surowców.
Białoruś zadba o własne bezpieczeństwo energetyczne
W październiku z Rosją zawarty został kontrakt na pierwszy etap budowy elektrowni atomowej.
W kraju uchwalono rуwnież nowe przepisy zasilania energią elektryczną. Zdaniem specjalistуw jest to pierwszy poważny krok w drodze reformy białoruskiego sektora energetycznego. Od 1 stycznia 2012 roku dostęp do krajowego systemu zasilania energią elektryczną uzyskają prywatne firmy produkujące energię elektryczną z odnawialnych surowcуw.

Budowa elektrowni atomowej rozpoczęta
W październiku prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko wyraził zgodę na zawarcie z Rosją kontraktu na budowę elektrowni atomowej. Elektrownia zostanie zbudowana niedaleko Ostrowca w obwodzie grodzieńskim.
Kontrakt podpisany został pomiędzy rosyjskim “Atomstrojeksport” a białoruską Dyrekcją Budowy Elektrowni Atomowej. Dokument, według specjalistуw, określił głуwne postanowienia kontraktu generalnego na budowę dwуch blokуw energetycznych elektrowni atomowej. Łączna moc elektrowni wyniesie około 2400 MW. Pierwszy blok będzie uruchomiony w 2017 roku, drugi — w 2018 roku. Do budowy pierwszej białoruskiej elektrowni atomowej wybrano projekt “Elektrownia atomowa 2006” spуłki “Petersburski Atomenergoprojekt”.
Zakłada się, że białoruska elektrownia będzie budowana pod warunkiem niepodważalnej odpowiedzialności rosyjskiego wykonawcy generalnego.
Według dyrektora zarządu budowy “Białoruska elektrownia atomowa” Anatola Andrianowa prace nad wykopem dla pierwszego bloku energetycznego planuje się rozpocząć wiosną 2012 roku. Pierwsze obiekty na terenie elektrowni atomowej będą oddawane do użytku od czerwca. “Przede wszystkim dotyczy to produkcji betonu i zapraw cementowych. Zostaną rуwnież zbudowane pomieszczenia zaplecza administracyjno-technicznego i socjalnego” — powiedział dyrektor.
Już w październiku na placu pracowali białoruscy specjaliści. Rozpoczęli budowę gmachu administracyjnego i magazynуw.
Anatol Andrianow powiedział także, że zakończono sporządzenie planуw dwуch placуw — bazy produkcyjnej i terenu, na ktуrym bezpośrednio będzie położona elektrownia atomowa. Dyrektor powiedział, że “uchwalona została decyzja o finansowaniu budowy bazy produkcyjnej — 80 procent z rosyjskiego kredytu i 20 procent z białoruskich środkуw”.
Kwota rosyjskiego kredytu na budowę stacji może wynieść około 9 miliardуw dolarуw USA. W tym 3 miliardy dolarуw USA — na budowę infrastruktury. Oświadczono o tym w trakcie wizyty w Mińsku premiera Władimira Putina w marcu bieżącego roku.
Projekt rzecz jasna będzie realizowany pod kontrolą ekspertуw IAEA. Organizacja potwierdziła zamiar wspуłpracy z Białorusią w zakresie bezpieczeństwa elektrowni atomowej.
“Stanowisko IAEA jest takie, że nie wtrąca się do decyzji innego państwa, ponieważ tę decyzję powinno podjąć niepodległe państwo bez żadnej presji. Czy Białoruś będzie budować elektrownię atomową, zależy od decyzji białoruskiego rządu — powiedział w październiku dyrektor generalny IAEA Yukiya Amano. — Jeśli Białoruś będzie chciała to zrobić, IAEA pomoże Białorusi wykorzystać energetykę jądrową w bezpieczny sposуb”.

Konkurencja na rynku zasilania energią elektryczną
W 2012 roku w białoruskim sektorze energetycznym odbędą się ważne wydarzenia. Po raz pierwszy będzie miał do niego dostęp prywatny biznes. Stało się to możliwe dzięki nowej redakcji przepisуw zasilania energią elektryczną, uchwalonej decyzją rządu.
W tej chwili dostawcą energii elektrycznej mogą być tylko przedsiębiorstwa Ministerstwa Energetyki. Jeśli energia jest produkowana przez moce generujące należące do innych ministerstw, są własnością komunalną — jednostki państwowej struktury Belenergo nabywają ją według ustalonych taryf. Następnie same sprzedają nabywcom.
W 2012 roku przepisy na rynku będą inne. Od 1 stycznia zasilaniem energią elektryczną może zajmować się dowolna jednostka, niezależnie od formy własności. Belenergo tłumaczy, że dostęp do systemu zasilania energią elektryczną będą miały spуłki prywatne, produkujące energię elektryczną z odnawialnych źrуdeł. Będzie to stymulowało rozwуj energii wiatrowej oraz produkcję energii z masy biologicznej.
Eksperci Belenergo dodają, że dostęp na rynek zasilania energią elektryczną spуłek prywatnych jest początkiem procesu powstania w kraju rynku hurtowego energii elektrycznej. Pierwszym krokiem w reformowaniu białoruskiego systemu energetycznego. Zwiększenia konkurencyjności, przejrzystości i stałości.

Włodzimierz Wieliczański
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter