Placówka biznesowa planety

[b]Ważnym wydarzeniem w świecie był XVI szczyt Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie, w którym wzięła udział Białoruś. W prasie światowej wiele napisano o tym wydarzeniu w pierwszej kolejności z powodu Syrii — w tych dniach sytuacja była szczególnie ostra...[/b]
Ważnym wydarzeniem w świecie był XVI szczyt Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie, w ktуrym wzięła udział Białoruś. W prasie światowej wiele napisano o tym wydarzeniu w pierwszej kolejności z powodu Syrii — w tych dniach sytuacja była szczegуlnie ostra. Nie przesłoniła jednak najważniejszej sprawy, a mianowicie — szczyty Ruchu Państw Niezaangażowanych mają coraz większe znaczenie jako placуwka opracowania nowej polityki gospodarczej. Zwrуcił na to uwagę minister spraw zagranicznych Białorusi Włodzimierz Makiej
Głуwnym tematem przemуwienia białoruskiego ministra była konieczność przeniesienia wektora działalności Ruchu Państw Niezaangażowanych z polityki na gospodarkę, ponieważ jego zdaniem właśnie tego wymaga obecna sytuacja w świecie.
Szef MSZ Białorusi powiedział, że w chwili obecnej w świecie rządzą bogate i rozwinięte pod względem gospodarczym państwa. “Zawsze mуwimy o Ruchu Państw Niezaangażowanych jako o poważnym graczu na arenie międzynarodowej, ktуrego pozostali powinni szanować i liczyć się z nim. Czy możemy mieć taki status we wspуłczesnym wyrachowanym świecie trzymając się tylko podejścia politycznego i siły przekonania? Obawiam się, że odpowiedź będzie negatywna i Białoruś niepokoi się z tego powodu” — powiedział Włodzimierz Makiej.
“Ruch Państw Niezaangażowanych i jego państwa członkowskie będą miały możliwość zdobyć autorytet i wpływy, dopiero gdy istotnie zwiększą swуj “przyczуłek” w zakresie gospodarki, a mianowicie w rozwoju gospodarczym i technologicznym” — uważa szef białoruskiego resortu polityki zagranicznej.
Przedstawiciel kraju obejmującego prezydenturę w organizacji zgodził się z tą opinią. Wiceprezydent Iranu do spraw międzynarodowych Ali Saidlu w trakcie spotkania z dziennikarzami w kuluarach szczytu Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie oświadczył, że do państw członkowskich Ruchu Państw Niezaangażowanych należy 76 procent złoży ropy naftowej i jest to poważnym podłożem rozwoju gospodarczego tych państw.
Przedstawiciel Iranu zgodził się, że podczas wszystkich poprzednich szczytуw Ruchu Państw Niezaangażowanych rozmawiano przeważnie o sprawach politycznych, podczas szczytu w Teheranie zwrуcono uwagę na wspуłpracę w zakresie gospodarki. W trakcie tego spotkania stwierdzono, że należy zadbać o rozwуj gospodarczy państw członkowskich Ruchu Państw Niezaangażowanych i wykorzystać cały potencjał gospodarczy tych państw.
Jest wystarczająco wielki — do państw niezaangażowanych należy 76 procent złoży ropy naftowej, przypada na nie 53 procent wydobywanej w świecie ropy naftowej. Do tych państw należy około 66 procent zasobуw gazu ziemnego, wydobywają 39 procent gazu ziemnego. Poza tym do Ruchu Państw Niezaangażowanych należą wszystkie państwa członkowskie OPEC.
Amerykański magazyn “Foreign Policy” w przededniu szczytu w Teheranie zapytał dwуch ekspertуw: czy to ważne, że przywуdcy 120 państw spotykają się w Teheranie, grając na nosie USA? Jeden z nich odpowiedział “nie”, powtarzając znaną opinię o tym, że Ruch Państw Niezaangażowanych skupia przeważnie rozwijające się kraje. Ten, co odpowiedział “tak”, powiedział między innymi: dawniej państwa członkowskie Ruchu Państw Niezaangażowanych były przeważnie ubogie. W chwili obecnej Indie i Indonezja (należące rуwnież do G20) wcale nie są takie ubogie, znaczenie wielu innych państw członkowskich rуwnież rośnie; czas wyciągać wnioski.

Oparcie na wskaźniki wzrostu
No cуż, sprуbujmy zbadać sytuację na przykładzie swojego kraju.
W połowie lat 90. wielu pytało, co robi w tej organizacji, ktуrej większość stanowią rozwijające się państwa afrykańskie, południowoamerykańskie i azjatyckie, jedyne państwo europejskie — Białoruś? Wуwczas to pytanie było ulubionym chwytem oponentуw politycznych krytykujących Łukaszenkę.
Życie udowodniło, że zaangażowanie, proszę wybaczyć za niewymuszony kalambur, w Ruchu Państw Niezaangażowanych było dla Mińska przezornym krokiem, ponieważ zapewniło wysoki poziom porozumienia politycznego z rosnącymi gospodarkami świata. Kontakty polityczne z kolei otworzyły drzwi do korzystnych kontraktуw. W ostatnich latach Białoruś znalazła placуwki do rozwoju eksportu w rуżnych zakątkach świata — w Wenezueli, Indiach, państwach Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Kontakty z wieloma krajami nawiązano właśnie dzięki Ruchowi Państw Niezaangażowanych.
Nie wystarczy jednak kontaktуw dwustronnych. Trzeba poruszać się dalej do wspуlnej platformy gospodarczej. Białoruś powiedziała o tym wprost podczas szczytu w Teheranie, składając konkretne oferty.
Chodzi o to, że dziś dla wszystkich aktualne jest pytanie — jakie mogą być alternatywne rozwiązania, by przezwyciężyć światowy kryzys ekonomiczny? Mińsk pierwszy powiedział o konieczności sprawiedliwego partnerstwa. To podłoże przezwyciężenia podziału na biednych i bogatych, rozwiniętych i rozwijających się. Czas sprzyja, ponieważ bogate państwa świata w warunkach kryzysu zwrуciły uwagę na rosnące gospodarki świata.
Udowodniły rosnące znaczenie we wspуłczesnym świecie, teraz należy, jak powiedział minister Makiej, “istotnie zwiększyć swуj “przyczуłek” w zakresie gospodarki, a mianowicie w rozwoju gospodarczym i technologicznym”.
Białoruś zwrуciła rуwnież uwagę na “państwa o średnich dochodach”, do ktуrych prawdopodobnie należy większość państw świata. Zaistniała potrzeba wspуlnie bronić swoich interesуw.

Wspуlne globalne zarządzanie
Na poprzednim szczycie w Szarm el-Szejk białoruscy dyplomaci zaproponowali, by Ruch Państw Niezaangażowanych nawiązał bardziej ścisłe kontakty z innymi ważnymi jednostkami — gospodarczymi i politycznymi. Propozycja nadal jest aktualna. Włodzimierz Makiej powtуrzył tezę o konieczności “wzmocnienia wspуłpracy Ruchu Państw Niezaangażowanych ze światowymi ośrodkami siły”.
Chiny, ktуre bez wątpienia są jednym ze wspуłczesnych ośrodkуw siły, pośrednio poparły tę propozycję. Przypomnę, że Chiny nie należą do Ruchu Państw Niezaangażowanych, jednak od 1992 roku mają status obserwatora w tej organizacji.
Po szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie przedstawiciel chińskiego MSZ Ma Zhaoxu w wywiadzie dziennikarzowi Xinhua oświadczył, że Pekin nie ignoruje roli tej organizacji w sprawach międzynarodowych. W pierwszej kolejności z tego powodu, że Ruch Państw Niezaangażowanych jest symbolem rosnącego dążenia rozwijających się państw do jedności. Właśnie ta organizacja może zostać ważną siłą w sprzyjaniu wspуlnemu rozwojowi.
Xinhua stwierdza, że ze względu na wady w globalnej strukturze zarządzania państwa rozwinięte mają większe prawo głosu niż rozwijające się państwa. Z tego powodu przedstawiciele rozwijających się państw podczas szczytu wezwały do reformowania istniejącej globalnej struktury zarządzania. Słychać było między innymi wezwanie do realizacji “wspуlnego globalnego zarządzania”, by wszystkie państwa bez wyjątku mogły uczestniczyć w podjęciu decyzji w ważnych sprawach i mieć prawo głosu. Chiny zwrуciły uwagę na słuszność takiego podejścia.
Kolejny wpływowy i ważny dla nas kraj, Rosja, rуwnież ma status obserwatora w Ruchu Państw Niezaangażowanych. Rosyjska agencja informacyjna stwierdziła, że Ruch Państw Niezaangażowanych przez te wszystkie lata odgrywał i nadal odgrywa rolę mechanizmu, opracowującego wspуlną ideologię dwуch trzecich świata. W ostatnich latach zauważalny był akcent ekonomiczny Ruchu Państw Niezaangażowanych: wspуłpraca na rzecz rozwoju, rozwiązanie problemуw zadłużeń, braku sprawiedliwości w handlu światowym. Właśnie ideologia Ruchu Państw Niezaangażowanych jest podstawą ważnego programu ONZ — Milenijnych Celуw Rozwoju. RIA Novosti podkreśla, że liczba państw członkowskich Ruchu Państw Niezaangażowanych zasadniczo się nie zmniejszała. Organizacja istnieje mimo że dwubiegunowy system świata dawno się zmienił. Fakt jej istnienia uwzględnia się w globalnej strategii nowego, wielobiegunowego świata.
Mimo istniejących między państwami członkowskimi Ruchu Państw Niezaangażowanych sprzeczności w wielu sprawach, uchwalony na podstawie konsensu dokument pomoże zbliżeniu stanowisk, co pozwoli w przyszłości mуwić jednym głosem. W opracowaniu wspуlnego stanowiska Ruchu Państw Niezaangażowanych wziął aktywny udział nasz kraj. Taki jest najważniejszy wynik szczytu w Teheranie.

Nina Romanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи