“Piesniary”, “Lube” oraz “Choroszki”

występowały na uroczystościach jubileuszowych w Moskwie i Mińsku
Dzieс jednoczenia narodуw Rosji i Biaіorusi pozostanie w pamiкci dziкki wydarzeniom ¶wi±tecznym. Plan imprez jubileuszu Paсstwa Unijnego opracowany jest na caіy rok jak w Rosji, tak rуwnieї na Biaіorusi, uczestnicz± w nim Smoleсsk i Brze¶ж, Homel i Braсsk oraz inne regiony krajуw-s±siadуw. Gіуwne uroczysto¶ci — uroczyste zebrania oraz koncerty ¶wi±teczne odbyіy siк w dniu 3 kwietnia jednocze¶nie w Miсsku i w Moskwie. Na gіуwnych placach stolic wystкpowaіy popularne zespoіy i wykonawcy z Rosji i Biaіorusi. W szczegуlno¶ci, na biaіoruskiej scenie wyst±piіy Orkiestra Prezydencka Republiki Biaіoru¶, zespуі paсstwowy “Piesniary”, chуr Narodowego akademickiego Teatru Wielkiego, zespуі “Biaіe rosy” oraz soli¶ci, ciesz±cy[e] siк popularno¶ci± jak na Biaіorusi, tak rуwnieї poza jej granicami. Ze strony Rosji w koncercie uczestniczyіa orkiestra instrumentуw ludowych. W Moskwie, w sali koncertowej “Rosja” w koncercie wziкіy udziaі Јarysa Dolina, zespoіy “Lube” i “Ruskaja pie¶nia” oraz sіynny biaіoruski zespуі choreograficzny “Choroszki”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter