Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Pierzaste — na piedestale

Za ptaka roku 2006 na Białorusi uznano czajkę zwyczajną
Sens przeprowadzanej akcji, jak zaznaczaj± jej inicjatorzy, polega na tym, aby badacze mogli siк dzieliж ze wszystkimi chкtnymi najbardziej interesuj±cymi i poznawczymi informacjami o їywej naturze, a mianowicie — o jej skrzydlatych przedstawicielach.

Ptaka roku 2006 — czajkк zwyczajn± — da siк lekko poznaж po czarnym czubku na gіowie, dјwiкcznym ¶piewie, po locie z nagіymi podniesieniami i skrкtami.

Najczк¶ciej moїna spotkaж te ptaki na і±kach, pastwiskach, polach i pіyciznach. Swoje gniazda czajki zwyczajne buduj± w doіkach w ziemi, a gnieїdї± siк duїymi koloniami. Czajka zwyczajna przylatuje z zimowisk wcze¶niej od wiкkszo¶ci innych ptakуw przelotnych, natomiast odlatuje od razu po pierwszych przymrozkach.

W ramach akcji “Czajka zwyczajna ptakiem 2006 roku” planuje siк przeprowadzenie szeregu seminariуw, wystaw, konkursуw na najlepszy rysunek i zdjкcie.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи