Pierwszy wśród równych

Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny uzyskał status podstawowej organizacji w WNP ds. wyższego wykształcenia technicznego
Dobrą wiadomość w tym tygodniu odebrano z Moskwy. Po raz pierwszy białoruski uniwersytet uznano za najlepszy w WNP wśrуd wyższych uczelni technicznych! Studenci z dumą zaznaczają: kiedyś był to instytut, potem — akademia, teraz zaś uniwersytet, do tegoż najlepszy w WNP.

— Z “politechniki” wyrosły wszystkie uczelnie techniczne w kraju, wiele Zakładуw Naukowo-Badawczych, zjednoczeń, przedsiębiorstw — nie ukrywa zadowolenia rektor BNUT Borys Chrustalow. — W naszym kraju nie ma takiego przedsiębiorstwa, w ktуrym nie pracowaliby absolwenci uniwersytetu. Na bazie BNUT stworzono radę koordynacyjną wyższych uczelni technicznych. W swoim czasie Prezydent i Rząd nie pozostawili bez opieki strategiczną uczelnię. W innym przypadku wiele przedsiębiorstw już odczułoby głуd kadrowy. Uniknęliśmy tego. Teraz mamy wzrost gospodarczy. Przedsiębiorstwa funkcjonują. A wszystkie towary, eksportowane przez nasz przemysł, wiele zawdzięczają właśnie BNUT. Co zrobiłem w pierwszej kolejności po odebraniu listu z Komitetu Wykonawczego WNP? Poprosiłem o złożenie gratulacji wszystkim studentom i wykładowcom. Uważam, że jest to nasze wielkie osiągnięcie.
BNUT zawsze słynął ze swojej zdolności do elastycznego reagowania na potrzeby przemysłowcуw i uczonych. Absolwenci uniwersytetu zapotrzebowani są we wszystkich białoruskich przedsiębiorstwach. Przy tym uczelnia samodzielnie tworzy miejsca pracy. I tak za pomocą parku naukowo-technologicznego uniwersytetu “Metolit” stworzono 300 miejsc pracy!

Jakie środki zamierza podjąć uniwersytet, będąc w składzie rady społecznej, ktуrej członkiem został po uznaniu za podstawową uczelnie kierunku technicznego? W BNUT uważa się, że skoro dążymy do stworzenia wspуlnej przestrzeni edukacyjnej w WNP, wiele kwestii należy rozwiązywać wspуlnie: przestrzegać wspуlnych zasad podczas opracowywania planуw studiуw, tworzenia podręcznikуw, monografii, starać się, aby dyplomy były uznawane i zapotrzebowane w krajach WNP.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи