Pewne zyski

Serbski biznes otrzymał ofertę
Serbski biznes otrzymał ofertę.

Na kilka dni centrum biznesu Serbii przeniosło się do kurortu gуrskiego Kopaonik. Na forum gospodarczym przedstawiciele państwa, świata biznesu dyskutowali o tym, jak najskuteczniej zaradzić kryzysowi. Rzeczowe tło roboczej wizyty Aleksandra Łukaszenki w Serbii w naturalny sposуb znalazło odbicie w programie jego pobytu w kraju. Służba prasowa prezydenta poinformowała, że Aleksander Łukaszenko spotkał się z władzami Serbii i przedstawicielami biznesu.
“Chciałem po jakimś czasie po tym, jak byłem tu w okresie wojny, popatrzeć, jak się żyje ludziom, jak się rozwija kraj — powiedział Aleksander Łukaszenko o celu wizyty. — Chciałem porуwnać tamte czasy i dzisiejsze. Wyciągnąć pewne wnioski, by zrozumieć, na jakim poziomie zaczął budowę relacji Białorusi z Serbią”.
Pierwszym krokiem rozwoju wspуłpracy biznesowej stanie się porozumienie o swobodnym handlu. Państwa zamierzają podpisać je w najbliższym czasie. Według prezydenta dokument pozwoli bez przeszkуd sprzedawać poszczegуlne artykuły na ulgowych warunkach podatkowych. Serbskim i białoruskim biznesmenom zaproponowano utworzyć radę wspуłpracy biznesowej. “Od dawna o tym myślę, wiedząc, że biznesmeni z byłej Jugosławii aktywnie dążą na wschodni rynek — Białorusi, Rosji, innych byłych republik radzieckich — skomentował prezydent swoją inicjatywę. — Chciałem zaproponować przedsiębiorcom utworzyć radę wspуłpracy biznesowej, do ktуrej weszliby czołowi biznesmeni Serbii. Będą to biznesmeni, ktуrzy chcą i mogą pracować na Białorusi, a z Białorusi wejść na rynki Ukrainy, Rosji, inne wschodnie rynki”.
Aleksander Łukaszenko jest przekonany, że tacy biznesmeni są w Serbii. Warto przyjechać do Mińska z konkretnymi projektami i ofertami. “Przedyskutujemy je, by uniknąć biurokratycznej zwłoki, i będziemy realizować te pomysły, by biznes mуgł swobodnie wejść na wschodni rynek” — obiecał prezydent wsparcie konstruktywnym inicjatywom. Przy tym dodał, że o idei powołania rady mуwiono rуwnież z przedsiębiorcami Serbii i przedstawicielami rządu. Podobna struktura może być utworzona z ormiańskimi biznesmenami.
Serbskich dziennikarzy interesowało doświadczenie Białorusi w walce z bezrobociem. “Przepis jest jeden — wszyscy, od mera do prezydenta, powinni zajmować się stworzeniem miejsc pracy i odrodzeniem gospodarki — odpowiedział Aleksander Łukaszenko. — Nie warto liczyć na to, że przyjdą inteligentni biznesmeni albo ktoś z boku i odbuduje gospodarkę, stworzy miejsca pracy. Sami musimy o to zadbać”. W tym miejscu Aleksander Łukaszenko dodał, że nie było łatwo, zważając na “niezależną politykę, prowadzoną przez Białoruś, i politykę, dotychczas prowadzoną wobec nas przez Europejczykуw i nadal kontynuowaną przez Amerykanуw”. Jedną z głуwnych przyczyn takiego tendencyjnego stosunku stało się zasadnicze stanowisko Białorusi wobec bombardowania Belgradu i Serbii, a pуźniej stanowisko w kwestii Kosowa.
Prezydent jest przekonany, że Białoruś może udzielić pomocy Serbii w rozwiązaniu szeregu problemуw. Przykładowo w zakresie modernizacji energetyki elektrycznej i budowy maszyn. Ta oferta jest zgodna z oświadczeniami, ktуre brzmiały na forum w Kapaoniku. Prezes Związku Ekonomistуw Serbii Dragan Djukić mуwił o inwestycjach w energetyce jak o jednym z czynnikуw przezwyciężenia negatywnych skutkуw kryzysu. Białoruś według Aleksandra Łukaszenki ma dobre doświadczenie w modernizacji i odnowie mocy w zakresie energetyki i budowy maszyn. “Jeśli możemy w czymś pomуc Serbii, a możemy, koniecznie to zrobimy. Proszę przyjeżdżać i mуwić, w jakiej dziedzinie możemy udzielić poparcia” — zaproponował biznesmenom Aleksander Łukaszenko.
Dziennikarzy interesował też wpływ światowego kryzysu na Białoruś. “Dobrze by było, gdyby na tym poziomie wszystko się skończyło” — życzył prezydent i przypomniał, że zwrуcił się do międzynarodowych instytucji finansowych o udzielenie kredytуw, by wesprzeć walutę narodową. Pierwsza część kredytu MFW już wpłynęła. “Kontynuujemy negocjacje z MFW i Bankiem Światowym. Mamy szanse na uzyskanie odpowiednich kredytуw” — oświadczył Aleksander Łukaszenko i podkreślił, że robi się to jedynie do stworzenia tzw. pakietu pomocowego.

Dymitr Krat
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter