Partnerzy spotykają się na “Biełagro”

Obecna ekspozycja “Biełagro” pod wieloma względami stała się już rekordzistą
Na pasach startowych lotniska “Mińsk-1” nie było wolnego miejsca. Tutaj odbyła się ceremonia oficjalnego otwarcia III Forum Regionów Białorusi i Rosji, a także 26. Międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej “Biełagro-2016”.Obecna ekspozycja “Biełagro” pod wieloma względami stała się już rekordzistą: 517 firm z 23 krajów świata zostały rozmieszczone na powierzchni 31,2 tysięcy metrów kwadratowych. Tutaj zostały przedstawione najlepsze osiągnięcia budowy maszyn, produkcji rolnej, selekcji, hodowli zwierząt i upraw. Zbiorowe ekspozycje przygotowały Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwo Przemysłu, Narodowa Akademia Nauk, Państwowy Komitet Nauki i Technologii, koncerny “Belneftechim”, “Bellegprom”, “Belgospiszczeprom”, Belkoopsojuz, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, Ministerstwo Architektury i Budownictwa, sektor prywatny i gospodarstwa rolne.


W ramach wystawy odbyło się także otwarcie III Forum Regionów Białorusi i Rosji. Goście zapoznali się z ekspozycją, a także wysoko ocenili poziom współpracy regionalnej między krajami.

Michaił MIASNIKOWICZ, przewodniczący Rady Republiki:

— Wystawa prezentuje nie tylko ociągnięcia kompleksu agroprzemysłowego. Chcieliśmy zademonstrować, że Białoruś — wysoko rozwiniętym krajem przemysłowym, który ma nowoczesną budowę maszyn. “Biełagro” — to nie tylko demonstracja nowoczesnych wzorów, ale także platforma do omówienia wspólnych projektów i podpisania kontraktów.

Walentina MATWIJENKO, przewodnicząca Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji:

— Jesteśmy wdzięczni organizatorom wystawy “Biełagro”, którzy dali okazję do poznania osiągnięć waszego kraju w dziedzinie inżynierii rolnej, przemysłu i nowych technologii rolniczych. Rozwój kompleksu agroprzemysłowego dla naszych krajów — jednym z najważniejszych priorytetów. Pomimo pewnych problemów ekonomicznych, niekorzystnej sytuacji na rynkach światowych, rolnictwo wykazuje dobre tempo wzrostu. Białoruskie produkty spożywcze są bardzo lubiane w Rosji, i wielkość ich dostaw rośnie. Pomyślnie rozwija się inżynieria rolnicza, i cieszę się, że na wystawie “Biełagro” zaprezentowane są produkty nie tylko białoruskich, ale już wspólnych przedsiębiorstw: ponad 70 zakładów produkcyjnych działa w całej Rosji, i mamy się czym chwalić.

Władimir Wielichow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter