Беларусь Сегодня

Минск
+26 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Partnerstwo bez granic

[b]Po wizycie w Azji Południowo-Wschodniej prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Harmonogram wizyty obejmował spotkanie z władzami kraju i kilka spotkań z biznesmenami.[/b]Odbyły się spotkania prezydenta Białorusi z księciem, następcą tronu emira Abu Zabi, zastępcą Najwyższego Dowódcy Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejkiem Muhammadem ibn Zaidem an-Nahajanem i wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych szejkiem Saifem Bin Zayedem Al Nahyanem.
Po wizycie w Azji Południowo-Wschodniej prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przybył do Zjednoczonych Emiratуw Arabskich. Harmonogram wizyty obejmował spotkanie z władzami kraju i kilka spotkań z biznesmenami.

Aleksander Łukaszenko podczas spotkania z Muhammadem ibn Zaidem an-NahajanemOdbyły się spotkania prezydenta Białorusi z księciem, następcą tronu emira Abu Zabi, zastępcą Najwyższego Dowуdcy Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratуw Arabskich szejkiem Muhammadem ibn Zaidem an-Nahajanem i wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych szejkiem Saifem Bin Zayedem Al Nahyanem.
Z Azją Południowo-Wschodnią dopiero się poznaliśmy, natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie to partner z historią. Stosunki dyplomatyczne nawiązano w 1992 roku. Dwustronne stosunki charakteryzuje wysoki poziom zaufania i aktywne kontakty polityczne.
Aleksander Łukaszenko był w tym kraju dwukrotnie — w 2000 i 2007 roku. W marcu 2009 roku odbyła się wizyta na Białorusi członka Rady Wykonawczej emiratu Abu Zabi szejka Sultana Bin Khalifa Bin Zayeda Al Nahyana — starszego syna prezydenta Zjednoczonych Emiratуw Arabskich.
Dość szybko stosunki pomiędzy dwoma państwami przybrały charakter prawdziwej przyjaźni. Stanowi trwałe podłoże rozwoju białorusko-emirackiego dialogu. Mamy nadzieję, że aktywny dialog polityczny ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nadal będzie się rozwijać.
Jeśli chodzi o wspуłpracę handlowo-gospodarczą, przyspiesza tempo powoli. Warto jednak przyznać, że jej poziom wciąż nie dorуwnuje potencjałom państw partnerskich. W ubiegłym roku białoruski eksport do Zjednoczonych Emiratуw Arabskich stanowił 20,8 milionуw dolarуw USA, import — 17,1 miliona dolarуw USA. Względnie mało. Kilka lat temu nie było nawet tych wskaźnikуw. Dynamika jest taka, że wzajemny handel w ostatnich latach powoli rośnie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich prowadzą działalność przedsiębiorstwa z białoruskim kapitałem. Na Białorusi zarejestrowano 14 firm z udziałem kapitału Zjednoczonych Emiratуw Arabskich. Biznesmeni z Emiratуw inwestują w białoruską gospodarkę.
Możemy stwierdzić, że ukształtowało się sprzyjające tło dla kolejnego pobytu prezydenta w przyjaznym kraju, u perspektywicznego partnera.
Podczas spotkania z księciem, następcą tronu emira Abu Zabi Aleksander Łukaszenko mуwił o tym, że Białoruś liczy na pogłębienie wspуłpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w rуżnych dziedzinach:
— Republika Białorusi chce rozwijać stosunki ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi — jest to świadomy wybуr i chęć budowania pełnowartościowej wspуłpracy z przyjaznym nam państwem. Widzimy analogiczne podejście emirackiej strony. Białoruś ma nadzieję, że aktywny dialog polityczny ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nadal będzie się rozwijać. Zmierzamy do stopniowego wprowadzenia naszych stosunkуw na nowy poziom wspуłpracy, obejmujący wszystkie najważniejsze dziedziny w polityce i gospodarce.
Szejk Muhammad ibn Zaid an-Nahajan rуwnież potwierdził zainteresowanie wzmocnieniem białorusko-emirackich kontaktуw i rozwojem korzystnej wspуłpracy.
Strony przedyskutowały przebieg wspуłpracy w rуżnych dziedzinach, między innymi w rolnictwie, przemyśle, dziedzinie wojskowo-technicznej. Umуwiono się, że podczas kolejnego posiedzenia międzyrządowej komisji białorusko-emirackiej ds. wspуłpracy handlowo-gospodarczej, ktуre odbędzie się w kwietniu, rozpatrzone zostaną konkretne projekty.
Książę, następca tronu polecił rządowi Zjednoczonych Emiratуw Arabskich w najbliższym czasie przedstawić konkretne oferty dotyczące najbardziej aktualnych dziedzin wspуłpracy z Białorusią, najbardziej korzystnych dla obu stron.
Na znak szczegуlnego szacunku na spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką książę, następca tronu zaprosił członkуw rodzin rządzących rуżnych emiratуw, przedstawicieli dynastii, członkуw rządu, parlamentu i korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Poza tym podczas spotkania obecni byli rуwnież inni najbardziej wpływowi działacze kraju.
Ważne było spotkanie z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratуw Arabskich szejkiem Saifem Bin Zayedem Al Nahyanem.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na dynamiczny rozwуj Zjednoczonych Emiratуw Arabskich w rуżnych dziedzinach, w tym w budownictwie, turystyce, wydobyciu ropy naftowej. To doświadczenie zdaniem białoruskiego prezydenta może być ciekawe dla Białorusi. Ocenił perspektywy wspуłpracy:
— Mamy uzupełniające się nawzajem, nie konkurujące ze sobą gospodarki. Widzimy duże pole działalności dla naszych firm w Emiratach i ogromne możliwości dla was na Białorusi. Jeśli się zgadzamy, jeśli są korzyści i zainteresowanie, nie powinniśmy marnować czasu, powinniśmy wspуłpracować. Pasuje nam, że Emiraty nigdy nie wysuwały wstępnych warunkуw wspуłpracy. Tym bardziej naszą wspуłpracę nie będą determinowały warunki polityczne.
Według Saifa Bin Zayeda Al Nahyana Zjednoczone Emiraty Arabskie zainteresowane są rozwojem wspуłpracy z Białorusią we wszystkich dziedzinach:
— Wiemy, że na Białorusi jest dobrze rozwinięty przemysł, rolnictwo, inne branże, że Białoruś jest jednym z liderуw wśrуd państw Europy Wschodniej pod względem tempa wzrostu gospodarki. Zgadzamy się z wami, że trzeba tworzyć bazę gospodarczą naszej wspуłpracy. Wiemy, że w latach 2000. Białoruś rozwijała się bardzo szybko, że PKB waszego kraju rуsł o 8 — 9 procent rocznie. Porуwnując z USA, ich wzrost stanowił 1 — 2 procent. Wasz wzrost był bardzo wysoki, zwracamy na to uwagę. Całkowicie się zgadzam z waszymi słowami i ofertami. Mam polecenia prezydenta i księcia, następcy tronu dotyczące rozwoju wspуłpracy z waszym krajem, określimy konkretne projekty, ktуre będziemy mogli wykonać.
Wizyta prezydenta będzie sprzyjać rozwojowi wspуłpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w rуżnych dziedzinach.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи