Беларусь Сегодня

Минск
+15 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Paralele współczucia

W Japonii zdarzyło się nieszczęście. Silne trzęsienie ziemi, a następnie tsunami spowodowały ogromne zniszczenia i ludzkie ofiary. Jedna z największych gospodarek świata drgnęła pod naciskiem żywiołu, ludzie uświadomili sobie, jak bardzo są bezbronni. Jeszcze większy niepokój na całym świecie wzbudziła wiadomość o przemysłowym charakterze japońskiej katastrofy. Kataklizm przyrodniczy napotkawszy na swojej drodze przemysłowe osiągnięcia człowieka spowodował reakcję łańcuchową i zaczęto mówić o promieniowaniu.Czy Fukuszima stanie się wyrazem pospolitym pokaże czas. Skala i skutki katastrofy nadal nie zostały oszacowane. Fakt, iż świat w tych dniach przypomniał sobie o Czarnobylu. Wielu szuka smutnych paraleli.
W Japonii zdarzyło się nieszczęście. Silne trzęsienie ziemi, a następnie tsunami spowodowały ogromne zniszczenia i ludzkie ofiary. Jedna z największych gospodarek świata drgnęła pod naciskiem żywiołu, ludzie uświadomili sobie, jak bardzo są bezbronni. Jeszcze większy niepokуj na całym świecie wzbudziła wiadomość o przemysłowym charakterze japońskiej katastrofy. Kataklizm przyrodniczy napotkawszy na swojej drodze przemysłowe osiągnięcia człowieka spowodował reakcję łańcuchową i zaczęto mуwić o promieniowaniu.
Czy Fukuszima stanie się wyrazem pospolitym pokaże czas. Skala i skutki katastrofy nadal nie zostały oszacowane. Fakt, iż świat w tych dniach przypomniał sobie o Czarnobylu. Wielu szuka smutnych paraleli. Dwadzieścia pięć lat temu świat dowiedział się o awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Wtedy wydarzenie rуwnież było niepokojące, chociaż jego skali początkowo nikt nie potrafił oszacować. Białoruś znalazła się wśrуd tych, kogo najbardziej dotknęły skutki czarnobylskiej katastrofy. I oto ponownie świat wspomina Czarnobyl.
“Dla naszego kraju to nie jest po prostu rocznica. To kolejne wyprуbowanie” — pisze w artykule “Wezmę twуj bуl” nasz autor. Niestety tragiczne wyprуbowanie. To wielka niesprawiedliwość, że narуd, ktуry w latach II wojny światowej stracił co trzeciego mieszkańca, doznał rуwnież czarbobylskiego bуlu. Ponad 70 procent promieniotwуrczych opadуw spadło na naszym terytorium, ucierpiał co piąty obywatel Białorusi, w tym ponad pуł miliona dzieci. W białoruskim dziedzictwie jest książka, znana każdemu Białorusinowi. Nosi tytuł “Wezmę twуj bуl”. Słowa te można nazwać symbolem narodowej tragedii historycznej. Przychodzą na myśl rуwnież teraz, gdy wspominamy, analizujemy, wspуłczujemy i dziękujemy wszystkim osobom, ktуre przeżywały razem z nami bуl Czarnobyla. Pomocy udzieliły nam między innymi Włochy, ktуre są jednym z głуwnych partnerуw Białorusi w dziedzinie humanitarnej. O roli włoskich organizacji charytatywnych w zakresie kuracji i rehabilitacji białoruskich dzieci opowiada w tym numerze ambasador Białorusi we Włoszech Eugeniusz Szestakow.
Kolejny nasz autor zwraca uwagę, jak dużo w kraju zrobiono w zakresie likwidacji skutkуw awarii i jak dużo jeszcze należy zrobić. W artykule “Optymizm silniejszy niż cez” przytacza liczne fakty. Dla Białorusi, ktуra najbardziej ucierpiała wskutek promieniotwуrczych opadуw w kwietniu 1986 roku, problemy przezwyciężenia skutkуw nadal są aktualne. Proces oczyszczania obszarуw od cezu i strontu niestety jest długotrwały. Mimo ogromnych strat gospodarczych wyrządzonych przez katastrofę Białoruś osiągnęła znaczne sukcesy w walce ze skutkami wybuchu. Po masowym przesiedleniu ludności z “brudnych” terenуw i wdrożeniu systemu kontroli radiacyjnej kraj powoli zabrał się do odrodzenia społeczno-gospodarczego “czarnobylskich” powiatуw. To jedno z podstawowych zadań, ktуre ma na celu rozwiązać nowy, piąty z kolei rządowy program przezwyciężenia skutkуw czarnobylskiej katastrofy. Będzie realizowany w latach 2011 — 2015, będzie kosztował państwo 2,2 miliarda dolarуw USA. To dwa razy więcej niż wydano w ciągu poprzednich pięciu lat.
Czarnobyl 25 lat temu sprowadził nieszczęście. Wiemy o tym i powinniśmy pamiętać. Obudził serca wielu nieobojętnych ludzi na całym świecie, ktуrzy przeżyli to nieszczęście jak własne. Dziś, 25 lat po awarii, ci ludzie są bliscy Białorusi. Wszystkim mуwimy: “Dziękujemy”.
Białorusi pomagali między innymi Japończycy. Gdy Japonię spotkało nieszczęście, Białorusini zgłosili się z pomocą. Jak twierdzi nasz autor w artykule “Niezwykły zegarek”, gdy w Japonii wskutek tsunami ucierpiała elektrownia atomowa Fukuszima, w biurze mińskiej firmy “Polimaster” bez przerwy dzwonił telefon, poczta elektroniczna była przepełniona. Dzwoniono z rуżnych prefektur Japonii, innych krajуw graniczących z poszkodowanymi terenami, proszono o jak najszybsze dostarczenie urządzeń do wykrycia i identyfikacji promieniowania, ustalenia jego wielkości.
Czas mija. Minęło dokładnie 25 lat po tragedii w Czarnobylu. Nie ma sensu wyjaśniać przyczyn wydarzeń z kwietnia 1986 roku w elektrowni atomowej w pobliżu Białorusi. Wracając do tamtych czasуw, ostro odczuwamy bуl ludzi, uświadamiamy sobie ofiarność ratownikуw, strażakуw — wszystkich osуb, ktуre w strefie ewakuacji wykonały swуj obowiązek, ryzykując własnego zdrowia i życia. Czas nie jest czystą abstrakcją. Jest wyjątkowo precyzyjny. Czarnobyl, a teraz Fukuszima dowiodły wielu rzeczy, między innymi że katastrofy przemysłowej nie można uważać za lokalną. Walczyć z nią można tylko razem. Niestety Białoruś długo musiała przekonywać, że najbardziej ucierpiała wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Zdaje się zrozumiano to, chociaż pуźno. A przecież przyznanie faktуw jest ważne od samego początku. Zresztą kraj sam dużo zrobił, by czarnobylski syndrom był mniej dotkliwy.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи