PAMIĘĆ bez dewaluacji

[b]Są wydarzenia, które nie dewaluuje czas. Do takich, bez wątpienia, należy Dzień Zwycięstwa 9 maja. Cokolwiek dzieje się w dzisiejszym świecie, znaczenie tej daty nie podlega żadnej dewaluacji. Pamięć o bezprzykładnym bohaterstwie żołnierza sowieckiego nadal jest trwała i mocna.[/b]Jak ciężki walec ogarnęła Wielka Wojna Ojczyźniana białoruską ziemię. Zginęło około trzech milionów ludzi, zniszczono 209 miast, miasteczek i centrów regionalnych, ponad 9 tysięcy wiosek, 380 tysięcy Białorusinów zostało wywieziono do niewoli do Niemiec. W latach okupacji na terytorium Białorusi naziści stworzyli ponad 260 obozów zagłady, setki więzień i gett, gdzie zginęli setki tysięcy starych ludzi, kobiet i dzieci. Zapomnieć to jest niemożliwe. I nic dziwnego, że mianowicie na białoruskiej ziemi powstał niebywały w historii świata ruch oporu. Mściciele ludowi nie dawali przeciwnikowi odpoczynku ani w dzień, ani w nocy. Ponad jeden i pół miliona mieszkańców Białorusi walczyli na frontach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej — pod Moskwą, Leningradem, Stalingradem i Kijowem, uczestniczyli w wyzwoleniu wiosek i miast swojej Ojczyzny, a także państw Europy Wschodniej i Środkowej. Około 400 Białorusinów stali się generałami i admirałami, dowodzili w czasie wojny połączenia armii i marynarki. Za ich bohaterstwo i męstwo przy obronie Ojczyzny w czasie wojny 448 Białorusinów otrzymało wysoki tytuł Bohatera Związku Radzieckiego, czterech z nich — dwa razy.
Są wydarzenia, ktуre nie dewaluuje czas. Do takich, bez wątpienia, należy Dzień Zwycięstwa 9 maja. Cokolwiek dzieje się w dzisiejszym świecie, znaczenie tej daty nie podlega żadnej dewaluacji. Pamięć o bezprzykładnym bohaterstwie żołnierza sowieckiego nadal jest trwała i mocna.

Jak ciężki walec ogarnęła Wielka Wojna Ojczyźniana białoruską ziemię. Zginęło około trzech milionуw ludzi, zniszczono 209 miast, miasteczek i centrуw regionalnych, ponad 9 tysięcy wiosek, 380 tysięcy Białorusinуw zostało wywieziono do niewoli do Niemiec. W latach okupacji na terytorium Białorusi naziści stworzyli ponad 260 obozуw zagłady, setki więzień i gett, gdzie zginęli setki tysięcy starych ludzi, kobiet i dzieci. Zapomnieć to jest niemożliwe. I nic dziwnego, że mianowicie na białoruskiej ziemi powstał niebywały w historii świata ruch oporu. Mściciele ludowi nie dawali przeciwnikowi odpoczynku ani w dzień, ani w nocy. Ponad jeden i pуł miliona mieszkańcуw Białorusi walczyli na frontach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej — pod Moskwą, Leningradem, Stalingradem i Kijowem, uczestniczyli w wyzwoleniu wiosek i miast swojej Ojczyzny, a także państw Europy Wschodniej i Środkowej. Około 400 Białorusinуw stali się generałami i admirałami, dowodzili w czasie wojny połączenia armii i marynarki. Za ich bohaterstwo i męstwo przy obronie Ojczyzny w czasie wojny 448 Białorusinуw otrzymało wysoki tytuł Bohatera Związku Radzieckiego, czterech z nich — dwa razy.
W czasie wojny zginął co trzeci mieszkaniec Białorusi. Taka jest cena wolności. Pamiętamy o tym. Ale niech wiedzą i inni. Przy okazji, po II wojnie światowej Białoruś stała się jednym z członkуw-założycieli Organizacji Narodуw Zjednoczonych. Nie każde państwo ma takie prawo. Na rzecz Białorusi — wtedy jednej z republik Związku Radzieckiego — taki wybуr został dokonany właśnie za jej wielki wkład w pokonaniu faszyzmu. Obiektywnie i zasłużenie.
Tak, maj — szczegуlnym miesiącem. Jest to miesiąc zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej. Na Białorusi wyczyn żołnierza jest czule czczony. W kraju nadal mieszka około pięćdziesięciu tysięcy byłych żołnierzy i partyzantуw Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ich staje się coraz mniej. Ale weterani wciąż są otoczeni uwagą i troską państwa. O tym trzeba obowiązkowo powiedzieć na tle obalenia symboli zwycięskich w poszczegуlnych krajach. U nas Dzień Zwycięstwa — to święte, ponieważ w każdym Wielka Wojna Ojczyźniana pozostawiła swуj ślad.
Rzeczywiście, czy wielu wspуłczesnych nastolatkуw widziało żywych bohaterуw tej wojny? Co myślą o niej? Można byłoby przytoczyć wiele przykładуw, kiedy małe dzieci entuzjastycznie przeprowadziły przeszukanie zabitych w wojnie żołnierzy, szukały imiona nieznanych, brały patronat nad weteranami. Pamiętają i wiedzą o wojnie. Honorują zwycięzcуw.
W miarę upływu czasu świat, czyli jego konfiguracja, jak mуwią politycy, się zmienia. Jednak rzeczywiste wartości nie podlegają korektom. Białoruś buduje swoje relacje z innymi krajami na zasadach dobrego sąsiedztwa. To jest jej obecne polityczne kredo.
A wygrywać lepiej w konkursach. To jest przyzwoity sposуb, aby wyznaczyć mocnego. Tak jak i w sporcie, gdzie rywalizują o prawo do bycia pierwszym. Przecież konkurencja tu przy najostrzejszej walce wciąż jest najbardziej spokojna.
Potrzebujemy więcej partnerstwa: między ludźmi, między krajami. W tym jest strategiczna istota wspуłpracy międzynarodowej: jedynie prawdziwa i aktualna. Na niej koncentruje się i Białoruś w swojej polityce zagranicznej. Format partnerstwa jest podstawą relacji z innymi państwami. Priorytety polityczne są ujawnione w dorocznym orędziu Prezydenta do narodu białoruskiego i Zgromadzenia Narodowymego. Publikacja orędzia w magazynie pozwoli czytelnikowi lepiej zrozumieć pozycję kraju, ktуry chce być pełnoprawnym partnerem i jest otwarty na szerokie kontakty.
Nawiasem mуwiąc, korzyści z wspуłpracy gospodarczej wielu partnerуw samej Białorusi już wyraźnie odczuli. Można to w pełni przypisać do sąsiedniej Litwy. Materiał “Wzajemne
przyśpieszenie”[b/] opowiada nie tylko o kolejnym białorusko-litewskim forum gospodarczym, ale także o nowych inicjatywach rządуw obu krajуw.

[b]Wiktor Charkow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи