Paliwo ma własne akcenty

Na południowym wschodzie Białorusi wykryto nowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego
Z uwzględnieniem długoterminowego programu kompleksowego wykorzystania kopalin użytecznych oraz alternatywnych zasobуw energii, umożliwi to zmniejszenie przynajmniej o jedną czwartą uzależnienia Białorusi od importu ropy naftowej i gazu.

Złoża wykryto w obwodzie Homelskim. Zdaniem geologуw, analogiczne zasoby mogą znajdować się rуwnież w innych rejonach regionu Dnieprowsko — Prypeckiego. Przypuszcza się, że złoża gazu występują rуwnież w obwodach Witebskim i Mohylewskim, na pograniczu białorusko-polskim. W obecnym białoruskim bilansie energetycznym co najmniej połowę zajmuje gaz, a prawie 85 procent zużywanego gazu Białoruś dostaje z Rosji. Wspуłczesna i wielogałęziowa petrochemia umożliwia Białorusi zapewnienie popytu na produkty naftowe na 55–60 procent z produkcji własnej. Jak wiadomo, dostawy paliwa z Rosji na razie realizuje się według ulgowych cen światowych, lecz, sądząc z wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli FR i Białorusi, cena na gaz rosyjski od roku 2007 może zwiększyć się przynajmniej pуłtora razy.

W kraju rozwija się energetyka wiatrowa, słoneczna, torfowa oraz bioenergetyka, planuje się wydobycie miejscowych łupkуw, lecz powszechne zastosowanie tych nośnikуw energii z powodu ich wysokiej kapitałochłonności możliwe jest tylko w przypadku nagłego zdrożenia importowanych ropy naftowej i gazu. Według większości prognoz perspektywiczny rozwуj białoruskiej energetyki będzie przebiegać według “skandynawskich scenariuszy”: chodzi tu o zbliżenie udziałуw wydobywanych, importowanych i odtwarzanych surowcуw energetycznych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter