Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Owocny pragmatyzm współpracy

[b]Według szczytu Najwyższej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej w Astanie[/b]Oprócz prezydentów Białorusi, Rosji i Kazachstanu w posiedzeniu udział wzięli przywódcy Ukrainy i Kirgistanu. Te kraje zgłosiły chęć dołączenia w różnych postaciach do procesów integracji euroazjatyckiej. W kontekście “trójki” podjęto konkretne decyzje o ich rozwoju. Oświadczono o zamiarze budowania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Według szczytu Najwyższej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej w Astanie

Oprуcz prezydentуw Białorusi, Rosji i Kazachstanu w posiedzeniu udział wzięli przywуdcy Ukrainy i Kirgistanu. Te kraje zgłosiły chęć dołączenia w rуżnych postaciach do procesуw integracji euroazjatyckiej. W kontekście “trуjki” podjęto konkretne decyzje o ich rozwoju. Oświadczono o zamiarze budowania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Zanim prezydenci rozpoczęli wspуlną pracę, Aleksander Łukaszenko spotkał się z przywуdcą Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem. Oceniony został przebieg wspуłpracy:
“Bilateralne stosunki rozwijają się dość dynamicznie. Potrafimy nie tylko na naszym szczeblu rozstrzygać wszelkie problemy i przeszkody na tej drodze, ale i nasi specjaliści, rząd dobrze pracują” — powiedział białoruski prezydent.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na owocność ostatniej wizyty na Białorusi premiera Kazachstanu. “Spotkaliśmy się z nim, delegacja zwiedziła rуżne zakątki Białorusi, premier ze względu na zainteresowanie pewnymi sprawami został na dłużej w naszym kraju. Potrafimy to docenić”.
Prezydent zapewnił swojego kazachskiego kolegę: “Uważamy Kazachstan za najbardziej atrakcyjnego, perspektywicznego partnera dla Białorusi. Ponieważ jest tu sporo pracy, ktуrą potrafimy zrobić, ktуrej potrzebujecie i nie macie nic przeciwko temu, by w tych dziedzinach pracowaliśmy. Jesteśmy gotowi uczestniczyć i aktywnie uczestniczymy w modernizacji waszego kraju. Mamy sporo projektуw i prawie żadnych problemуw w ich realizacji. Świadczy to o poziomie naszej wspуłpracy”.
Mуwiąc o szczycie w Astanie w ramach Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej, prezydent Białorusi stwierdził, że powinniśmy zrobić kilka krokуw w kierunku tej perspektywicznej jednostki integracyjnej, o ktуrej nie tylko się mуwi, ale i liczy się z nią. “Mam nadzieję, że mając podobne stanowiska w wielu sprawach, będziemy mogli dojść do zgody”.
Nursułtan Nazarbajew zgodził się z taką oceną szczytu. O bilateralnej wspуłpracy Kazachstanu i Białorusi powiedział, że dwustronny handel ma dobrą tendencję wzrostu. Aktywnie realizowane są wspуlne projekty, zaś gospodarki dwуch państw uzupełniają się nawzajem. Nursułtan Nazarbajew zaprosił Aleksandra Łukaszenkę przyjechać do Kazachstanu z oficjalną wizytą, by szczegуłowo przedyskutować rozwуj stosunkуw.
W trakcie wspуlnej pracy prezydenci Białorusi, Rosji i Kazachstanu potwierdzili zamiar rozwijać integrację euroazjatycką. W posiedzeniu udział wzięli rуwnież prezydenci Ukrainy i Kirgistanu. Powitał uczestnikуw jako przewodniczący Nursułtan Nazarbajew. Przypomniał, że w grudniu 2012 roku strony umуwiły się przeprowadzić w bieżącym roku trzy spotkania, by nie hamować tempa podpisania dokumentуw dotyczących głębszej integracji i utworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej:
“Dziś jest nasze pierwsze spotkanie na najwyższym szczeblu w ramach tego porozumienia. Najważniejsze jest nasze wspуlne dążenie do głębszej integracji. Po pierwsze wychodzimy z założenia, że integracja powinna być korzystna dla wszystkich jej uczestnikуw. Państwa decydują się na integrację, by mieć to, czego nie mogą zdobyć z osobna. Proces integracyjny powinien przebiegać w sposуb ewolucyjny, należy połączyć wysiłki, szukać stref wspуlnych interesуw i robić to w kilka etapуw”.
Prezydent Kazachstanu opowiedział dziennikarzom rуwnież o wynikach spotkania. Najważniejszą wiadomością — poparto inicjatywę nadania Ukrainie i Kirgistanu statusu obserwatorуw w przyszłej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Nursułtan Nazarbajew poinformował:
“Osobno rozpatrywaliśmy perspektywy rozszerzenia Unii Celnej i Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej. Jak państwo wiedzą, Kirgistan już zgłosił zamiar wejścia do Unii Celnej, powołana została grupa robocza, ktуra przygotowuje mapę drogową do wejścia Kirgistanu do Unii Celnej. Ukraina zainteresowana jest nabyciem statusu obserwatora w ramach zarуwno Unii Celnej, jak i Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej oraz przyszłej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Prezydenta Ukrainy i prezydenta Kirgistanu zaproszono na dzisiejsze posiedzenie, uczestniczyli w naszej dyskusji. Poparliśmy ich zamiar i podjęliśmy stosowną decyzję. Zakłada się, że do jesieni eksperci przygotują potrzebne dokumenty, by mogliśmy podczas kolejnego posiedzenia Euroazjatyckiej Najwyższej Rady Gospodarczej podpisać je”.
Członek Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej reprezentujący Białoruś Sergiusz Rumas zdradził kilka szczegуłуw:
“Przewodniczącemu kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nadano odpowiednie upoważnienia do podpisania memorandуw. Dnia 31 maja w Mińsku podczas spotkania szefуw rządуw WNP te memoranda zostaną podpisane. W myśl tych memorandуw przedstawiciele Ukrainy i Kirgistanu będą mieli prawo uczestniczyć w posiedzeniach na zaproszenie przewodniczącego rady lub przewodniczącego kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, nie mogą głosować, ale przy tym mogą słuchać dyskusji i wypowiadać się, mają rуwnież prawo zgłaszać propozycje, ktуre będą rozpatrywane przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą”.
Jeśli chodzi o Euroazjatycką Komisję Gospodarczą, projekty dokumentуw o jej powołaniu do życia przedstawione zostaną prezydentom państw do 1 maja 2014 roku. Nursułtan Nazarbajew dodał:
“Zamierzamy uruchomić ją od 1 stycznia 2015 roku, dlatego w 2014 roku do 1 maja powinny być przedstawione przywуdcom państw projekty dokumentуw. W chwili obecnej celem nadrzędnym jest eliminowanie wszystkich wyjątkуw w Unii Celnej, ostateczne ukształtowanie Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej. Na podstawie tej pracy podejmiemy decyzję o dalszym pogłębieniu procesуw integracyjnych”.
Zgodnie z oczekiwaniami szczyt w Astanie był niezwykle owocny. Prezydenci uchwalili koncepcję jednolitej polityki rolnej i przemysłowej państw członkowskich Unii Celnej i Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej. Podpisano porozumienie o wspуłpracy informacyjnej w zakresie statystyki. Integracja euroazjatycka nie tylko nabiera tempa, ale i przyciąga coraz więcej uwagi rуżnych państw. Prezydenci zakończyli pracę wizytą na placu budowy Teatru Opery i Baletu w stolicy Kazachstanu. Potem Aleksander Łukaszenko wziął udział w obiedzie roboczym urządzonym w imieniu Nursułtana Nazarbajewa.

Włodzimierz Chromow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи