Odzwierciedlenie chwil wieczności

W Narodowym Muzeum Historii i Sztuki Białorusi w Mińsku odbyła się wystawa zdjęć Anatola Zabołockiego “Ruś. Wsie. Miasta. Oblicza. Ziemia”
Zdjкcia obejmuj± ponad 30letni okres їycia Anatola Zaboіockiego, zostaіy one wykonane w rуїnych miejscach byіego Zwi±zku Radzieckiego. Oprуcz tego ekspozycja obejmuje ilustrowane jego zdjкciami ksi±їki i czasopisma.
Anatol Zaboіocki jest operatorem filmowym, reїyserem, autorem zbioru fotografii “Oblicza prawosіawia”, zasіuїonym dziaіaczem sztuki Biaіorusi i Rosji, czіonkiem Zwi±zku Pisarzy i Zwi±zku Filmowcуw Rosji. Uczestniczyі on w pracy nad filmami “Chrystus wyl±dowaі w Gorodni”, “Przez cmentarz”, “Ostatni chleb”, “Alpejska ballada”. Pracowaі na Biaіorusi wspуlnie z Jurijem Maruchinem, Borysem Stiepanowem, Wiktorem Turowem, Wіadimirem Korotkiewiczem, Wasylem Bykowem.
Film Wiktora Turowa “Przez cmentarz”, w stworzeniu ktуrego A. Zaboіocki braі udziaі jako operator, trafiі na listк UNESCO “100 najlepszych filmуw o wojnie”.

Na otwarciu wystawy zastкpca ministra kultury Biaіorusi Wіadimir Ryіatko nazwaі ekspozycjк “wielkim wydarzeniem dla Biaіorusi”. “Anatol Zaboіocki w swoim czasie zapracowaі na sіawк studia filmowego “Belarusfilm” w najlepszych i najskuteczniejszych latach ksztaіtowania siк biaіoruskiego kina. Przez jego їycie przeszіy tak legendarne osoby jak Wiktor Turow lub Wasyl Szukszyn”. Kierownik departamentu stosunkуw ¶wiatowych Biaіoruskiego Egzarchatu ojciec Fiodor przekazaі uczestnikom wystawy pozdrowienia od metropolity Filareta. “Kiedy patrzy siк na te utwory, mimo woli przypomina siк sіowa Dostojewskiego: “Wiele rzeczy na ziemi ukryte s± przed nami, natomiast w zamian obdarzeni jeste¶my їywym poczuciem naszego zwi±zku z innym ¶wiatem, ze ¶wiatem gуrnym i wyїszym”. Po przelotnym spojrzeniu na te prace rozumie siк, їe odtworzone chwile wieczno¶ci odzwierciedlaj± siк w dziesiкciokrotnym, a niekiedy i stokrotnym spostrzeїeniu. Moim zdaniem, kaїe dzieіo ma w sobie duch wieczno¶ci” — powiedziaі ojciec Fiodor.

Wystawa zdjкж A. Zaboіockiego “Ru¶. Wsie. Miasta. Oblicza. Ziemia” uzyskaіa bіogosіawienie rosyjskiego patriarchy Aleksego II i byіa wcze¶niej wystawiana w ¶wi±tyni Chrystusa Zbawiciela.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter