Krajowy program kosmiczny opracowano na Białorusi

Odysei kosmicznej ciąg dalszy

Krajowy program kosmiczny opracowano na Białorusi. Celem projektu jest między innymi wystrzelenie drugiego białoruskiego satelity.
Krajowy program kosmiczny opracowano na Białorusi. Celem projektu jest między innymi wystrzelenie drugiego białoruskiego satelity.

Fota: BelTA

Podobnie jak pierwszy aparat, wystrzelony w kosmos w 2012 roku, będzie częścią rosyjsko-białoruskiego ugrupowania i wspólnego systemu zdalnego sondowania Ziemi. Stworzyć ten aparat latający pomogły opracowania instytucji naukowych Narodowej Akademii Nauk w ramach programów Państwa Związkowego, między innymi programu “Normalizacja-PZ”, którego celem było opracowanie jednolitych wymagań i przepisów dotyczących procesów i dokumentacji normatywno-technicznej w trakcie tworzenia urządzeń kosmicznych. Program całkowicie zakończono w grudniu ubiegłego roku. Opracowanych zostało 69 norm: 29 — przez białoruską stronę, 40 — przez rosyjską.

— Rozwiązano najważniejszy problem — opowiedział wicedyrektor zakładu “Systemy Geoinformatyczne” Barys Czarnucha — opracowano wspólne normy, które istotnie ułatwią pracę uczonym i specjalistom.

Podstawą zostały rosyjskie normy i normy europejskiego przemysłu kosmicznego (ECSS) oraz normatywy NASA. Przede wszystkim jednolite normy potrzebne są do projektowania, które wyznacza resztę. Większość norm rosyjskie i białoruskie przedsiębiorstwa opracowujące urządzenia kosmiczne już stosują w praktyce, między innymi w trakcie tworzenia krajowego systemu łączności satelitarnej, wykonania wspólnego programu “Ekzomars” realizowanego przez Roskosmos i Europejską Agencję Kosmiczną oraz w projekcie opracowania specjalnej aplikacji do sterowania systemem kosmicznym zdalnego sondowania Ziemi dla korporacji “Energia” imienia S. Korolowa.

Programy kosmiczne pozwalają bardziej dokładnie prognozować pogodę, klęski żywiołowe, zapobiegać pożarom, ulepszyć nawigację

Ujednolicony system norm będzie uzupełniany, ponieważ pozostały jeszcze dziedziny, gdzie są potrzebne.

Trwa realizacja innego programu unijnego, dotyczącego stworzenia urządzeń kosmicznych i specjalistycznego sprzętu — “Monitorowanie-PZ”. Program, którego zleceniodawcą jest Federalna Agencja Kosmiczna i Narodowa Akademia Nauk, uchwalony został w 2013 roku i obliczony jest na pięć lat. Na realizację wszystkich przedsięwzięć zamierza się wydać około 2,5 miliarda rosyjskich rubli.

Dyrektor wykonawczy programu, kierownik Wydziału Wspólnych Programów Kosmicznych i Technologii Informatycznych Instytutu Informatyki Siarhiej Kareniaka powiedział, że wśród podstawowych zadań jest zastąpienie importowanych technologii. Chociaż program powstał mniej niż dwa lata temu są już pewne wyniki. Stworzono między innymi modele urządzeń hiperspektralnych dla satelitów, których odpowiedników nie ma ani na Białorusi, ani w Rosji. Części również produkuje się w zakładach dwóch państw. Na zaawansowanym etapie są systemy ochrony satelitów przed meteorytami, tworzone przez pracowników Instytutu Wymiany Ciepła i Masy imienia A. Łykawa NAN Białorusi. Trwa opracowanie technologii informatycznych, które pozwalają w trybie online przetwarzać ogrom informacji, przekazywanych przez satelity.

Realizacja programów w zakresie kosmosu i krajowego programu kosmicznego, pomyślne wystrzelenie białoruskiego satelity i stworzenie skutecznego systemu zdalnego sondowania Ziemi pozwoliły Białorusi w 2012 roku zostać członkiem Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej. Chociaż nie mniej ważny jest fakt, iż wyniki projektów kosmicznych, w tym realizowanych w ramach programów unijnych, pozwalają bardziej dokładnie prognozować pogodę, klęski żywiołowe, zapobiegać pożarom, ulepszyć nawigację.

Hierman Maskalenka
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter