Nanoprzemysł i nowe tworzywa będą wśrod priorytetowych dziedzin działalności naukowo-technicznej na Białorusi w latach 2016-2020

Odpowiednio do wspołczesnych standardow

Nanoprzemysł i nowe tworzywa będą wśrod priorytetowych dziedzin działalności naukowo-technicznej na Białorusi w latach 2016-2020Można się było o tym dowiedzieć podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Nowoczesne metody i technologie tworzenia i obróbki materiałów”, która odbyła się w Instytucie Fizyki i Techniki Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Wzięło w niej udział około 130 uczonych z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Chin, Włoch i Pakistanu. 

Otwierał konferencję przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Nauki i Technologii Białorusi Alaksandr Szumilin. Powiedział, że do opracowania strategii rozwoju nauki i działalności innowacyjnej na kolejne pięć lat trzeba określić priorytety działalności naukowo-technicznej, przy tym zastąpić zasadę branżową ich kształtowania zasadą technologiczną, pozwalającą skupić się przed wszystkim na produkcji V i VI układu technologicznego, do których należą między innymi nanotechnologie i nowe tworzywa. Podczas konferencji dyskutowano również nad koniecznością aktualizacji tematyki wykonywanych programów, rozszerzenia zakresu poszczególnych zadań i zmniejszenia wykazu najważniejszych dziedzin działalności naukowo-technicznej.

W Państwowym Komitecie ds. Nau-ki i Technologii poinformowano, że w latach 2011-2015 na mocy rozporządzenia prezydenta wyznaczono dziewięć priorytetowych dziedzin działalności naukowo-technicznej: energetyka i ener-gooszczędność; technologie i produkcja agroprzemysłowa; technologie i produkcja przemysłowa i budowlana; medycyna, technika i technologie medyczne, farmakologia; technologie chemiczne, nanotechnologie i biotechnologie; technologie informacyjno-komunikacyjne i kosmiczne; nowe tworzywa; racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, oszczędzanie zasobów i ochrona przed sytuacjami nadzwyczajnymi; obronność i bezpieczeństwo narodowe. W chwili obecnej Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii opracowuje nowy wykaz priorytetowych dziedzin działalności naukowo-technicznej. “Nowe dziedziny priorytetowe spełniają wymagania nierozerwalności cyklu innowacyjnego od badań fundamentalnych i praktycz-nych poprzez opracowania po wdrożenie i zastosowanie wyników działalności naukowo-technicznej i będą ciągiem dalszym osiągnięć naukowych z poprzedniej pięciolatki” — powiedział przewodniczący komitetu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter