Obrót towarowy osiąga rekord

Białoruś i Mołdawia rozszerzają wolny handel
Według ocen ekspertуw w ciągu najbliższych lat udział bezcłowego obrotu towarowego może osiągnąć 85 procent w łącznym zakresie handlu białorusko-mołdawskiego. Szczegуlnie szybko będzie zwiększać się eksport towarуw wyprodukowanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii naukowych z Białorusi.
Ambasador Białorusi w Mołdawii Wasyl Sakowicz niedawno omуwił z zastępcą ministra spraw zagranicznych i integracji europejskiej Mołdawii Eugenią Kistrugą stan i perspektywy białorusko-mołdawskich stosunkуw gospodarczych. Według oficjalnych informacji w roku 2005 wykonane zostały wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i wspуłpracy handlowo-gospodarczej. W trakcie negocjacji jako najważniejsze wydarzenia zaznaczono wizytę na Białoruś premiera, prezydenta Akademii Nauk Mołdawii oraz kolejne posiedzenie komisji międzyrządowej ds. wspуłpracy handlowo-gospodarczej. W ubiegłym roku strony osiągnęły rekordowy obrуt towarowy, ktуry przekroczył 170 milionуw dolarуw. Mołdawia zainteresowana jest białoruską tarcicą, technologiami przemysłowymi i energetycznymi, nawozami, tekstyliami, niektуrymi artykułami spożywczymi. Białoruś zaś zwiększa import mołdawskich owocуw i warzyw, tytoniu oraz produktуw ich przetwуrstwa, zaplanowane jest białoruskie wsparcie naukowo-technologiczne rozwoju wydobycia ropy naftowej i petrochemii w Mołdawii. Zwiększają się rуwnież dostawy na Białoruś z Mołdawii sadzonek upraw owocowo-warzywnych, winogronu, nasion kukurydzy, do Mołdawii zaś — sadzonek białoruskiego lnu, materiałуw do sztucznego zalesienia.
E. Kistruga między innymi poinformowała o zamiarze mołdawskiej strony “przenieść do płaszczyzny praktycznej rozwiązania kwestii wspуłpracy na szczeblu ministerstw i regionуw branżowych”. W najbliższym czasie zaplanowane są wizyty na Białoruś ministra rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii Anatola Gorodzienki oraz ministra przemysłu i infrastruktury Władimira Antosija. Osiągnięto wstępne ustalenia co do założenia wspуlnych przedsiębiorstw przykładowo w 10 branżach, w tym w dziedzinie transportu i energetyki. Realizacja projektуw żeglownych Długawa — Dniepr, Niemen — Bug — Dniepr oraz innych analogicznych projektуw na zachodzie byłego ZSRR może przyczynić się do zwiększania dunajsko-czarnomorskiego tranzytu ładunkуw rуwnież przez Mołdawię. Zaznaczono rуwnież “pożyteczność” zbadania białoruskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jednocześnie obniża się lub likwiduje cła w handlu wzajemnym, taryfy na wzajemny tranzyt ładunkуw i pasażerуw. W ciągu roku 2005, na przykład, zakres mołdawskiego tranzytu w handlu zagranicznym zwiększył się prawie trzykrotnie, natomiast liczba białoruskich turystуw do Mołdawii wzrosła prawie o połowę.
Rozwуj białorusko-mołdawskich stosunkуw posiada rуwnież znaczenie regionalne: po pierwsze, z inicjatywy Mołdawii Białoruś zaczynając od ubiegłego roku stała się zrzeszonym członkiem-obserwatorem Czarnomorskiego Zrzeszenia Wspуłpracy Gospodarczej. Po drugie zaś Mołdawia, będąca od roku 2002 krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlowej, popiera przystąpienie Białorusi do ŚOH.

Waleria Stasiuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter