Беларусь Сегодня

Минск
+24 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Obiecujący potencjał przyszłych inwestycji

Tendencje w ruchu światowego kapitału obserwuje w swoich corocznych raportach o światowych inwestycjach Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Prezentacja kolejnego raportu odbyła się w Mińsku
Decyzja ONZ o szerokim przedstawieniu Raportu odnośnie światowych inwestycji w 2006 r. w republice już sama w sobie jest wskaźnikiem zainteresowania światowych badaczy naszym państwem. Na oficjalnej konferencji prasowej przedstawiciel ONZ/PRONZ Cihan Sultanoglu oświadczyła: Białoruś ma potencjał dla inwestycji zagranicznych. Przy tym poprzeczkę w kraju ustawiono dosyć wysoko: pozyskać w ciągu tego pięciolecia około 1,8 mld dol.
Raport UNCTAD potwierdził tendencję: co raz większe oddziaływanie na wytwуrczość wywierają finansowe potoki z zewnątrz. W 2005 r. w porуwnaniu z 2004 r. napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie wzrуsł o 29 proc. i osiągnął 916 mld dol. Prawie dwie trzecie inwestycji przypadły na państwa rozwinięte — 542 mld dol. i tylko 334 mld — na rozwijające się. Państwa Europy Południowo-Wschodniej i WNP “skosztowały” około 4 proc. światowego ciasta finansowego — nieco więcej niż 40 mld dol. Przy tym większą część tej kwoty obcokrajowcy zainwestowali w Rosję, Ukrainę i Rumunię. Na trуjkę liderуw regionu z 19 państw przypadło trzy czwarte BIZ. Białoruś zajmuje dziesiąte miejsce: w gospodarkę naszego kraju zagraniczni inwestorzy włożyli ponad 300 mln dol.
Pogodę w oceanie inwestycji robią dzisiaj transnarodowe korporacje (TNK) z państw rozwiniętych — tzw. światowej trуjki: UE, USA, Japonii. Jednak w ciągu ostatnich lat globalizacja popchnęła firmy z państw rozwijających się do wzmożonej aktywności na rynku inwestycyjnym. W 2005 r. wyszło na niego kilka dużych TNK z Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Tych inwestorуw interesują przede wszystkim projekty dotyczące wydobycia i zagospodarowania zasobуw naturalnych, zwłaszcza w regionie Ameryki Łacińskiej. Lwia część ruchu zagranicznego kapitału przypada na fuzje i nabycie TNK innych firm. W 2005 r. na te operacje przypadło 716 mld dol. — około 78 proc. wszystkich BIZ.
W rankingu pozyskanych i wywiezionych BIZ Białoruś według danych Raportu UNCTAD na razie nie jest wśrуd liderуw. Natomiast według indeksu potencjału pozyskanych inwestycji nasze państwo wygląda całkiem perspektywicznie.
Na prezentacji raportu dużo mуwiono o klimacie inwestycyjnym republiki, w tym rуwnież o możliwości państwa w pewnych wypadkach korzystać z prawa “złotej akcji”. Ale, jak zapewniła większość uczestnikуw konferencji prasowej, to w żadnym wypadku nie odstrasza zachodnich inwestorуw.
— Problem wpływu prawa “złotej akcji” na inwestycyjną atrakcyjność państwa jest w dużym stopniu zmyślony — uważa wiceminister spraw zagranicznych Wiktor Gajsenok. — Kiedy zagraniczni inwestorzy zwracają się do zagranicznych organizacji naszego MSZ-u i otrzymują szczegуłowe wyjaśnienia dotyczące białoruskiego prawa, większość lękуw mija.
— Nie mamy żadnych problemуw ze względu na “złotą akcję” — oświadczył rуwnież wiceminister gospodarki Leonid Diemidow.
W większości krajуw rozwiniętych państwo także pozostawia sobie prawo w pewnych okolicznościach kontrolować przedsiębiorstwo. W tym lub innym kształcie odpowiedniki białoruskiej “złotej akcji” istnieją w prawie Wielkiej Brytanii, Francji, USA...
To samo dotyczy administracyjnych barier do wejścia zagranicznych inwestorуw na białoruski rynek. Terminy załatwiania niezbędnych dokumentуw i porozumień nie bardzo się rуżnią od praktyki krajуw europejskich. Białoruś będzie kontynuować doskonalenie prawa, żeby zwiększyć inwestycyjną atrykcyjność państwa. Jednak w usunięciu barier warto zachować umiar. Nadmierny liberalizm to grabie, na ktуre nadepnęły niektуre państwa na końcu ll. 90. Obecnie niektуre z nich, według danych Raportu UNCTAD, zaczynają odnowę byłych barier, ponieważ “nie sprawdzony” i obiektywnie nie oceniony kapitał zagraniczny może oddziaływać na wiele aspektуw bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego.
Na Białorusi większość międzynarodowych organizacji i obserwatorуw stwierdza polepszenie klimatu inwestycyjnego, zmniejszenie ilości barier. Jak powiedział Leonid Diemidow, zaplanowano uproszczenie procedury uzgodnienia projektуw w Ministerstwie Architektury i Budownictwa. Zresztą dzisiaj Białoruś ma wystarczającą liczbę szybko realizowanych zagranicznych projektуw: zakład korporacji “Henkel” niedaleko Zasławia, browar “Siabar”... W niektуrych przypadkach mija niecały rok od założenia fundamentu do produkcji pierwszej partii towaru. Ostatecznie dużo zależy rуwnież od roztropności i chęci inwestora.

Aleksander Sokołowski
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи