Obejmujemy regiony

Zakład metalurgiczny w roku 2006 planuje otworzyć własny dom handlowy w Moskwie
“Liczymy na to, їe przyczyni siк to do zwiкkszenia sprzedaїy w regionach Rosji” — przekonany jest Aleksander Sannikow, zastкpca generalnego dyrektora przedsiкbiorstwa. BZM planuje rуwnieї rozpoczкcie dostaw swoich wyrobуw do obwodu Rostowskiego i Krasnodarskiego Kraju oraz bada moїliwo¶ci zorganizowania dostaw do szeregu innych poіudniowych regionуw Rosji. Dzisiaj zakіad dostarcza do Rosji okoіo 25% і±cznego zakresu eksportu. Oczekuje siк, їe po otwarciu domu handlowego w Rosji zakres dostaw do Rosji zwiкkszy siк.

W bieї±cym roku BZM rozpocz±і rуwnieї aktywn± pracк na rynkach Gruzji, Azerbejdїanu i Kazachstanu. Oprуcz tego wedіug wynikуw wizyty biznesowej zarz±du zakіadu do USA zostaіa zawarta umowa o dostawк partii prуbnej drutu sprкїynowego dla firm, ktуre specjalizuj± siк w produkcji mebli miкkkich i korpusowych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter