Oświadczenie prezydenta Republiki Białorusi Alaksandra Łukaszenki

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wystąpił z oficjalnym oświadczeniem po spotkaniu grupy kontaktowej w Minsku.
Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wystąpił z oficjalnym oświadczeniem po spotkaniu grupy kontaktowej w Minsku.

Na Białorusi z aprobatą przyjęto podpisanie dnia 5 września 2014 roku przez grupę kontaktową Ukraina — Rosja — OBWE protokołu o wstrzymaniu ognia między stronami konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ta długo oczekiwana wiadomość daje niech cichą, a jednak nadzieję na ustanowienie całkowitego i  nieodwracalnego pokoju w tym regionie.

Konflikt w bliskim dla nas państwie słowiańskim był w ostatnim czasie najbardziej nurtujący i najczęściej podejmowany na międzynarodowym porządku dziennym. Gdyż zagrożone zostało nie tylko bezpieczeństwo regionalne, ale i międzynarodowe. Bez przesady można powiedzieć, że wojna naprawdę stanęła u progu naszego wspólnego domu europejskiego.

Warto przyznać starania i inicjatywę przede wszystkim prezydentów Ukrainy i Rosji. Właśnie dzięki ich zasadniczym porozumieniom na najwyższym szczeblu, osiągniętym pod koniec sierpnia na minskiej ziemi, zapoczątkowano proces pokojowy. Format kontaktów Unia Celna — Ukraina — Unia Europejska pozwolił przyciągnąć do negocjacji strony zainteresowane pokojem na ukraińskiej ziemi i w Europie. Bardzo ważne i na czasie były konkretne propozycje prezydenta Kazachstanu dotyczące uregulowania konfliktu. Bez wątpienia bez rzeczywistego wysiłku przywódców czołowych państw Unii Europejskiej byłoby niemożliwe osiągnięcie rozejmu we wschodnich regionach Ukrainy.

Bardzo ważną rolę oczywiście odegrała grupa kontaktowa Ukraina — Rosja — OBWE w składzie reprezentantów OBWE, L. Kuczmy, M. Zurabowa oraz reprezentantów przeciwnej strony. Wykonała zaprawdę tytaniczną pracę i doszła do zgody w kwestiach, których rozwiązanie wydawało się absolutnie niemożliwe jakiś czas temu. Praca grupy kontaktowej zasługuje na szczere podziękowania i uznanie.

Jest to rzadki przypadek, gdy OBWE odegrała właśnie tę rolę, dla której została powołana i wniosła swój konkretny wkład w zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa regionalnego.

Jesteśmy dumni z tego, że ten proces pokojowy zapoczątkowano w Minsku, na białoruskiej ziemi. Nadal będziemy robić wszystko na rzecz pokoju w bratnim kraju. Nasze narody miały dość cierpień w wojnach ubiegłego stulecia i nie chcielibyśmy, by takie cierpienia powtórzyły się w tym wieku.

Dziś wiadomość o osiągnięciu porozumienia o wstrzymaniu ognia wszędzie odbierana jest z radością i nadzieją. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to dopiero pierwszy krok w długiej i trudnej drodze. Należy pokonać wiele sprzeczności i przeszkód, by proces minskiego pokoju stał się nieodwracalny i ostateczny.

Jestem przekonany, że działalność grupy kontaktowej należy kontynuować, być może nadać jej więcej pełnomocnictw i podnieść jej poziom celem pomyślnego wcielenia w życie wszystkich osiągniętych porozumień.

W chwili obecnej wszystkim zaangażowanym stronom warto zatrzymać się i zastanowić. Zastanowić się nad przyszłością kraju i narodu. Nie wyniszczająca wojna, a tylko wytrwała praca zapewni dobrobyt państwu i przeciętnemu człowiekowi.

Konflikt zbrojny w bliskiej nam Ukrainie pozostanie ciężkim urazem na ciele narodu ukraińskiego. Powoli jednak wszyscy o tym zapomną. W pamięci ludzi pozostaną ci, co potrafili obrócić koło wojny w stronę pokoju.

Alaksandr Łukaszenka,
6 września 2014 roku
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи