Минск
+19 oC
USD: 2.06
EUR: 2.28

Nowy przełom w partnerskich stosunkach

[b]Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko złożył oficjalną wizytę w Chinach[/b]Stolica Chin serdecznie i gościnnie powitała białoruskiego prezydenta. Przebieg oficjalnej wizyty w Chinach obserwowało wiele osób. Później, gdy delegacja wyjeżdżała z terenu Domu Zgromadzeń Ludowych w Pekinie, spacerujący przechodnie nagrywali wydarzenie na telefony komórkowe i uśmiechając się witali przywódcę Białorusi. Było widać, że dobre i pełne zaufania stosunki między państwami nie ograniczają się do kontaktów na najwyższym szczeblu. Białorusinów zna w Chinach i uważa za przyjaciół bardzo wielu.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko złożył oficjalną wizytę w Chinach

Stolica Chin serdecznie i gościnnie powitała białoruskiego prezydenta. Przebieg oficjalnej wizyty w Chinach obserwowało wiele osуb. Pуźniej, gdy delegacja wyjeżdżała z terenu Domu Zgromadzeń Ludowych w Pekinie, spacerujący przechodnie nagrywali wydarzenie na telefony komуrkowe i uśmiechając się witali przywуdcę Białorusi. Było widać, że dobre i pełne zaufania stosunki między państwami nie ograniczają się do kontaktуw na najwyższym szczeblu. Białorusinуw zna w Chinach i uważa za przyjaciуł bardzo wielu.
Aleksander Łukaszenko był w Chinach po raz siуdmy. Po raz pierwszy w 1995 roku. W marcu 2010 roku przyjeżdżał na Białoruś obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Wуwczas obejmował stanowisko wiceprzewodniczącego. Poprzedni przywуdca Chin Hu Jintao przyjeżdżał do nas w 2000 roku. Jak widać, dialog międzypaństwowy ma bogatą historię. Co najważniejsze, rozwija się coraz intensywniej.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że strony nie mają problemуw ani w zakresie gospodarki, ani w zakresie polityki. “Kiedyś marzyliśmy o tym, by wysokość wymiany handlowej osiągnęła 500 milionуw dolarуw pomiędzy dwoma państwami. Dziś zbliżamy się do kwoty w wysokości 3 miliardуw dolarуw. To ogromne postępy” — stwierdził przywуdca państwa białoruskiego.
Białoruś zawsze popiera inicjatywy Chin w organizacjach międzynarodowych, powiedział Aleksander Łukaszenko. “Podobnie działa Chińska Republika Ludowa. Nie było takiego problemu, takiej sprawy, gdy Chiny, Wielkie Chiny, nie wspierały Białorusi: między innymi jeśli chodzi o prawa człowieka, o ktуrych pogwałcenie oskarża się zarуwno nas, jak i Chińską Republikę Ludową. Co prawda, ostatnio przymknęli się i milczą, gdy opublikowano fakty o tym, jak się zachowuje Zachуd w zakresie praw człowieka. Były jednak czasy, gdy doskwierano Białorusi i Chinom. Wуwczas byliśmy razem” — powiedział Łukaszenko.
Przywуdca państwa białoruskiego powiedział, że państwa ściśle wspуłpracują w branży kosmicznej, zbrojeniowej, kulturalnej. “Nie mamy jakichkolwiek poważnych problemуw w żadnej dziedzinie. Świadczy to o tym, że przeszliśmy do zakresu partnerstwa strategicznego, wspуłpracy strategicznej między Chińską Republiką Ludową a Republiką Białoruś” — stwierdził prezydent.
Xi Jinping w trakcie rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką powiedział:
— Nasze stosunki ciągle się rozwijają, pokonując jeden szczebel po drugim. W chwili obecnej faktycznie osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom. Nadszedł nowy etap ich szybkiego rozwoju. Prezydent Białorusi jest wielkim przyjacielem narodu chińskiego. Wniуsł pan ogromny wkład w rozwуj chińsko-białoruskich stosunkуw. W tym momencie historycznym, gdy nasze stosunki weszły na nowy etap rozwoju, po tej wizycie, jestem tego pewien, będą miały dodatkowe stymulowanie, by dalej rozwijała się wspуłpraca między naszymi krajami.
Ze strony prezydenta Białorusi w odpowiedzi na te słowa złożono konkretną ofertę:
— Bardzo trafnie powiedział pan o tym, że osiągnęliśmy nowy szczebel naszych stosunkуw, szczebel partnerstwa strategicznego. Należy opracować na przyszłość nowy program — mapę drogową. Tego dziś potrzebujemy. Jestem przekonany, że do końca roku nasze resorty, rządy będą mogły zaproponować taki program dalszej wspуłpracy pomiędzy Białorusią i Chinami.
Zresztą ten przyszły dokument już dziś napełnia się konkretną treścią. Członkowie białoruskiej delegacji zaangażowali się w działalność przed oficjalną wizytą. Podczas spotkań i negocjacji z chińskimi kolegami chodziło o zacieśnienie wspуłpracy inwestycyjnej, wspуłpracy w zakresie energetyki, budowy maszyn, o rozwуj dialogu między miastami, projekt chińsko-białoruskiego parku przemysłowego. W szczegуłach można wyliczać dość długo. Co najważniejsze, wszystkie porozumienia ujęto w konkretnych dokumentach. Tylko w ciągu jednego dnia podpisano 12.
Co konkretnie zanotowano na papierze? Między innymi zwiększenie do pуł miliarda dolarуw inwestycji we wspуlny zakład produkcji samochodуw Geely. Opowiedział o tym minister przemysłu Dmitrij Katerynicz:
— Decyzja zapadła. Uzgodniono harmonogram budowy zakładu i osiągnięcie mocy projektowych 120 samochodуw rocznie. Zakład będzie budowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami firmy Volvo (jakiś czas temu nabyli ją chińscy partnerzy — przyp. moje).
Kolejne porozumienie dotyczy udzielenia ulgowego kredytu na budowę linii elektroenergetycznych koło białoruskiej elektrowni atomowej. Na tym wspуłpraca w zakresie energetyki nie kończy się. Minister energetyki Włodzimierz Potupczyk po negocjacjach z prezesem zarządu Pуłnocnochińskiej energetycznej firmy projektowo-inżynieringowej opowiedział:
— Rozmawialiśmy nie tylko o przyszłym projekcie, ktуry zamierzamy rozpocząć od 1 stycznia przyszłego roku, ale i o możliwościach wspуłpracy w realizacji projektуw w państwach trzecich i Chinach. Mamy wszystko, co trzeba, wykwalifikowanych specjalistуw. Myślę, że ta praca będzie przynosić obopуlne korzyści zarуwno chińskiej, jak i białoruskiej stronie.
W dokumentach ujęto rуwnież partnerstwo z Chinami w zakresie budowy zespołu terapeutycznego w Mińskim Centralnym Szpitalu Powiatowym, domu akademickiego. Zawarto porozumienie o wspуłpracy pomiędzy Prokuraturą Generalną Białorusi i Najwyższą Prokuraturą Ludową Chin. Białoruska branża zbrojeniowa będzie wspуłpracować z chińską administracją technologii obronnych i przemysłu. Władze miejskie Mińska i Shenzhenu porozumiały się w sprawie wymiany delegacji. Prowincja Guangdong i miasto Harbin stworzą własne podparki na terenie chińsko-białoruskiego parku przemysłowego.
Potencjał wszystkich porozumień podsumował wicepremier Anatol Tozik:
— Sądzę, że znaczenia tej wizyty dla dwustronnych stosunkуw trudno przecenić. Dziś w Chinach władzę obejmuje piąta generacja kierownikуw. Faktycznie obecna wizyta jest podsumowaniem wynikуw naszej wspуłpracy w ciągu poprzednich 10 lat i określeniem strategicznych dziedzin rozwoju na przyszłe dziesięciolecie. Podpisanych zostanie ponad 30 rуżnych dokumentуw, porozumień, kontraktуw, protokołуw, w tym dotyczących dostaw importowych i eksportowych, projektуw inwestycyjnych, umуw kredytowych o łącznej kwocie w wysokości około 1,5 miliarda dolarуw.
Wspуlnych planуw jest sporo. Będzie na pewno więcej. Świadczy o tym decyzja o nawiązaniu pomiędzy państwami wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Właściwa deklaracja podpisana została przez Aleksandra Łukaszenkę i Xi Jinpinga. Określono w niej najważniejsze dziedziny wspуłpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej. W dokumencie mуwi się między innymi:
— Strony zamierzają opracować program rozwoju stosunkуw wszechstronnego partnerstwa strategicznego pomiędzy Białorusią i Chinami.
Dwa nasze kraje będą wzmacniać wzajemne wsparcie w obronie własnych interesуw. Tych, co dotyczą niepodległości, suwerenności, integracji terytorialnej, interesуw bezpieczeństwa narodowego i rozwoju.
Białoruska strona potwierdziła, że jest zwolennikiem polityki jednych Chin. Chińska Republika Ludowa z kolei potwierdza, że ze zrozumieniem i szacunkiem traktuje niepodległą politykę wewnętrzną i zagraniczną, prowadzoną przez Białoruś. Wybraną przez nas drogę rozwoju. Opowiada się przeciwko obcej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi pod jakimkolwiek pretekstem.
Białoruś i Chiny mają wspуlne stanowisko co do konieczności reformowania ONZ i Rady Bezpieczeństwa i oświadczyły o wspуlnym lub podobnym stanowisku dotyczącym wspуłczesnych spraw międzynarodowych i regionalnych:
— Strony opowiadają się przeciwko stosowaniu siły i zagrożenia siły, przeciwko obaleniu rządуw innych państw, przeciwko jednostronnym sankcjom, wprowadzanym przez pewne państwa w stosunku innych państw, przeciwko terroryzmowi w każdej postaci.
Jednym słowem, chociaż mamy rуżne języki, jednak w sensie ogуlnoludzkim Białoruś i Chiny mуwią w jednym języku. Ten obopуlnie korzystny dialog trwa.
Oficjalny Mińsk i Pekin umуwiły się dołożyć wszelkich starań do rozwoju wieloplanowej wspуłpracy kulturalnej i oświatowej na rуżnych szczeblach. Chińska strona jest zadowolona ze wzrostu liczby studiujących w Chinach białoruskich studentуw, wsparła rozszerzenie wykładania języka chińskiego na Białorusi, zaprosiła 200 białoruskich dzieci z regionуw, ktуre ucierpiały wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, na kurację latem 2014 roku.
“Strony gotowe są do podjęcia skutecznych działań, zmierzających do wsparcia i ułatwienia wzajemnych podrуży obywateli, obrony bezpieczeństwa, praw i interesуw obywateli i osуb prawnych innego państwa na swoim terytorium, stwarzając coraz bardziej przyjazne warunki do zacieśnienia wspуłpracy i wymiany pomiędzy Białorusią i Chinami w rуżnych dziedzinach” — mуwi się we wspуlnej deklaracji.
Nie możemy zapomnieć o innych porozumieniach, dotyczących między innymi branży inwestycyjnej.
Podpisano między innymi porozumienie o elektryfikacji odcinka kolejowego Homel — Żłobin — Osipowicze. Na ten projekt chińska strona wyda kredyt w wysokości 80 milionуw dolarуw. Poza tym władze Białoruskich Kolei podpisały kontrakt dostawy na Białoruś 18 ciężarowych elektrowozуw o wartości 117 milionуw dolarуw. My z kolei dostarczymy wspуlnemu białorusko-chińskiemu przedsiębiorstwu Harbin Dongjin  Gomel Zakład Budowy Maszyn 1,5 tysiąca zestawуw części do montażu kombajnуw. Podpisano porozumienie o długofalowej wspуłpracy pomiędzy Gomselmash i tym przedsiębiorstwem. Według niego do 2015 roku wielkość produkcji w Chinach powinna wynieść 2 tysiące sztuk maszyn na kwotę w wysokości 60 milionуw dolarуw.
Będzie się rozwijać rуwnież wspуłpraca w branży budowy ciągnikуw. W Pekinie zawarto kontrakty dostaw 50 zestawуw dla wspуlnego przedsiębiorstwa Dongjin  Minsk Traktor, 300 dla firmy Ili Yuncheng. Miński Zakład Produkcji Ciągnikуw MTZ podpisał porozumienie z chińską korporacją CNR o wspуlnym opracowaniu napędu elektrycznego dla ciągnikуw.
Przedstawiciele CNR będą wspуłpracować rуwnież z zakładem BELAZ. Strony porozumiały się w sprawie założenia na Białorusi zakładu budowy wagonуw i odlewni. Poza tym podpisano kontrakt dostawy do Chin 10 wywrotek oraz części do tych pojazdуw na kolejne 13 milionуw dolarуw.
Wśrуd podpisanych dokumentуw jest memorandum pomiędzy Obwodowym Komitetem Wykonawczym w Mohylewie i firmą inwestycyjną Jin Da Hua. Chodzi o wspуłpracę w zakresie wykorzystania alternatywnych źrуdeł energii. Na realizację tego projektu chińska firma wyda około 50 milionуw dolarуw. Firma technologiczna Słoneczna Wyspa w Guangdong zamierza zbudować w wolnej strefie ekonomicznej Mohylew fotogalwaniczną elektrownię o mocy 10 MW. Inwestycje wyniosą 25 milionуw dolarуw. Poza tym chińscy partnerzy zamierzają produkować moduły słoneczne.
Kolejne porozumienie zawarto z korporacją Wielki Mur, ktуra stworzy klaster technologiczny na terenie chińsko-białoruskiego parku przemysłowego. Analogiczny dokument zawarto z chińską korporacją ZTE.
Strony potwierdziły zamiar aktywizować wspуłpracę w zakresie energetyki, budownictwa, transportu, budowy maszyn. Jest wzajemne zainteresowanie wspуłpracą w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych.
Wspуłpraca handlowo-gospodarcza jest podstawą rozwoju stosunkуw Białorusi i Chin. Powiedział o tym prezydent Białorusi podczas spotkania w Pekinie z premierem Rady Państwowej Chin Li Keqiangiem.
“Z przewodniczącym Chin doszliśmy do wniosku, że jakiekolwiek będą nasze stosunki, prywatne i międzypaństwowe, podstawą zawsze będzie gospodarka. Poprosiłem go o to, by pomуgł mi, naszej delegacji nawiązać z państwem kontakty w tej dziedzinie na przyszłość, by mogliśmy intensywniej działać w zakresie gospodarki, finansуw, by Chiny aktywniej pracowały na Białorusi” — powiedział przywуdca państwa białoruskiego.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na poważny wpływ Chin na arenie międzynarodowej. “Chiny dziś, jak często mуwię, są cesarstwem. To kraj, bez ktуrego nie załatwia się żadnej sprawy w świecie, powinien być obecny w Europie. Możemy sprzyjać temu, przede wszystkim pod względem gospodarczym” — stwierdził.
Według Aleksandra Łukaszenki obecnie w białorusko-chińskich stosunkach należy realizować bardziej ambitne zadanie — zwiększać we wspуłpracy kredytowo-inwestycyjnej właśnie składnik inwestycyjny. Białoruska strona jest szczegуlnie zainteresowana przyciągnięciem inwestorуw działalnością chińsko-białoruskiego parku przemysłowego. “Będziemy wdzięczni rządowi Chin za udzielenie maksymalnego wsparcia w tej sprawie. Jesteśmy zainteresowani, by w naszym parku cały świat zobaczył najbardziej zaawansowane technologie i wynalazki” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Najważniejszymi sektorami pod tym względem są biofarmaceutyka, nowe materiały, technologie informatyczno-komunikacyjne. Przywуdca państwa białoruskiego nie ma wątpliwości, że wspуlnym wysiłkiem uda się pomyślnie zrealizować ten nie mający odpowiednikуw w Europie projekt. Z kolei Li Keqiang wyraził przekonanie, że obecna wizyta prezydenta Białorusi pozwoli wprowadzić dwustronne stosunki na nowy poziom i nada nowy impuls wieloplanowej wspуłpracy.
Odbyło się rуwnież spotkanie prezydenta Białorusi z przewodniczącym Ogуlnochińskiego Komitetu Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Yu Zhengshengiem.
Aleksander Łukaszenko powiedział, że liczy na wsparcie Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej w rozwoju stosunkуw Białorusi i Chińskiej Republiki Ludowej.
Yu Zhengsheng oświadczył, że w Chinach jest szeroko znana działalność prezydenta Białorusi i między innymi jego starania w zakresie promowania przyjaźni i wspуłpracy pomiędzy dwoma państwami. “Co więcej, pan jako prezydent Białorusi bardzo poważnie wykonuje swoje obowiązki w zakresie obrony niepodległości i zapewnienia wzrostu potęgi swojego kraju” — powiedział. Yu Zhengsheng stwierdził, że obecna wizyta przywуdcy państwa białoruskiego, w ktуrej trakcie podpisano deklarację o nawiązaniu stosunkуw wszechstronnego partnerstwa strategicznego, będzie stymulować przyjaźń i wspуłpracę pomiędzy Białorusią i Chinami.
“Jest mi bardzo przyjemnie usłyszeć taką ocenę. Ponieważ pan i kierowany przez pana urząd cieszą się wielkim autorytetem w Chinach. Wiem, że bez rekomendacji i rady tego komitetu nie podejmuje się żadnej ważnej decyzji w Chinach — powiedział prezydent Białorusi. — To grupa mędrcуw Wielkich Chin, działająca w interesach Chin i zrzeszająca nie tylko ludność Chin, ale i osуb, z rуżnych przyczyn zamieszkujących za granicą”.
“Mam nadzieję, że pańska wiedza o białorusko-chińskich stosunkach, oceny, ktуre pan wypowiedział, będą pewną gwarancją tego, że będzie pan radzić organom władzy utrzymywać takie przyjazne stosunki, ktуre istnieją dziś. Przynajmniej tak właśnie chcielibyśmy” — dodał Aleksander Łukaszenko. Warto dodać, że razem w ramach wizyty prezydenta Białorusi w Chinach podpisano 36 dokumentуw, dotyczących projektуw, porozumienia i memoranda na łączną kwotę prawie 1,5 miliarda dolarуw USA.
Mamy za sobą kolejną kartę kroniki partnerskich stosunkуw Białorusi i Chin.

Wasyl Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...