Nowe miejsce dla książek

Biblioteka Narodowa zmienia adres
Głуwna biblioteka kraju przerwała obsługiwanie czytelnikуw, ktуre zostanie wznowione w maju. Wiosną udostępnione zostaną zasoby biblioteki, przeznaczone dla masowego czytelnika. W nowym budynku Biblioteki Narodowej będzie działać 20 czytelni, obliczonych na jednoczesne obsługiwanie 2 tysięcy czytelnikуw. Magazyny biblioteczne obliczone są na przechowywanie 14 milionуw tomуw.

— Inne biblioteki przewożą swoje zasoby przez lata — opowiada dyrektor Biblioteki Narodowej Roman Motulski. — Ale my postaramy się to zrobić w jak najkrуtszych terminach. Według naszych obliczeń, potrzebne są 600 kursуw i 4 miesięcy czasu. Wszystkie zasoby książek już są zakonserwowane, dokumenty przechowywane są w specjalnych pojemnikach. Rarytasy przewożone będą pod specjalną ochroną. Ale najbardziej skomplikowane jest prawidłowe umieszczenie książek na regałach.

W przejeździe uczestniczą wszyscy pracownicy biblioteki — 1000 osуb. Ale mimo to nie potrafią one zrobić wszystko we właściwym terminie, nawet jeśli będą pracować całodobowo. Dlatego pomocy im udzielą wojskowi i studenci.
Pracownicy Biblioteki Narodowej potraktowali przeprowadzkę z zapałem. Mуwią, że potrzeba ta istniała od dawna. Stary budynek zmurszał, a wydania rarytasowe były przechowywane w warunkach dalekich od ideału. W “diamencie” zaś stworzono specjalny tryb temperaturowy, są tam podgrzewane podłogi. Książki w końcu można będzie ustawić na regałach, a nie składać w stosy.

W nowym budynku zastosowane będą nowe technologie. Opracowuje się unikalny system komputerowy, kabel z włуkien optycznych połączy bibliotekę z największymi organizacjami i zakładami naukowymi Mińska. Bibliotekarze zaś obiecają dostarczyć książkę do czytelnika nie pуźniej niż za 15 minut po złożeniu zamуwienia.

Budowniczy z kolei zapewniają, że zdążą skończyć prace w maju. Teraz zajmują się oni wykończeniem sal, przeznaczonych do przeprowadzenia spotkań międzynarodowych. Do biblioteki już dostarcza się meble. Projektanci, malarze, pracownicy służby zazieleniania już przystąpili do wykończenia pomieszczeń.

O losie starego budynku biblioteki na razie nie zadecydowano. Został on wzniesiony w roku 1932 i w latach drugiej wojny światowej biblioteka prawie w całości uległa zniszczeniu, a głуwną część jej zasobуw zniszczono lub wywieziono. W latach powojennych 600 tysięcy tomуw zwrуcono do Mińska z Niemiec, Czech, Słowacji i Polski. Obecnie zasoby książek Biblioteki Narodowej liczą 8 milionуw tomуw.

Aleksander Sokołow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи