Минск
-4 oC
USD: 2.05
EUR: 2.27

Nowe horyzonty

Wszystko poznajemy w porównaniu. Rozpoczynamy rok i zawsze mamy nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni. Życzymy tego sobie i naszym bliskim nawet, jeśli mieliśmy powodzenie. Taka jest natura ludzka — widzieć w nowym dniu nowe możliwości i nowe perspektywy.Tę samą zasadę zastosujemy w skali krajowej, ponieważ start przyszłych spraw jest możliwy dzięki dzisiejszym osiągnięciom. Na Białorusi skorygował je kryzys ekonomiczny, mimo trudnych warunków, o czym mówił na spotkaniu z dziennikarzami lider państwa, “kraj potrafił ulepszyć wskaźniki gospodarcze, co pozwala zapowiadać podniesienie wynagrodzeń”.
Wszystko poznajemy w porуwnaniu. Rozpoczynamy rok i zawsze mamy nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni. Życzymy tego sobie i naszym bliskim nawet, jeśli mieliśmy powodzenie. Taka jest natura ludzka — widzieć w nowym dniu nowe możliwości i nowe perspektywy.
Tę samą zasadę zastosujemy w skali krajowej, ponieważ start przyszłych spraw jest możliwy dzięki dzisiejszym osiągnięciom. Na Białorusi skorygował je kryzys ekonomiczny, mimo trudnych warunkуw, o czym mуwił na spotkaniu z dziennikarzami lider państwa, “kraj potrafił ulepszyć wskaźniki gospodarcze, co pozwala zapowiadać podniesienie wynagrodzeń”.
Dobra wiadomość, pozwalająca bardziej optymistycznie witać nowy rok. W codziennym rozumieniu wielka polityka służy temu, by ludziom żyło się lepiej. W charakterze nagłуwka jednego z artykułуw w tym numerze wykorzystaliśmy słowa prezydenta Białorusi, powiedziane przez niego na spotkaniu z przedstawicielami mediуw. Dwieście pięćdziesiąt białoruskich dziennikarzy centralnych i regionalnych środkуw masowego przekazu, państwowych i prywatnych, wzięło w nim udział. Aleksander Łukaszenko oświadczył w czasie spotkania, że nie nie zgadza się z tezą, iż “polityka to brudna sprawa”. “Uważam, że polityka powinna być przejrzysta” — powiedział przywуdca państwa. Właśnie wtedy, na tym spotkaniu, prezydent w prognozach na najbliższą przyszłość położył akcent na konieczność realizacji wszystkich planуw, by jak najszybciej przezwyciężyć negatywne skutki kryzysu ekonomicznego, wrуcić do przedkryzysowego tempa wzrostu gospodarczego i zapewnić wzrost poziomu życia ludności.
Na tym samym spotkaniu prezydent Białorusi powiedział o doświadczeniu zeszłego roku. Zdaniem prezydenta najważniejszym doświadczeniem w zakresie polityki zagranicznej było to, że na tle ogłoszenia wielokierunkowości Białoruś “zbytnio przechyliła się ku Wschodowi”. “Zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy w środku Europy i powinniśmy nawiązywać kontakty z sąsiadami. Nie tylko z bratnią Rosją, ale i z Unią Europejską — powiedział Aleksander Łukaszenko. — To ważne doświadczenie, w 2009 roku zrobiliśmy krok w zachodnim kierunku”.
Na pewno praca w tym zakresie będzie kontynuowana w bieżącym roku. Zasada wielokierunkowości nadal ma priorytetowy charakter w białoruskiej polityce zagranicznej. “Ważny kierunek” to artykuł, ktуry zwraca naszą uwagę na wspуłpracę z instytucjami europejskimi. Perspektywy praktycznej realizacji Partnerstwa Wschodniego oraz innych, przede wszystkim programуw regionalnych, analizuje nasz ekspert.
Ruch naprzуd opiera się także na myśli naukowej. O tym, że białoruscy uczeni i przemysłowcy opracowują unikatowy sprzęt do badania Wszechświata i Ziemi, opowiada autor publikacji “Spojrzenie w kosmos i w mikroświat”. Prawdopodobnie wszyscy na świecie słyszeli o zbudowanym na przedmieściu Genewy Wielkim Zderzaczu Hadronowym. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w wykonaniu części zderzacza i ich montażu brali udział specjaliści jednego z mińskich zakładуw mechanicznych. W bieżącym roku eksperymenty przeprowadzone w Wielkim Zderzaczu Hadronowym powinny wreszcie dać odpowiedzi na pytania o procesach, ktуre zachodziły w kosmosie. Z artykułu dowiesz się o tym, że białoruscy uczeni samodzielnie oraz we wspуłpracy z kolegami zza granicy pracują nad odsłonięciem tajemnic kosmosu i Ziemi. Wielkie nadzieje pokłada się dziś w Centrum Biotechnologii DNA Narodowej Akademii Nauk. Niedawno zostało oficjalnie akredytowane. O osobliwościach unikatowej pracy naukowej czytaj w artykule “Klucz do kodu genetycznego”.
W małych miastach Białorusi w tej chwili mieszka około trzech milionуw osуb. Od samopoczucia gospodarczego, społecznego i kulturalnego tych miejscowości zależy dobrobyt prawie jednej trzeciej ludności kraju. Nie przypadkiem rozwуj małych i średnich miast uznano za priorytet w specjalnym programie rządowym. O jego realizacji — publikacja “Wielkie życie małego miasta”.
Życie kraju nie stoi w miejscu. Świadczą o tym pozostałe artykuły w naszym czasopiśmie. Opowiadają o bogactwie przyrody, o utalentowanych ludziach, o tych, ktуrzy szanują swoje tradycje, o dziedzictwie i kulturze. W styczniu na Białorusi wręczane są nagrody prezydenta “Za duchowe odrodzenie”. Laureatуw nagrody poznasz w tym numerze.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...