Niezwykły zegarek

[b]Urządzenia opracowane na Białorusi pozwalają na czasie wykryć przekroczenie poziomu promieniowania[/b]Gdy w Japonii wskutek tsunami ucierpiała elektrownia atomowa Fikuszima, w mińskim zakładzie “Polimaster” bez przerwy dzwonił telefon, poczta elektroniczna była przepełniona. Dzwoniono z różnych prefektur Japonii, Chin, Singapuru, Korei, Kraju Przymorskiego i syberyjskich regionów Rosji, innych krajów graniczących z poszkodowanymi terenami, proszono o jak najszybsze dostarczenie urządzeń do wykrycia i identyfikacji promieniowania, ustalenia jego wielkości. Nietrudno się domyślić, że w krytycznej sytuacji zaistniałej w japońskiej elektrowni atomowej mogą pomóc tylko specjaliści, między innymi mińskiego zakładu
Urządzenia opracowane na Białorusi pozwalają na czasie wykryć przekroczenie poziomu promieniowania

Gdy w Japonii wskutek tsunami ucierpiała elektrownia atomowa Fikuszima, w mińskim zakładzie “Polimaster” bez przerwy dzwonił telefon, poczta elektroniczna była przepełniona. Dzwoniono z rуżnych prefektur Japonii, Chin, Singapuru, Korei, Kraju Przymorskiego i syberyjskich regionуw Rosji, innych krajуw graniczących z poszkodowanymi terenami, proszono o jak najszybsze dostarczenie urządzeń do wykrycia i identyfikacji promieniowania, ustalenia jego wielkości. Nietrudno się domyślić, że w krytycznej sytuacji zaistniałej w japońskiej elektrowni atomowej mogą pomуc tylko specjaliści, między innymi mińskiego zakładu. Opracowanego przez nich nowego sprzętu od wielu lat używa się w kilkudziesięciu krajach, w tym w Japonii. Ten kraj, ktуry jako pierwszy doświadczył strasznych skutkуw wpływu promieniowania na organizm człowieka, zna się na sprzęcie do wykrycia i pomiaru niebezpiecznego promieniowania.
— Zlecenie, ktуre dostaliśmy po awarii w japońskiej elektrowni atomowej, traktujemy w sposуb szczegуlny, staramy się je wykonać w pierwszej kolejności — mуwi kierownik działu handlu zagranicznego zakładu “Polimaster” Sergiusz Łukasz. — Proces produkcji naszych urządzeń jest dość skomplikowany i długotrwały, aby maksymalnie przyspieszyć dostawę, pracowaliśmy w dniach wolnych, po godzinach. Japońscy zleceniodawcy zaproponowali bardzo korzystne warunki finansowe. Załogę naszego przedsiębiorstwa niepokoją wydarzenia w Japonii, jesteśmy gotowi pomуc poszkodowanym, wykorzystując swуj potencjał intelektualny i produkcyjny.
Zakład produkuje rуżne urządzenia i sprzęt do wszechstronnego prowadzenia monitorowania promieniowania. Wymienienie wszystkich szczegуłуw na pewno jest ciekawe tylko dla specjalistуw. Wśrуd produkowanych urządzeń “Polimastera” są rуwnież rzeczy unikatowe, ktуre przyniosły zakładowi sławę i popularność. Przykładowo zegarek o funkcjach dawkomierza. Wygląda jak zwykły chronometr, ze strzałkami i tarczą, ktуrego wskazania wyświetlane są także na ekranie ciekłokrystalicznym. Wygląda modnie, nosić taki zegarek nie będzie się wstydzić nawet poważny biznesmen. Wystarczy nacisnąć specjalny przycisk, by na ekranie wyświetlił się wskaźnik promieniotwуrczy. Można zaprogramować urządzenie na określony poziom promieniowania, jeśli zostanie przekroczony, zegarek poda odpowiedni sygnał. Żadna inna firma nie produkuje seryjnie tego typu urządzeń.
— Gdy zaczynaliśmy, wykorzystywaliśmy części zegarkуw elektronicznych białoruskich producentуw — Sergiusz Łukasz pokazuje foldery ze zdjęciami. — Dla zagranicznych konsumentуw wzięliśmy za podstawę bardziej im znane brandy zagraniczne. Obecnie wspуłpracujemy ze znaną firmą z Hongkongu, ktуra opracowała formę zegarka-dawkomierza i dostarcza obudowy z mechanizmem zegarowym. My montujemy miniaturowe dawkomierze własnej produkcji. Mamy rуwnież model profesjonalny, opracowany i produkowany osobno. Dokonujemy także kalibrowania produkcji na własnym sprzęcie. Tego typu urządzenia ręczne przeznaczone są do pomiaru dawki i mocy w szerokim zakresie i w trudnych warunkach użytkowania.
Takich urządzeń potrzebują dziś tysiące specjalistуw z rуżnych branż. Zaczynając od pilotуw i zwykłych podrуżnych często latających samolotem (na dużej wysokości oddziałuje na nas promieniowanie kosmiczne), a medykami, hutnikami, defektologami kończąc — źrуdła promieniowania są wykorzystywane w przemyśle, rolnictwie, zakładach opieki zdrowotnej coraz aktywniej. Ostatnio aktualny jest problem ochrony przed zakażeniem promieniotwуrczym w przypadku wykorzystania przez terrorystуw “brudnej bomby”. Szczegуlną kategorię osуb stanowią pracownicy elektrowni atomowych, personel naukowych reaktorуw atomowych. Niektуre wyroby mińskiego “Polimastera” można wykorzystywać w podobnych sytuacjach. Tysiące urządzeń od 10 lat kupują japońskie przedsiębiorstwa i instytucje, zegarki-dawkomierze nosili chińscy pracownicy służby bezpieczeństwa podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, Targуw Międzynarodowych Expo 2010 w Szanghaju.
Wszystko zaczynało się w 1992 roku, gdy na Białorusi dobrze pamiętano o wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Przezwyciężenie skutkуw katastrofy zbiegło się z największym kryzysem politycznym i gospodarczym po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Właśnie wtedy ze składu znanego mińskiego naukowo-badawczego instytutu budowy przyrządуw wyodrębniła się grupa młodych energicznych specjalistуw na czele z utalentowanym przedsiębiorcą, inżynierem, wynalazcą Aleksandrem Antonowskim. Został dyrektorem generalnym młodego przedsiębiorstwa.
— Postawili na miniaturyzację urządzeń kontroli radiacyjnej — tłumaczy Sergiusz Łukasz. — Dzęki temu znaleźliśmy się wśrуd liderуw. Udało się znacznie zmniejszyć wagę i rozmiary urządzeń, co jest bardzo ważne, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Urządzenie może zasilać miniaturowa bateria przez rok, jak zwykły zegarek.
Pierwszym większym sukcesem zakładu było opracowanie najprostszego dawkomierza obsługiwanego za pomocą jednego przycisku. Urządzenie okazało się potrzebne w wielu krajach rozwiniętych Europy, Ameryki, Azji, eksport liczył kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Pуźniej były miniaturowe dawkomierze dla białoruskiej służby celnej, urządzenia stacjonarne. Nie przesadzę, jeśli powiem, że dzięki temu sprzętowi wykryto i neutralizowano ważny problem: udało się wziąć pod kontrolę przewуz niebezpiecznych materiałуw, jak na przykład promieniotwуrczego złomu. Obecnie na środki grantu międzynarodowego sfinansowanego przez Japonię trwa wyposażenie w podobny sprzęt białoruskich służb granicznych.
Gdy tragicznie zatonęła atomowa łуdź podwodna “Kursk”, właśnie miniaturowe urządzenia szybko sprowadzone z Mińska zostały umieszczone w komorze reaktora przez specjalne otwory w obudowie statku, wykazały, że promieniowanie nie przekracza normy i nie istnieje żadnego zagrożenia. Obecnie trwają rozmowy w sprawie kontrolowania poziomu promieniowania w rosyjskim mieście Soczi podczas Igrzysk Olimpijskich 2014 roku. W planach są projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w budowanej białoruskiej elektrowni atomowej i w wielu innych elektrowniach na świecie.

Włodzimierz Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи