Niezwykłe przedstawienie

W Homelskim obwodowym teatrze dramatycznym odbyła się premiera spektaklu “Osiem kochających kobiet” na podstawie sztuki Robera Toma
Unikalno¶ж inscenizacji teatralnej polega na tym, їe jest to pierwszy na Biaіorusi projekt, w ktуrego ramach na scenie graіy kobiety, odbywaj±ce karк w Homelskim Zakіadzie Poprawczym. Inicjatorami akcji twуrczej zostaіy Ministerstwo spraw wewnкtrznych, Centrum opieki spoіecznej Biaіoruskiego Zwi±zku Kobiet oraz szwedzka organizacja spoіeczna
N-STUDIO. Specjali¶ci s± przekonani, їe teatr potrafi pomуc osobom, ktуre znalazіy siк za kratkami, w uzyskaniu innych warto¶ci їyciowych oraz w dokonaniu zmiany wewnкtrznej.

Tym razem miejsca na widowni obwodowego teatru dramatycznego zajmowali przedstawiciele zakіadu poprawczego, obwodowego zarz±du spraw wewnкtrznych oraz krewni skazanych.

Jak powiedziano korespondentowi BELTA w administracji zakіadu poprawczego, twуrcz± czк¶ci± projektu kieruje czoіowy aktor obwodowego teatru dramatycznego Aleksy Byczkow. Trupa, powoіana z liczby skazanych, liczy 16 kobiet. Niedawno ten swoisty zespуі teatralny rozpocz±і prуby do nowego przedstawienia.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter