Naukowe podejście do rekordów

Igrzyska Olimpijskie
W przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich-2008 homelskim sportowcom pomog± uczeni. Juї w tym roku pracownicy Uniwersytetu imienia Franciszka Skoryny i Uniwersytetu Medycznego przyst±pi± do opracowania technologii okre¶lenia perspektywiczno¶ci sportowcуw. W tym celu przeprowadzone zostan± badania genetyczne, anatomiczno-fizjologiczne, zorganizowany system diagnostyki stanu psychofizycznego i wykrycia rezerwowych moїliwo¶ci organizmu. Wszystkie te informacje o czoіowych sportowcach, zgromadzone w jednej bazie danych, bкd± stanowiіy wskazуwki do pracy dla trenerуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter