Na wysokiej nucie

W Pałacu Republiki odbył się galowy koncert Orkiestry Prezydenckiej, poświęcony 3. rocznicy założenia tego popularnego zespołu
Jak zwykle w przededniu kwestia “zbкdnych bilecikуw” byіa jak najbardziej pilna, ale wszystkie bilety sprzedano na dіugo przed ogіoszon± dat±.

Trzy lata temu decyzja Prezydenta o zaіoїeniu zawodowej orkiestry z utalentowanych studentуw i wczorajszych absolwentуw wyїszych i ¶rednich uczelni muzycznych kraju wielu osobom wydaіa siк nieoczekiwana. Na czele nowego zespoіu stan±і wtedy jeszcze zupeіnie mіody Wiktor Babarykin, ktуry zreszt± zdobyі to prawo w wyniku uczciwej rywalizacji z innymi dyrygentami. Dzisiaj Orkiestra Prezydencka jest nadal mіoda (¶redni wiek jej uczestnikуw wynosi 24 lata), ale juї lubiana i znana. Pomimo obsіugiwania imprez protokolarnych (ceremonii z udziaіem Gіowy paсstwa, przyjкж na szczeblu paсstwowym i imprez ¶wi±tecznych), muzycy orkiestry stali siк staіymi i mile widzianymi uczestnikami tak znacz±cych festiwali, jak “Sіowiaсski Bazar w Witebsku” i “Zіoty szlagier”, zd±їyli objechaж z wystкpami go¶cinnymi prawie caіy kraj, wystкpuj±c jak w solidnych paіacach kultury w centrach obwodowych, tak i w skromnych rejonowych. A zatem ich popularno¶ж jest prawdziwa i zasіuїona, i orkiestra nie zamierza jej straciж, przygotowuj±c siк obecnie do serii nowych “Wieczorуw muzycznych z Orkiestr± Prezydenck±” i kolejnej trasy koncertowej.

Elena Michajlova
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter