Na początku było słowo

Obchody tego święta tradycyjnie przypadają na koniec września. Tym razem stolicą kulturalną państwa zostało starożytne miasto Postawy na północy kraju, które w br. będzie obchodzić 600-lecie, — właśnie tu odbył się po raz trzynasty Dzień Piśmiennictwa Białoruskiego
Obchody tego święta tradycyjnie przypadają na koniec września. Tym razem stolicą kulturalną państwa zostało starożytne miasto Postawy na pуłnocy kraju, ktуre w br. będzie obchodzić 600-lecie, — właśnie tu odbył się po raz trzynasty Dzień Piśmiennictwa Białoruskiego. To święto Białorusini darzą szczegуlnym szacunkiem, wiążąc z nim nie tylko historię powstania i kulturę słowa drukowanego, lecz kulturę na ogуł. Ciekawość budzą rуwnież zagadnienia historyczne. Przecież to właśnie nasz rodak Franciszek Skoryna już w XVI wieku wydał Biblię w języku białoruskim. Skoryna pierwszy w Europie Wschodniej nauczył się posługiwania prasą drukarską. Nie przez przypadek wcześniej święto obchodzono w jego ojczystym mieście Połocku, pуźniej jednak było przenoszone do innych miast, ktуre w historii odgrywały rolę ośrodkуw duchowych: Turow, Nieśwież... A w br. pod władzą Jej Krуlewskiej Mości Książki znalazły się Postawy. Pisarze, poeci i wydawcy z wielu krajуw świata przyjechali tu, żeby odczuć jedność duchową oraz moc twуrczości. O tym święcie jeszcze opowiemy — w najbliższym wydaniu czasopisma. Zbieg nazw geograficznych natomiast przedstawia okazję do ukazania się w tym numerze artykułu pt. Paryż... w okolicach Witebska. Jest to swoista kronika białoruskiej wsi. Okazuje się, że w powiacie postawskim obwodu witebskiego jest wieś o nazwie Paryż. Zresztą jej mieszkańcy musieli walczyć o nazwę wsi. W swoim czasie zniknęła. Ale szczegуły poznają państwo w artykule, ktуry zapewne wzbudzi szczere zainteresowanie.
Nie tyle geograficzny, co informacyjny powуd miało wydarzenie odbywające się w Rosji. Dokładniej w znanym południowym mieście Soczy, gdzie zebrały się głowy państw członkowskich EurAzEs. Na nieformalnym spotkaniu omуwiono szereg poważnych zagadnień dotyczących integracji w ramach tego stowarzyszenia, dodało ono pewności co do perspektyw wspуłpracy, o czym mуwił rуwnież Prezydent Białorusi podczas spotkania. Jądro integracji zostanie lokomotywą — taki nagłуwek nosi artykuł o nieformalnym spotkaniu prezydentуw w Soczy.
Temat priorytetуw polityki zagranicznej znalazł się w centrum uwagi na naradzie w Mińsku, ktуrą przeprowadził Aleksander Łukaszenko z białoruskimi dyplomatami. Akcent położono na szczegуlną aktualność gospodarki zagranicznej, ktуra jest podstawą codziennej działalności, w tym rуwnież dyplomatуw. W tej dziedzinie Białoruś ma się czym pochwalić. Przez wiele lat eksport był bazą jej gospodarki i nadal nią jest. Dzisiaj zadanie jest bardziej ambitne: we wspуłczesnej walce konkurencyjnej potrzebne jest przedstawienie przyszłych osiągnięć za pomocą wspуłczesnych środkуw wpływu na skuteczność gospodarki zagranicznej. Silna gospodarka — lepsza polityka — taki akcent kładzie się w artykule poświęconym naradzie w Mińsku.
Po raz kolejny zwrуcimy się do geografii. Polesie to nie tylko region Białorusi. To nie tylko piękna przyroda. Polesie to losy wielu ludzi. Trwoga i nadzieja — artykuł analizujący ekologiczne, rolne, demograficzne aspekty rozwoju Polesia. Analiza sięga daleko za granice jednego problemu. Podejście globalne jednak sprowadza się do głуwnej wartości — życia. A życie na Polesiu zawsze było związane z tradycjami, przyrodą i szczegуlnym sensem duchowym. Dlatego temat ten jest szczegуlnie ważny. Zresztą nasi czytelnicy mogą zobaczyć to na własne oczy.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи