Trzecie Forum Regionów zgromadziło partnerów biznesowych od Brześcia do Sachalinu

Na mińskim skrzyżowaniu

Trzecie Forum Regionów zgromadziło partnerów biznesowych od Brześcia do Sachalinu


Przedstawiciele 40 rosyjskich i wszystkich białoruskich regionów spotkali się na trzecim Forum Regionów w Mińsku w dniach 7-8 czerwca. Odbyło się pod hasłem “Skuteczna polityka społeczno-gospodarcza jako podstawa dobrobytu i postępu duchowego obywateli Białorusi i Rosji”. Również zwrócono uwagę na stosunki handlowo-gospodarcze. Podpisano dziesiątki porozumień i kontraktów o ogólnej wartości ponad 300 milionów dolarów. Przed uczestnikami forum wystąpili prezydent Białorusi, przewodniczący Najwyższej Rady Państwa Aleksander Łukaszenka i prezydent Rosji Władimir Putin, przewodniczący Rady Republiki Białorusi Michaił Miasnikowicz i przewodnicząca Rady Federacji Rosji Walentina Matwijenko, Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota, parlamentarzyści, ministrowie.Teamt społeczno-humanitarny spotkania został wybrany nieprzypadkowo. Poprzednie fora były poświęcone współpracy w rolnym i przemysłowym sektorach. Tym razem w dziewięciu sekcjach omówiono różne aspekty współpracy w dziedzinie zatrudnienia i ochrony socjalnej ludności; białorusko-rosyjską współpracę humanitarną i współdziałanie w dziedzinie turystyki; współpracę naukową i naukowo-techniczną; współpracę w dziedzinie edukacji. Zbadano również współpracę medyków Państwa Związkowego, doświadczeniami podzielili się przedstawiciele mediów obu krajów. Aby teoria nie była oderwana od praktyki, omówienie tych kwestii odbyło się bezpośrednio na przedsiębiorstwach i w organizacjach. W Narodowym Historyczno-Kulturalnym Muzeum-Rezerwacie “Nieśwież” i na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, w jednym z mińskich szpitali klinicznych oraz Instytucie Dziennikarstwa, w prezydium Narodowej Akademii Nauk oraz w Fabryce Warzyw w Mińsku. Odbyły się też liczne tematyczne “okrągłe stoły”. Wyniki dyskusji zostały podsumowane na sesji plenarnej.

— Na Forum rozpatrywano kwestie, takie jak harmonizacja ustawodawstw krajowych w dziedzinie zdrowia w warunkach funkcjonowania EUG, wsparcie informacyjne procesów integracyjnych, prowadzenie skoordynowanej polityki przemysłowej — powiedział Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota. — W odniesieniu do współpracy społecznej i humanitarnej mamy z czego w Państwie Związkowym być dumni. Jednak niektóre kwestie nadal trzeba rozwiązać. Forum — to bardzo przydatny format, ponieważ zrozumieć wzajemny potencjał można jedynie za pomocą komunikacji osobistej. Myślę, że tendencja przeprowadzenia takich spotkań będzie tylko się zwiększać.

Bogatym w treść tłem forum została międzynarodowa wystawa “Biełagro”, na której tradycyjnie spotykają się białoruscy i rosyjscy pracownicy rolnictwa. Tym razem liczne eksponaty zostały umieszczone na starym lotnisku “Mińsk”, czyli w mieście, więc odwiedzieć jej ekspozycje uczestnikom forum było łatwo. Ci, którzy chcieli omówić rozwój współpracy obu krajów w dziedzinie przemysłowej, spotkali się w Atłant SA, dobrze znanej przez swoje lodówki i inne urządzenia domowe na całej przestrzeni Państwa Związkowego. Nawiasem mówiąc, po pracy na forum, wielu szefów rosyjskich regionów, zwłaszcza odległych, następnie udali się do białoruskich regionów, aby na miejsu uzgodnić nowe obszary współpracy.

A w mińskim Domu Moskwy odbyło się wiele imprez Dni Moskwy w białoruskiej stolicy. Oba miasta łączą ścisłe i różnorodne relacje w sferze kulturalnej i biznesie. Dlatego były koncerty i podpisanie umów partnerskich na Forum Moskiewsko-Białoruskim współpracy gospodarczej. W dniach Forum Regionów również otworzył się festiwal regionalnych spółek telewizyjnych Białorusi i Rosji, który odbył się pod hasłem “Obraz czasu”. Odbyły się zawody jednego z etapów Spartakiady Młodzieży Państwa Związkowego.

Bogatym w treść okazał się dokument końcowy Forum. Jego celem jest rozwój współpracy regionalnej, nadanie jej nowych form i możliwości.

Władimir Fiodorow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter