Muzeum lasu

W połowie 2006 roku w Mińsku zostanie otworzone Muzeum Lasu. Mieści się ono na terenie Mińskiej Gospodarki Parków Leśnych
W poіowie 2006 roku w Miсsku zostanie otworzone Muzeum Lasu. Mie¶ci siк ono na terenie Miсskiej Gospodarki Parkуw Le¶nych.

Obecnie prowadzi siк prace zwi±zane z przygotowaniem pomieszczenia dla przyszіego muzeum. Jego ekspozycja bкdzie obejmowaж kolekcje i herbaria najczк¶ciej spotykanych oraz rzadkich gatunkуw flory i fauny.

W muzeum planuje siк przeprowadzenie zajкж z ekologii i biologii lasu dla uczniуw stolicy oraz Miсskiego rejonu z wykorzystaniem foto- i wideomateriaіуw. Zajкcia te przyczyni± siк do wpajania dzieciom oszczкdnego stosunku do natury.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter