Moc duchowych pieśni cerkiewnych

Cerkiewny chór świątyni prawosławnej ikony Matki Boskiej “Wszystkich bolejących Radość” w Mińsku odbył trzytygodniowe tournee po miastach Hiszpanii i Niemiec
Zespуі twуrczy na czele z jego regentem Olg± Janum wyst±piі z koncertami w Tolosie i Saragosie (Hiszpania), w Hamburgu, Dortmundzie, Bielefeldzie, Marburgu, Friularze, Bad-Schwalbache i Bochumie (Niemcy). Dla zagranicznego tournee niedzielny chуr przygotowaі nowy program duchowych pie¶ni cerkiewnych oraz piosenek ludowych. Zebrane w czasie wystкpуw go¶cinnych ¶rodki przekazano na budowк Katedry Skorbiaszczeсskiej.

Wielki chуr niedzielny ¶wi±tyni prawosіawnej ikony Matki Boskiej “Wszystkich bolej±cych Rado¶ж” zasіuїenie uwaїa siк za jeden z czoіowych i znanych zespoіуw piosenkarskich Biaіoruskiej Cerkwi Prawosіawnej. W szczegуlno¶ci zostawaі on laureatem miкdzynarodowych festiwali muzyki duchowej “Potкїny Boїe” (Mohylew, 1996 rok), muzyki cerkiewnej (Hajnуwka, Polska, rok 1999 i 2003) i muzyki chуrowej imienia S. Sergiccy (Goricia, Wіochy, 2001 rok). Repertuar chуru obejmuje muzykк duchow± od sіynnego za¶piewu do utworуw kompozytorуw 20. stulecia, klasyczne utwory rosyjskich i zagranicznych kompozytorуw, biaіoruskie, rosyjskie i ukraiсskie piosenki ludowe.

W 2003 roku chуr obchodziі 10. rocznicк zaіoїenia. Regent chуru cerkiewnego Olga Janum nagrodzona jest Orderem ¶wiкtej apostolskiej ksiкїny Olgi III stopnia Rosyjskiej Cerkwi Prawosіawnej.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter