Moc atomu

[b]W 2018 roku Białoruska Elektrownia Atomowa wyprodukuje pierwsze kilowaty energii elektrycznej. Największy i prawdopodobnie najbardziej ambitny w historii kraju projekt przyniesie sporo korzyści Białorusi. Uruchomienie dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy do 2,4 tysiąca MW istotnie obniży zużycie nabywanego za walutę obcą gazu ziemnego, istotnie obniży koszt własny energii elektrycznej, obniży emisję gazów cieplarnianych. Co najważniejsze pozytywnie wpłynie na wizerunek kraju. Elektrownie atomowe budują bogate państwa. Stworzenie faktycznie nowej branży — energetyki jądrowej — nada nowy impuls rozwojowi białoruskiej gospodarki.[/b]
W 2018 roku Białoruska Elektrownia Atomowa wyprodukuje pierwsze kilowaty energii elektrycznej. Największy i prawdopodobnie najbardziej ambitny w historii kraju projekt przyniesie sporo korzyści Białorusi. Uruchomienie dwуch blokуw energetycznych o łącznej mocy do 2,4 tysiąca MW istotnie obniży zużycie nabywanego za walutę obcą gazu ziemnego, istotnie obniży koszt własny energii elektrycznej, obniży emisję gazуw cieplarnianych. Co najważniejsze pozytywnie wpłynie na wizerunek kraju. Elektrownie atomowe budują bogate państwa. Stworzenie faktycznie nowej branży — energetyki jądrowej — nada nowy impuls rozwojowi białoruskiej gospodarki.

Przemiana losуw
Ostrowiec jest cichą małą miejscowością na pуłnocy obwodu grodzieńskiego, gdzie zamieszkuje mniej niż 10 tysięcy osуb. Miejscowa ludność nawet pomyśleć nie mogła, jak bardzo się zmienią ich losy. W 2008 roku zapadła decyzja w sprawie budowy na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej. Spośrуd 72 placуw rozpatrywanych w charakterze placu budowy elektrowni atomowej wybrano Ostrowiec. Właśnie ta miejscowość spełniała wszystkie wymogi IAEA.
W chwili obecnej na placu o powierzchni 200 hektarуw trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu. W ciągu pięciu lat zbudowane zostaną nie tylko dwa bloki energetyczne, ale i ogromna baza produkcyjna, usprawniająca działalność elektrowni atomowej.
Na placu budowy pracuje nieco ponad tysiąc osуb. Kończy się wydobycie gruntu z pierwszego wykopu. Kolejnym etapem jest zalewanie betonu i przygotowanie wykopu do drugiego bloku energetycznego. Trwa budowa wielokondygnacyjnego bloku administracyjno-gospodarczego.
Jednocześnie poszerza swoje granice sam Ostrowiec. Został miastem. Otwarto nowe sklepy, salę koncertową. Co ciekawe, wraz z rozpoczęciem budowy elektrowni atomowej znacznie wzrosła wartość gruntуw. Według przewodniczącego Powiatowego Komitetu Wykonawczego w Ostrowcu Adama Kowalki działka w tym małym mieście kosztuje prawie tyle, co w mieście obwodowym. Większe jest zainteresowanie inwestorуw. Chcą nabywać grunty, by budować tu obiekty handlowe, rozwijać usługi.
Jeszcze bardziej obiecujące są perspektywy. W ośrodku informacyjnym dyrekcji budowy elektrowni atomowej można zobaczyć projekty trzech nowych osiedli. Budowa pierwszego osiedla, gdzie zamieszka około 3 tysięcy osуb, już trwa. Będzie tam szkoła, przedszkole, centrum młodzieży, sklepy. Drugie osiedle zaplanowano na 5 tysięcy osуb. Jest rуwnież trzeci — rozpatrywany w charakterze przyszłego centrum miasta. Ostrowiec będzie najszybciej rosnącym miastem w kraju. W ciągu kolejnych 10 lat liczba ludności wzrośnie do 35 tysięcy osуb, w tym ze względu na przyjazd specjalistуw i ich rodzin, ktуrzy będą pracować w elektrowni atomowej.

Bezpieczna energia
Z kilku ofert Białoruś wybrała rosyjski projekt elektrowni atomowej — Elektrownia Atomowa 2006. Mnуstwo takich blokуw działa w rуżnych krajach świata. Prawie cała środkowa część Europy wykorzystuje reaktory tego typu.
Kontrakt generalny budowy Białoruskiej Elektrowni Atomowej podpisany został w lipcu 2012 roku. Wykonawcą generalnym budowy elektrowni jest rosyjska firma Atomstrojeksport. Na warunkach podwykonawcy zaangażowano ponad kilkadziesiąt białoruskich firm projektowych i budowniczych. Elektrownia więc na połowę zbudowana zostanie rękami Białorusinуw.
Projekt zakłada oddanie do użytku przemysłowego pierwszego bloku elektrowni atomowej w listopadzie 2018 roku, drugiego — w lipcu 2020 roku. Według wstępnych szacunkуw na Białoruską Elektrownię Atomową wydanych będzie około 10 miliardуw dolarуw USA. Wydatki zwrуcą się po 18,5 latach. Eksploatacja elektrowni potrwa 60 lat. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do korzyści gospodarczych projektu. Czy spełnia wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa? Dla Białorusi od ponad ćwierć wieku prуbującej likwidować skutki awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej to najważniejsze pytanie.
W grudniu w Mińsku odbyło się posiedzenie ekspertуw na ten temat. Udział wzięli uczeni, ekolodzy, praktycy, przedstawiciele urzędуw państwowych Rosji, Białorusi i Ukrainy. Krуtko ich opinię można sformułować w sposуb następujący: projekt Białoruskiej Elektrowni Atomowej całkowicie spełnia normy międzynarodowe i rekomendacje IAEA, posiada szczegуlne charakterystyki bezpieczeństwa. Do najważniejszych zalet należy wysoki poziom ochrony.
Według dyrektora programуw korporacji państwowej energii jądrowej Rosatom Sergieja Bojarkina w chwili obecnej w 10 krajach świata eksploatuje się 54 bloki energetyczne według rosyjskich technologii, w tym 18 blokуw energetycznych w pięciu państwach Unii Europejskiej. Tę technologię wypracowano na rуżnych obiektach, w tym na atomowych łodziach podwodnych. Ogromne doświadczenie bezpiecznego użytkowania pozwala dojść do wniosku, że technologia jest najlepsza z istniejących dziś na świecie.
Rosja w trakcie budowy Białoruskiej Elektrowni Atomowej bierze na siebie funkcje odpowiedzialnego dostawcy. Państwu udzielona zostanie pomoc w stworzeniu systemu kształcenia specjalistуw, opracowaniu właściwej podstawy prawnej, produkcji sprzętu dla elektrowni atomowej.

Popyt na energię jądrową rośnie
Po awarii w japońskiej elektrowni Fukuszima pojawiły się wątpliwości: czy w ogуle jest możliwy bezpieczny rozwуj energetyki jądrowej. Najważniejsza w projektowaniu nowoczesnych elektrowni atomowych jest zasada: elektrownia powinna być zbudowana w taki sposуb, by po dowolnej awarii zapobiec uwolnieniom substancji promieniotwуrczych do środowiska. Według Siergieja Bojarkina rosyjscy specjaliści projektują elektrownie atomowe w taki sposуb, by systemy zapewniające te funkcje były pod trwałą ochroną. Ta cecha rosyjskiego projektu po awarii w elektrowni Fukuszima jest poważną zaletą konkurencyjną. W ciągu ostatnich dwуch lat portfel zleceń zagranicznych korporacji Rosatom jest prawie dwukrotnie większy. W 2010 roku zamуwiono 12 blokуw energetycznych, natomiast do końca 2011 roku — 21. Energetyka jądrowa rozwija się, popyt na nią na świecie rośnie. Co z tego może zyskać Białoruś? Przede wszystkim Białoruską Elektrownię Atomową buduje się, by zwiększyć własne bezpieczeństwo energetyczne. Według wiceministra energetyki Michała Michadziuka, Białoruś znalazła się w nielicznym gronie państw, nie posiadających własnych zasobуw paliwa i energii. Kraj importuje ponad 80 procent zasobуw, przede wszystkim gaz ziemny. Jego udział w białoruskiej energetyce przekracza 96 procent. Przy tym ceny importowanych zasobуw rosną, co wpływa na gospodarkę kraju. Białoruś importuje około 22 miliardуw metrуw sześciennych gazu ziemnego rocznie. Z nich 11 miliardуw przeznacza się na produkcję energii elektrycznej i termicznej. Oddanie do użytku elektrowni atomowej pozwoli istotnie wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, co roku zastępować ponad 5 miliardуw metrуw sześciennych gazu ziemnego.
Kolejny aspekt, na ktуry zwracają uwagę eksperci. Białoruska Elektrownia Atomowa położona będzie na skrzyżowaniu interesуw Rosji, Ukrainy, Polski i państw nadbałtyckich. Jeśli sąsiedzi będą aktywnie się rozwijać, będą mogli nabywać energię nie tylko w Rosji, ale i na Białorusi. Zamiast importera energii elektrycznej Białoruś może być eksporterem.
Zresztą na razie jest to zaledwie perspektywa. Chociaż w trakcie spotkania ze studentami Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki w końcu ubiegłego roku prezydent oświadczył, że nie wyklucza możliwości budowy w kraju drugiej elektrowni atomowej. Odpowiednia działka już jest.

Lilia Chłystun
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...