Możliwości rozwoju

[b]Białoruś i Rosja zamierzają kontynuować współpracę w zakresie utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej [/b]Takie oświadczenie zawiera wspólna deklaracja uczestników posiedzenia Państwowej Rady Najwyższej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, które odbyło się w Moskwie. Pokierował nim Przewodniczący Rady Najwyższej, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko.Przed posiedzeniem odbyło się dwustronne spotkanie białoruskiego przywódcy z rosyjskim kolegą Dmitrijem Miedwiediewem. Spotkanie trwało około pięciu godzin. Liderzy dwóch państw rozmawiali o współpracy w zakresie handlu i gospodarki. Prezydenci udzielili uwagę także tematom, nad którymi dyskutowano na posiedzeniu Państwowej Rady Najwyższej, w tym utworzeniu Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji i wspólnej przestrzeni gospodarczej trzech państw.
Białoruś i Rosja zamierzają kontynuować wspуłpracę w zakresie utworzenia wspуlnej przestrzeni gospodarczej

Takie oświadczenie zawiera wspуlna deklaracja uczestnikуw posiedzenia Państwowej Rady Najwyższej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, ktуre odbyło się w Moskwie. Pokierował nim Przewodniczący Rady Najwyższej, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko.
Przed posiedzeniem odbyło się dwustronne spotkanie białoruskiego przywуdcy z rosyjskim kolegą Dmitrijem Miedwiediewem. Spotkanie trwało około pięciu godzin. Liderzy dwуch państw rozmawiali o wspуłpracy w zakresie handlu i gospodarki. Prezydenci udzielili uwagę także tematom, nad ktуrymi dyskutowano na posiedzeniu Państwowej Rady Najwyższej, w tym utworzeniu Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji i wspуlnej przestrzeni gospodarczej trzech państw.
Po negocjacjach w wąskim gronie odbyło się bezpośrednio posiedzenie Państwowej Rady Najwyższej. Ze względu na to, że posiedzenie odbyło się z okazji 10. rocznicy podpisania Umowy o utworzeniu Państwa Związkowego, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko w swoim przemуwieniu zaznaczył, że ta umowa jest ważnym etapem w nowej historii białorusko-rosyjskich stosunkуw, fundamentem strategicznego partnerstwa dwуch państw.
Prezydent podkreślił, że Białoruś i Rosja w ramach Państwa Związkowego ściśle wspуłpracują w zakresie umocnienia zdolności obronnych i bezpieczeństwa, uzgadniają działania na arenie międzynarodowej. Szczegуlną uwagę lider białoruskiego państwa zwrуcił na to, że prawie rozwiązano problem zapewnienia rуwnych praw Białorusinуw w Rosji i Rosjan na Białorusi. “Nie z każdym państwem Białoruś i Rosja mają takie warunki dla obywateli” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Przewodniczący Państwowej Rady Najwyższej jest przekonany, że należy uważnie zanalizować i przygotować propozycję w zakresie formatu i funkcji związkowych organуw w warunkach Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji i w perspektywie w ramach wspуlnej przestrzeni gospodarczej.
Z kolei prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew poinformował, że rosyjska strona podjęła “pozytywne decyzje w odpowiedzi na propozycje białoruskiej strony dotyczące wspуłpracy w branży naftowej”. “Na dzień dzisiejszy to najważniejsza decyzja, ktуra nie przysporzy problemуw białoruskiej stronie” — powiedział rosyjski lider. Nie podał jednak żadnych szczegуłуw.
Na posiedzeniu Państwowej Rady Najwyższej podsumowano osiągnięcia handlowo-gospodarczej wspуłpracy Białorusi i Rosji w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku, omуwiono realizację przez rządy obu państw Planu wspуlnych działań w zakresie minimalizacji skutkуw światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego, rozpatrzono kwestie rozszerzenia wspуłpracy w branży energetycznej i rozwoju dwustronnych stosunkуw w dziedzinie wojennej i wojenno-technicznej.
Uchwalono budżet Państwa Związkowego na 2010 rok (w wysokości około 5 miliardуw rosyjskich rubli) i Program wspуlnych działań w polityce zagranicznej na lata 2010 — 2011, omуwiono wspуlną pracę w zakresie zapewnienia rуwnych praw obywateli Białorusi i Rosji, realizację Koncepcji rozwoju społecznego Państwa Związkowego do 2010 roku oraz planowane imprezy z okazji 65. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa.
Prezydenci Rosji i Białorusi podpisali Deklarację z okazji 10. rocznicy Umowy o utworzeniu Państwa Związkowego. “Zamierzamy kontynuować wspуłpracę w zakresie kształtowania wspуlnej przestrzeni gospodarczej, zapewniającej swobodną dystrybucję towarуw, usług, kapitału, siły roboczej, rуwne warunki i gwarancje dla podmiotуw gospodarczych, ujednolicenia podstawy prawnej, prowadzenia wspуlnej polityki makroekonomicznej, rozszerzenia wspуłpracy między regionami, integracji w ramach światowego systemu gospodarczego, pogłębienia wspуłpracy w zakresie bezpieczeństwa Państwa Związkowego” — mуwi się w dokumencie.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter