Mistrzowie spraw sercowych

Dawno minęły te czasy, gdy tylko w Mińsku były zgromadzone wszystkie najnowsze technologie medyczne
Dawno minęły te czasy, gdy tylko w Mińsku były zgromadzone wszystkie najnowsze technologie medyczne. Operacje high-tech od kilku lat z powodzeniem prowadzone również w regionach, przy tym ich zakres stale rośnie. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów wymagających natychmi-astowej pomocy z chorobą serca. Na przykład, z obwodu grodzieńskiego z tętniakiem rozwarstwi-ającym aorty piersiowej wcześniej pacjentów pilnie transportowali do stolicy, i, niestety, nie wszyscy wytrzymywali długą drogę, a teraz w Obwodowym Klinicznym Centrum Kardiologicznym te i wiele in-nych zabiegów prowadzono na miejscu, ratują ludziom życie.


Lekarze Grodzieńskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Kardiologicznego w pracy

Teraz Grodzieńskie Obwodowe Kliniczne Centrum Kardiologiczne — to nowoczesny ośrodek medyczny, wyposażony w najnowsze technologie, gdzie są wykonywane praktycznie wszystkie możli-we operacje kardiologiczne: korekcje zastawek serca, zabiegi na tętnicach wieńcowych i głównych naczyniach. Zespół lekarzy — to wyjątkowe połączenie młodości i doświadczenia. Spośród 10 specjalis-tów-chirurgów czworo studiują drugi rok: ukończyli uniwersytet medyczny i teraz przygotowują się, aby wejść do wyższej kasty zawodu — stać się kardiochirurgami. Reszta — profesjonaliści, którzy nie jeden raz byli przeszkoleni w naszym kraju, w tym przeszli dwuletnią specjalizację w republikańskim centrum naukowo-praktycznym “Kardiologia”, i za granicą w wiodących klinikach Europy.

Nowy etap w swoim rozwoju kardiologia regionu zaczęła z wprowadzeniem korpusu kardiochirur-gicznego, który został zbudowany w ramach obwodowego programu inwestycyjnego. Obecnie jest to platforma do aktywnej współpracy z kolegami zagranicznymi. Tutaj, na przykład, pracowali chirurdzy z Holandii, którzy wymieniali się ze specjalistami centrum doświadczeniami przeprowadzenia zabiegów high-tech w leczeniu zaburzeń rytmu serca. W sumie operowano 25 pacjentów.

 Jeszcze Grodno stało się jednym z niewielu centrów obwodowych w kraju, gdzie odbywają się wyjątkowe operacje high-tech w protetyce zastawek serca w małoinwazyjny sposób.

— Takie zabiegi wymagają najwyższej umiejętności chirurgów — mówi główny lekarz Grodzieńskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Kardiologicznego Tamara Dołgoszej. — Są lekkie, minimalnie ura-zowe, potem mają krótki okres gojenia i rehabilitacji, co znacznie przyspiesza wyzdrowienie, a także zmniejsza koszty gospodarcze państwa w leczeniu pacjenta, i dlatego mają popyt.

Andrej Januszko (w środku) z kolegami omawia leczenie pacjenta.

Wykonuje takie jubilerskie operacje w Grodnie zastępca głównego lekarza kardiochirurgii Andrej Ja-nuszko. Przy okazji, dwie z nich, wykonane według tak progresywnej metodyki, że nawet były trans-mitowane online dla białoruskich, rosyjskich i izraelskich kolegów, kiedy w mieście przeprowadzono seminarium na temat chirurgii małoinwazyjnej kardiochirurgii. Nowością operacji jest to, że na głównym motorze organizmu człowieka chirurg działa poprzez małe, około 5 cm, rozcięcia. Niewiele klinik na świecie są zdolne do takiego, do niedawna — tylko w USA, Niemczech oraz Izraelu. Ale trzy lata temu zaawansowaną technologię opanowali w republikańskim centrum naukowo-praktycznym “Kardiologia”, a po nim również w Grodzieńskim Centrum Kardiologicznym. W ciągu ubiegłego roku przeprowadzono już około 30 operacji z zastosowaniem maksymalnie oszczędnych podejść...

Ale centrum skupia się nie tylko na jakości i progresywności metodyk. Z roku na rok zwiększa się sama liczba leczonych tutaj pacjentów. I jeśli w 2013 roku przeprowadzono 200 operacji, ubiegły rok podniósł poziom do 349, a w ciągu 9 miesięcy tego roku na rachunku kardiochirurgów już 400 operacji. W pla-nach do nowego roku doprowadzić liczbę do pięciuset! Bardzo ważne jest tutaj wsparcie obwodowej władzy wykonawczej, przyznają lekarze: centrum nabyło wszystkie niezbędne urządzenia. W tym pod koniec ubiegłego roku specjalny sprzęt i narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych. Zasadniczo, oczywiście, pomoc jest udzielona mieszkańcom obwodu grodzieńskiego, ale czasami przyjeżdżają pacjenci z innych obwodów, a nawet z sąsiednich państw. Tylko w tym roku byli zaoperowani 5 Rosjan, pacjenci z Ukrainy i Armenii. Dla Białorusinów wszystko robi się za darmo, a cudzoziemiec musi zapłacić za operację na sercu około 10 tysięcy dolarów.

Bardzo duży zakres operacji, na które wcześniej mogli zdecydować się tylko w Mińsku, został wprow-adzony w Grodzieńskim Centrum Kardiologicznym niedawno. Na przykład, tutaj zaczęli z powodzeniem przeprowadzać zabiegi w celu korekcji zastawek serca w połączeniu z operacjami w celu przywrócenia rytmu serca, tak zwane metodyki ablacji. Pomogli już 15 pacjentom. Pojawiło się doświ-adczenie walki również z porażeniem natychmiast dwóch głównych stref: tętnic, zaopatrujących serce i mózg. Wcześniej tutaj pracowały dwa zespoły chirurgów: kardio- i naczyniowi. A dziś może poradzić sobie jeden kardiochirurg, na tym polega pikanteria metody. Ponadto, grodzieńscy chirurdzy są tech-nicznie gotowi do przeszczepu serca! Chociaż dopiero to nie jest konieczne, ponieważ republikańskie centrum naukowo-praktyczne “Kardiologia” dobrze radzi sobie z niezbędną dla naszego kraju liczbą takich przeszczepów. Ale zawsze jest ważne, aby czuć obok niezawodne ramię kolegów.

Iwan Iwanow

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter