Минск
+20 oC
USD: 2.05
EUR: 2.26

Miasteczka agrarne – stawka na mobilność

W tym roku wiele mieszkańców wsi może zostać abonentami sieci komórkowej nie opuszczając granic swojej miejscowości
Jeśli wcześniej komуrka na wsi była rzadkością, teraz każdy chętny może podłączyć się do sieci na poczcie. Pierwszy punkt dealerski, ktуry świadczy usługi dwуch operatorуw telefonii komуrkowej naraz, otworzono w oddziale pocztowym w miasteczku agrarnym “Staro-Borysow” w obwodzie Mińskim. Punkty te niedługo ukażą się we wszystkich 249 miasteczkach agrarnych, ktуre mają być urządzone przed końcem roku.

“Proszę do okienka, opowiemy o wszystkim” — kierowniczka poczty staroborysowskiej Raisa Polonik gościnnie przyjmowała gości i uczestnikуw seminarium, poświęconego kwestiom wykonania programu odrodzenia i rozwoju wsi, zorganizowanego przez Ministerstwo Łączności. — Jestem pewna, że będziemy mieli dużo klientуw. Obsługujemy mieszkańcуw trzech wsi o łącznej liczbie mieszkańcуw dwa tysiące osуb, do tegoż czasem wpadają do nas rуwnież mieszkańcy miast. Wygodna i jakościowa usługa od razu znajduje konsumenta. Wystarczyło tylko zorganizować przyjmowanie płatności w systemie jednolitego rachunku osobistego, i liczba klientуw zwiększyła się cztery razy! W jednym okienku człowiek może zapłacić jednocześnie za gaz, wodę, prąd, telefon stacjonarny itd. Zestaw świadczonych przez nas mieszkańcom wsi usług jest nie mniejszy niż w mieście.

Jak wynika ze słуw ministra łączności i informatyzacji Władimira Gonczarenki, program odrodzenia wsi obciążył dodatkowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa branży łączności. Do końca roku 2010 na terenie kraju ukończona zostanie telefonizacja. We wszystkich miasteczkach agrarnych będą działać co najmniej dwa operatory łączności komуrkowej. Oddziały pocztowe, ktуrych w kraju jest 3.800, z całą pewnością potrafią zorganizować na własnym zapleczu dealerskie punkty świadczenia usług. Stanowi to jednocześnie wygodę dla ludzi oraz dodatkowe zyski dla pocztowcуw. Jednak wyniki pracy związanej ze stworzeniem tych punktуw na razie są znikome. Posiada je tylko około 5 procent oddziałуw łączności.

No i z 239 punktуw dealerskich na wsi działa tylko 30. Do niedawna wszystkie one świadczyły usługi tylko jednego operatora. Jednym z powodуw powolnego uruchomienia są wysokie wymagania firm telefonicznych, dążących do utrzymywania dobrego poziomu wobec zaopatrzenia punktуw dealerskich, reklamy oraz jakości obsługiwania. Średnio wyposażenie jednego punktu dealerskiego kosztuje 5–7 milionуw rubli. Z drugiej zaś strony dochody, uzyskiwane w wyniku podłączenia, pozwolą na szybkie wyrуwnanie tych kosztуw. O dynamicznym rozwoju rynku łączności komуrkowej świadczy liczba abonentуw, ktуra już dawno przekroczyła 4 miliony. Dlatego Władimir Gonczarenko wezwał pocztowcуw do szybszego wykonania tej pracy, tym bardziej że operatorzy łączności komуrkowej, inwestujący duże środki w jej rozwуj na wsi, gotowi są do udzielenia pomocy w szkoleniu personelu.

“Naszym głуwnym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom wsi takiego samego zestawu usług, jak w mieście — podkreśliła zastępczyni ministra łączności i informatyzacji Nina Gawryłowa. — Poczta, ktуra świadczy dzisiaj około 40 rodzajуw usług nietradycyjnych — zaczynając od dostarczania towarуw z katalogуw do sporządzenia kserokopii, już od dawna pracuje w tym kierunku. I wspуłpraca z operatorami komуrkowymi otwiera nowe perspektywy”.

Irena Charytonowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...