Mińsk przyjął sztafetę od Soczi

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Państwa Związkowego Białorusi i Rosji Anatolij Rusieckij opowiedział, jak odbywało się przygotowanie do trzeciego Forum Regionów Białorusi i Rosji
Wiadomo już, że Forum zgromadzi szefów regionów, departamentów i przedsiębiorstw, parlamentarzystów. Będą w nim uczestniczyć także prezydenci Białorusi i Rosji.

— Czas wykazał, że jest to bardzo dobra platforma interakcji. Powiedziałbym nawet, że jest to nowe skuteczne narzędzie współpracy integracyjnej. Udział w forum szefów naszych państw rozszerza zakres omawianych zagadnień oraz poziom odpowiedzialności. We współpracy regionalnej nadal istnieją bariery, które muszą być usunięte.


— Co będzie głównym wydarzeniem?

— Sesja plenarna z udziałem Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki na temat polityki społeczno-gospodarczej, osiągnięć Państwa Związkowego, perspektyw i nierozstrzygniętych kwestii. Oczekuje się, że na spotkaniu wystąpią szefowie Rady Republiki i Rady Federacji, branży i resortów, regionów obu krajów.

— Panie Anatoliju, na co podczas trzeciego Forum Regionów zostanie zwrócona szczególna uwaga?

— W Soczi rozpatrzywaliśmy pytania polityki przemysłowej. Mińskie Forum skupi się na polityce społecznej Państwa Związkowego i kwestiach współpracy humanitarnej. U podstaw każdej z nich jest składnik ekonomiczny. W związku z tym na problemy bazowe będzie również zwrócono wystarczająco uwagi.

Robimy wszystko, aby uczestnicy mogli nie tylko omówić kwestie współpracy społeczno-humanitarnej, ale także realizować konkretne inicjatywy komercyjne, wspólne projekty, podpisać porozumienia i kontrakty na dostawę produktów.

Tak na drugim Forum Regionów w Soczi białoruscy i rosyjscy przedstawiciele państwowego i prywatnego sektorów gospodarki podpisali kontrakty na ponad 230 milionów dolarów.

W ramach przygotowań do trzeciego Forum kierujemy się decyzją szefów państw, aby podczas jego przeprowadzenia skupiono się na interakcji między branżami gospodarki Białorusi i Rosji. Dlatego w tych dniach w Mińsku otworzy się tradycyjna międzynarodowa wystawa “Belagro-2016”, w której szeroko zostanie przedstawiony przemysł krajowy. Planowany jest również udział przedsiębiorstw rosyjskich. W tym samym czasie w Mińsku odbędą się Dni Moskwy.

— Czy już jest wiadoma lista uczestników?

— Planuje się udział ponad 30 regionów Rosji, Mińska, wszystkich sześciu obwodów Białorusi. Ale są to dane wstępne.

— Jaka będzie rola parlamentarzystów?

— Forum powstało jako wspólne przedsięwzięcie wyższych izb parlamentów obu krajów. Wszystkie prace przygotowawcze koordynowane są przez Radę Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś i Radę Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji.

Praca pierwszego dnia Forum rozpocznie się spotkaniem komisji międzyparlamentarnej Rady Republiki i Rady Federacji w sprawie współpracy międzyregionalnej, gdzie przeanalizują wyniki drugiego Forum, omówią perspektywy budowy związkowej. Świadomie rozszerzyliśmy zakres omawianych zagadnień. Wysokie przedstawicielstwo władzy ustawodawczej i wykonawczej pomoże skutecznie opracować luki.

Potem zaplanowano pracę w sekcjach, gdzie będą rozpatrywać białorusko-rosyjską współpracę w dziedzinie zatrudnienia, kwestie ochrony socjalnej ludności, współpracę w naukowej, kulturalnej i edukacyjnej dziedzinach, politykę młodzieżową, organizację opieki medycznej dla obywateli Państwa Związkowego. Zbiorą się przy wspólnym stole rolnicy, przemysłowcy. Oddzielnie omówimy pracę mediów.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w najlepszych miejscach białoruskiej stolicy oraz w Nieświeżu. Nasi goście będą mieli okazję odwiedzić przedsiębiorstwa kraju.

— Oprócz umów i porozumień, na jakie znaczące rezultaty jeszcze czekają?

— Osiągnięcia Państwa Związkowego w dziedzinie praw i wolności każdego obywatela są dobrze znane: to jest brak granic, swoboda wyboru miejsca zamieszkania, pracy, zdobywania wykształcenia wszędzie od Brześcia do Sachalinu. Ale mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie unifikacji i harmonizacji naszych przepisów, aby rozszerzać prawa i możliwości.

Aby to zrobić, trzeba maksymalnie wykorzystać platformy Forum, w którym będą uczestniczyć gubernatorzy, ministrowie, szefowie i eksperci wysokiego szczebla. Jest ważne nowe spojrzenie na wąskie miejsca w naszym projekcie związkowym i nietypowe rozwiązania, jak je wyeliminować.

Tradycyjne rozwiązania wielu problemów międzypaństwowych — procedurą, która rozciąga się w czasie. Forum skupi się na słabych punktach i pomoże przyspieszyć proces podejmowania właściwych decyzji.

— Poza uwagą uczestników, oczywiście, nie pozostaną kwestie, związane ze zjawiskami kryzysowymi w gospodarce.

— Aktualne zarówno dla białoruskich i rosyjskich producentów pytania omijać, oczywiście, nie będziemy. Problemem z problemów — konkurencyjność naszych przedsiębiorstw i branż, realizacja przez nich programów zastąpienia importu i wyjście do nowych rynków zagranicznych.

Będzie tu bardzo przydatna wymiana doświadczeń. Jestem pewien, że wystawa osiągnięć przemysłu pomoże znaleźć sposoby dla naszej współpracy. To nie tylko podniesie konkurencyjność, ale również przyczyni się do uniknięcia niepotrzebnego dublowania.

Weźmy, na przykład, wywrotkę “BiełAZ”. Jest rodzajem elektrowni na kołach. Ale po co Białorusi od zera rozpoczynać produkcję silników elektrycznych i generatorów dużej mocy, jeżeli to z powodzeniem robią w Rosji? Istnieje wiele takich przykładów.

Oczywiście, biznes nie podporządkowuje się dyrektywom: Białoruś produkuje jedno, Rosja — inne. Ale możemy planować to, czego potrzebujemy, i stwarzać na zasadach konkurencyjnych nowe produkcje.

Gierman Moskalenko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи