Mińsk i Ryga to blisko

Białoruś i Łotwa powołały radę ds. współpracy handlowej
Od kilku lat Łotwa jest w czołуwce rankingu głуwnych partnerуw handlowo-ekonomicznych Białorusi. Według wynikуw pierwszego pуłrocza 2008 roku na przykład zajęła 6 pozycję w objętości obrotu towarowego. Co prawda w stosunkach z południowym sąsiadem nasz kraj pewnie zajmuje pozycję eksportera — Łotwa w objętości białoruskiego eksportu utrzymuje 4 miejsce, zaś objętość importu pozwala państwu nadbałtyckiemu liczyć zaledwie na 26 pozycję.
Zresztą, jak oświadczył podczas swojej wizyty w Mińsku minister gospodarki Łotwy Kaspars Gerhards, w ciągu ostatniego roku objętość importu z Łotwy na Białoruś zwiększyła się o 27 procent. “Z drugiej strony, byłoby błędem sądzić, że lwia część towaru, dostarczanego z Białorusi, to nawozy potasowe. W ostatnim roku odnotowano wzrost udziału białoruskiej produkcji o 20 procent” — powiedział. Według wynikуw zeszłego roku obrуt towarowy między dwoma państwami przekroczył 1,2 miliarda dolarуw USA.
By jeszcze bardziej wzmocnić stosunki gospodarcze, Białoruś i Łotwa powołały radę ds. wspуłpracy handlowej na poziomie przedsiębiorcуw. Właściwy protokуł został podpisany po posiedzeniu czwartej białorusko-łotewskiej komisji ds. wspуłpracy ekonomicznej i naukowo-technicznej. Jak powiedział wspуłprzewodniczący rady Kirov Lipman, podstawowe zadanie jednostki polega na tym, by skuteczniej inwestować zarуwno na Łotwie, jak i na Białorusi. Każdą ze stron reprezentuje po 15 przedstawicieli. “Spodziewamy się, że będzie to potężna siła dla pozytywnego rozstrzygnięcia wielu kwestii — wyjaśnił Lipman. — Do najbardziej aktualnych aspektуw wspуłpracy należą dziś transport, logistyka oraz prywatyzacja przedsiębiorstw”.
Jak powiedział minister gospodarki Białorusi Mikołaj Zajczenko, stabilny wzrost wzajemnego handlu jest oczywisty, w ciągu stycznia — lipca bieżącego roku obrуt towarowy zwiększył się o 2,5 razy. Podpisanie protokołu pozwoli w przyszłości ulepszyć te wskaźniki. Jednym z najważniejszych kierunkуw dla naszego kraju najwyraźniej stanie się poszukiwanie nowych możliwości dostępu do morza. Tym bardziej, że łotewskie porty konkurujące przede wszystkim z pozostałymi portami nadbałtyckimi są zainteresowane tym, by białoruscy przedsiębiorcy wspуłpracowali z nimi aktywniej. Jak powiedział Kaspars Gerhards, obecnie przez porty Łotwy przepływa około 20 milionуw ton białoruskich ładunkуw rocznie — około jednej trzeciej ogуlnej objętości. Jednak w pierwszym pуłroczu bieżącego roku odnotowano zmniejszenie objętości przeładunku nawozуw potasowych w porcie Ventspils. W związku z tym minister oświadczył, że zapewnienie białoruskiej stronie najlepszych warunkуw stale jest w centrum uwagi łotewskich przedsiębiorcуw, instytucji państwowych i zarządu portуw.

Aleksander Bogdanow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter