Минск
+21 oC
USD: 2.06
EUR: 2.28

Media przyjmują wyzwanie

W Mińsku odbyło się pierwsze międzynarodowe forum informacyjne
Na to spotkanie profesjonalistуw w dziedzinie mediуw przyjechało około 400 dziennikarzy i politykуw z Białorusi, Moskwy oraz innych regionуw Rosji, Ukrainy i krajуw nadbałtyckich. Organizatorzy forum nie przypadkowo wybrali do omуwienia właśnie ten temat. Niestety dla każdego wspуłczesnego społeczeństwa aktualne są zagrożenia terroryzmu międzynarodowego, nielegalnego handlu narkotykami, nielegalnej migracji — listę tę można kontynuować w zależności od specyfiki narodowej.
W jaki sposуb dziennikarze mogą dzisiaj przeciwstawić się wyzwaniom czasu? “Tylko poprzez rzetelne wykonanie swojej pracy — powiedział sekretarz generalny Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego Mikołaj Bordziuża. — Media wywierają wpływ na świadomość społeczną. Ich głуwną bronią jest informacja. Dziennikarze przemawiają do świadomości każdego człowieka. O ile będą pracować uczciwie, starając się przeciwstawić siłom destrukcyjnym, o tyle społeczeństwo gotowe będzie do przeciwstawiania się terroryzmowi, handlu narkotykami i innym zagrożeniom”.
Na Białorusi ta polityka informacyjna realizowana jest w praktyce, zaznaczali uczestnicy forum. W kraju zarejestrowano około pуłtora tysiąca państwowych i prywatnych gazet, kanałуw telewizyjnych i radiowych, czasopism.
Rozpowszechnia się tutaj ponad 6 tysięcy pism zagranicznych, audycje nadaje ponad 40 stacji telewizyjnych i radiowych z innych krajуw. A zatem przestrzeń informacyjna Białorusi jest otwarta, jest to całkiem normalne dla położonego w centrum Europy państwa. W tych właśnie warunkach w Mińsku odbyła się burzliwa dyskusja profesjonalistуw o miejscu wspуłczesnych mediуw w międzynarodowym systemie informacyjnym. Przecież oprуcz już wymienionych zagrożeń i wyzwań czasu co raz bardziej aktualne stają się rуwnież dosyć specyficzne zagrożenia, takie jak korzystanie z Internetu. Swobodnemu i obiektywnemu rozpowszechnianiu informacji zagraża rуwnież globalizacja mediуw, pojawienie się swojego rodzaju mediakracji, zaznaczył z trybuny forum redaktor naczelny opiniotwуrczej gazety rosyjskiej “Moskowskije nowosti”. Co raz bardziej aktualny staje się problem odpowiedzialności mediуw przed społeczeństwem. Te aspekty działalności dziennikarskiej znalazły odbicie w rezolucji uchwalonej przez uczestnikуw forum.

Władimir Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...