Минск
+12 oC
USD: 2.06
EUR: 2.28

W Taszkencie odbył się szczyt głów państw — członków Szanghajskiej Organizacji Współpracy

“Mapa drogowa” aktywnych działań

W Taszkencie odbył się szczyt głów państw — członków Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To był pierwszy szczyt SOW, gdzie Białoruś brała udział na najwyższym poziomie w nowym statusie obserwatora.W pracy szczytu brał udział Prezydent Białorusi. Rok temu nasz kraj otrzymał status obserwatora przy tym międzypaństwowym stowarzyszeniu. Z wysokiej trybuny szczytu Aleksander Łukaszenka poinformował kolegów o wizji Mińska swego udziału we wspólnej pracy.

Według prezydenta, dążenie białoruskiej strony do aktywnego udziału w pracy organizacji tłumaczy się ważną rolą, którą SOW odgrywa w rozwiązaniu światowych a regionalnych pytań, jak również tym faktem, że w tę integracyjną formację wchodzą szczerzy przyjaciele Białorusi.

Dzisiaj sześć krajów są państwami-członkami założonej w 2001 roku Szanghajskiej Organizacji Współpracy — Kazachstan, Chiny, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Sześć krajów mają status państwa-obserwatora przy SOW — Afganistan, Białoruś, Indie, Iran, Mongolia i Pakistan. Jeżeli chodzi o Indię i Pakistan, głowy państw SOW w czerwcu 2015 roku na Ufimskim szczycie podjęły decyzję o początku procedury ich przyjęcia do SOW. W perspektywie na członkostwo w organizacji pretenduje Iran.

Sześć państw są partnerami po dialogu SOW — Azerbejdżan, Armenia, Kambodża, Nepal, Turcja i Sri Lanka.

Na początku zadania SOW leżały w sferze wzajemnej wewnętrznej regionalnej walki z teroryzmem, seperatyzmem a ekstremizmem w Azji Środkowej. Jednak w ciągu rozwoju organizacji pytania bezpieczeństwa zostały uzupełnione blokiem gospodarczym, w tym energetyką, transportem, rolnictwem, telekomunikacjami oraz wymiarem humanitarnym SOW. Państwa-chłonkowie również aktywnie współdziałają w sferach naukowo-techniczej, kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.

Według opinii prezydenta Białorusi, współpraca gospodarcza musi stać się głównym kierunkiem współdziałania w Szanghajskiej Organizacji Współpracy: “ W ramach SOW zgromadzony został ogromny potencjał ekonomiczny. Do tegoż wraz z wejściem do organizacji takich państw, jak Indie a Pakistan, jego zakres będzie dodatkowo zwiększony”.

Białoruś ma wspólne podejście z SOW do bezpieczeństwa międzynarodowego. “Dobrze znacie o dążeniu do spokoju i wielowektorowej polityki zagranicznej Białorusi, która ma na celu utrzymanie stabilności i pokoju w naszym regionie — powiedział prezydent. — Dzisiaj, kiedy na świecie rośnie niestabilność i ilość konfliktów regionajnych, szczególne znaczenie mają spójność krajów i dążenie do działania jednym frontem w rozwiązywaniu globalnych problemów”.

Głowa państwa białoruskiego jest przekonany, że SOW jest popularnym miejscem spotkań dla wspólnego produkowania mechanizmów przeciwdziałania współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom. “Znaczenie nadrzędne mają wspólne wysiłki w celu wyeliminowania różnych form i przejaw teroryzmu, ekstremizmu, przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, przewidywania sytuacji kryzysowych i konfliktów” — podkreślił Aleksander Łukaszenka.

Do liczby ważnych punktów orientacyjnych kształtowania polityki gospodarczej SOW musi wejść współdziałanie z Euroazjatycką Unią Gospodarczą. Taką opinię też wyraził prezydent Białorusi, przemawiając na szczycie głów państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Taszkencie. “Na razie ten temat nie jest dobrze określony w ramach SOW”. — powiedział Aleksander Łukaszenka. Jego zdaniem, strony mają i dużo innych wspólnych płaszczyzn. Zwłaszcza, Białoruś podtrzymała inicjatywę na dużą skalę Prezesa ChRL Xi Jinpinga o stworzeniu gospodarczego pasu na Jedwabnym szlaku. “Budując Chinsko-Białoruski Park Przemysłowy “Wielki kamień” na sprawie demonstrujemy gotowność, by zostać jednym z kluczowych ogniw tego wielkiego planu” — odznaczył głowa państwa białoruskiego.

Posiadając duży potencjał przemysłowy, naukowy a innowacyjny, Białoruś zawsze ma możliwość brać udział we wzajemnie korzystnych projektach infrastrukturalnych, które będą realizowane czy się realizują na placu SOW, w tym w sferze transportu, logistyki, energetyki. “Zajmując wiodące pozycje w dziedzinie zabezpieczenia żywnościowego, jesteśmy zgodni się podzielić swoim doświadczeniem również w tej dziedzinie, — powiedział prezydent. — Nasz kraj jest również otwarty do współdziałania w sferze przemysłu, nauki, edukacji, turystyki oraz współpracy humanitarnej”.


Aleksander Łukaszenka wyraził przekonanie, że cały ten potencjał będzie zapotrzebowany do wypracowania perspektywicznych planów i projektów w formacie SOW.

Wielostronny szczyt — to jest zawsze zręczne miejsce i do zainteresowanych dwustronnych spotkań. Pierwsze z takich spotkań u prezydenta Białorusi odbyło się z Prezesem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Warto odznaczyć, że właśnie przy aktywnym wsparciu Pekinu Mińsk otrzymał status obserwatora w SOW.

Aleksander Łukaszenka szczerze podziękował kierownikowi Chin za to. Zapewniwszy, że Białoruś w pełnej mierze jest gotowa iść po szlaku pogłębienia stosunków z ChRL i Szanghajską Organizacją Współpracy.

— Jesteśmy gotowi być zachodnią bramą tej organizacji — powiedział prezydent.

Xi Jinping złożył Aleksandrowi Łukaszence gratulacje z okazji skutecznego przejścia piątego Wszechbiałoruskiego Zebrania Ludowego.

— Jestem pewien, że pod pana prezydenta kierownictwem będą osiągnięte nowe sukcesy — powiedział Prezes ChRl i zaprosił Aleksandra Łukaszenkę odwiedzić Chiny z wizytą państwową.


O tym, żeby nadać większą dynamikę międzypaństwowemu współdziałaniu, trwała rozmowa na spotkaniu prezydenta z premierem Indiów Narendrą Modzi. Wskaźnik gospodarczy współpracy został określony podczas wizyty do Mińska prezydenta Indiów.

Pranaba Mukherjeea w czerwcu zeszłego roku — osiągnąć miliardu dolarów wzajemnych obrotów handlowych.

— Pod ten miliard musimy stworzyć jakąś gospodarczą “mapę drogową”, żeby osiągnąć ten rubież — tę propozycję Aleksandra Łukaszenki Narendra Modzi spotkał z dużym zainteresowaniem.

Prezydent Białorusi nazwał współpracę gospodarczą głównym kierunkiem współdziałania krajów SOW. To jest naturalne. Nawiasem mówiąc, państwa-członkowie organizacji, obserwatorzy a partnerzy po dialogu łączą około 45 procent ludności na świecie.

A Mińsk popiera realizację szeregu wspólnych projektów na dużą skalę. Wśród nich, na przykład, założenie instytutu finansowego SOW, który przyczyniłby się do utworzenia mechanizmów wzajemnych obliczeń między krajami w walutach krajowych.

Dosłownie

Z przemowy prezydenta Białorusi na szczycie państw-członków SOW:


— Rozwojowi współpracy z azjackim rejonem Białoruś nadaje najważniejsze znaczenie polityczne i gospodarcze. Całkowicie podtrzymywamy wybudowywanie nowej architektury stosunków w przestrzeni Eurazji, biorąc pod uwagę interesy wszystkich państw kontynentu... Jako kraj-obserwator w SOW nie zamierzamy, mówiąc terminologią sportową, śledzić grę z “ławki”. Białoruś jest gotowa zostać aktywnym “polowym graczem” na przestrzeni organizacji i wnieść znaczący wkład w jej pracę dla dobra naszych narodów.

Wasilij Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...