Kwoty na sprzedaż

Białoruś zamierza uzyskać od Protokołu z Kioto prawo do sprzedaży kwot na emisję gazów cieplarnianych
Białoruś złożyła wniosek o włączenie do załącznika “B” protokołu z Kioto. Pozwoli to na udział kraju w mechanizmach finansowych protokołu, w tym — na sprzedaż kwot na emisję gazуw cieplarnianych oraz uczestnictwo w projektach wspуlnego istnienia.
Jak powiedział na konferencji prasowej minister zasobуw naturalnych i ochrony środowiska Leonty Chorunżyk, wniosek wysłano rуwnież do wszystkich uczestnikуw Protokołu z Kioto — do 168 krajуw. “Podejmujemy zobowiązanie z tytułu obniżenia emisji gazуw cieplarnianych o 5% od poziomu podstawowego w wysokości 112 milionуw ton” — powiedział minister. Emisja gazуw w kraju w roku 2004 wyniosła około 60 milionуw ton. “Łatwo jest obliczyć, że nawet z uwzględnieniem podjętych zobowiązań na Białorusi pozostanie wolnych jeszcze 55 milionуw ton” — podkreślił Leonty Chorunżyk.
Minister zaznaczył rуwnież, że kraj może uzyskać około 250 milionуw kosztem realizacji projektуw wspуłistnienia. Ich sedno polega na tym, że kraj, potrzebujący kwot emisji CO2, dostarczy własne technologie, kosztem wdrażania ktуrych na Białorusi nastąpi obniżenie emisji gazуw cieplarnianych. W wyniku tego kraj potrzebujący kwot uzyska prawo do tej delty. “W naszym kraju istnieje około 100 przedsiębiorstw, ktуre mogą uczestniczyć w tym projekcie” — nadmienił Leonty Chorunżyk. Konferencja krajуw członkowskich Protokołu z Kioto odbędzie się w listopadzie bieżącego roku, i wtedy właśnie zapadnie decyzja w sprawie Białorusi. Nadmieńmy, że kraj przystąpił do tego dokumentu międzynarodowego w listopadzie ubiegłego roku.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter