Kwotami też można handlować

Rząd Białorusi zatwierdził plan przedsięwzięć, skierowanych na realizację przepisów Protokołu Kioto
Koordynować działania w tym kierunku ma Ministerstwo zasobуw naturalnych i ochrony środowiska.
Nadmieńmy, że do Protokołu Kioto do Ramowej Konwencji ONZ o zmianie klimatu Białoruś oficjalnie przystąpiła 26 sierpnia ubiegłego roku. 24 listopada dokument ten nabrał mocy prawnej w kraju.

Protokуł Kioto — pierwsza umowa międzynarodowa w sprawie ograniczenia emisji do atmosfery Ziemi szkodliwych substancji, przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego — uchwalony został w grudniu 1997 roku na międzynarodowej konferencji w Kioto (Japonia) i obowiązuje od lutego 2005 roku. Zgodnie z protokołem kraje uprzemysłowione musiały w latach 2008–2012 zmniejszyć łączną emisję gazуw cieplarnianych co najmniej o pięć procent w porуwnaniu z rokiem 1990. Przy tym każdemu krajowi zostanie przydzielony określony poziom zanieczyszczenia środowiska gazami cieplarnianymi, wywierającymi wpływ na globalne ocieplenie planety. W celu zachęcania do zmniejszenia szkodliwych emisji umożliwiono sprzedaż wolnych poziomуw.

Zgodnie z warunkami Protokołu Kioto Białoruś może emitować rocznie nie więcej niż 110–150 ton gazуw cieplarnianych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи