Kunszt młodych

Drużyna z Białorusi została absolutnym zwycięzcą międzynarodowego festiwalu “Świat talentów 2005” w Kijowie
Festiwal zorganizowany zostaі na wzуr hollywoodzkich “¶wiatowych mistrzostw w wykonawczych rodzajach sztuki”, u podstaw ktуrych leїy zasada Igrzysk Olimpijskich.

Talenty z rуїnych krajуw musz± rywalizowaж w taсcach, wokalu, kunszcie aktorskim, umiejкtno¶ci tworzenia i przekazywania wizerunkуw. W tym roku w forum wziкіo udziaі ponad 100 dzieci w wieku od 5 do 15 lat z Biaіorusi, Ukrainy, Rosji, Azerbejdїanu, Buіgarii, Polski, Izraela i Malty.

Druїynк Biaіorusi reprezentowaі sіynny Jegor Woіczek — wystкpowaі on na dzieciкcej Eurowizji w ubiegіym roku oraz Weronika Tieplakowa — reklamowa twarz projektu “Piкkno uratuje ¶wiat”. Przygotowanie trwaіo na bazie studia “Wodoleja” miкdzynarodowego centrum twуrczo¶ci, piкkna i talentu.

Dzieci zrobiіy prawdziw± furorк, zdobywaj±c nagrody we wszystkich show festiwalu. W “Show talentуw” Weronika dostaіa grand prix za najlepszy wystкp w oryginalnym wykonaniu (nominacja “kunszt aktorski”), drugie miejsce w zawodach z wokalu zdobyі Jegor Woіczek. Oprуcz tego, dzieci zwyciкїyіy w “Show piкkna”, zdobywaj±c tytuіy “Mіody mistrz ¶wiata” i “Pierwsza ksiкїniczka ¶wiata”. Show obejmowaіo siedem wyj¶ж kaїdego uczestnika: powitanie kaїdej druїyny, wyj¶cie w stroju narodowym, kreacje koktajlowe, awangardowe, wieczorowe, show “misteria ognia” i numer twуrczy. W “Show fantazji” studio “Wodoleja” rуwnieї zdobyіa najwyїsz± ocenк widzуw i jurorуw — grand prix festiwalu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter