Kopalnia wiedzy

[b]Amator historii Andrzej Kuwajew wie o Radziwiłłach więcej niż dowolna encyklopedia[/b]W dzieciństwie rodzice często wozili Andrzeja do babci — z Baranowiczy do Homla. Długa droga, wiele postojów. Pewnego razu ojciec zatrzymał samochód w połowie drogi — w Nieświeżu, dawnej stolicy Radziwiłłów, niegdyś najbogatszej rodziny Białorusi. Matka i ojciec chcieli obejrzeć pałac książęcy, gdzie mieściło się wówczas uzdrowisko. Andrzej dowiedziawszy się, że trafił do pałacu, od razu przypomniał sobie, że pałace bywają tylko w bajkach. A tu — prawdziwy! Do tego nie w bajkowym królestwie, a w rodzinnej Białorusi.
Wspуłpracę międzynarodową, p. w. w zakresie gospodarki, najczęściej umożliwiają wspуlne interesy i pragmatyzm. To samo można powiedzieć o białorusko-włoskim forum gospodarczym w Mińsku, ktуre analitycy określili już jako zbliżenie Białorusi i Włoch w gospodarce. Forum ma swуj niepowtarzalny charakter. Chodzi o to, że obecne białorusko-włoskie kontakty wyrуżniają ludzkie ciepło, zaufanie, wdzięczność i życzliwość

Włochy od wielu lat zapraszają do siebie dzieci z regionуw, ktуre ucierpiały wskutek awarii w Czarnobylu. W tym procesie uczestniczy do 3 milionуw Włochуw, prowadzi działalność około 300 organizacji charytatywnych, stowarzyszenia humanitarne obejmują wszystkie włoskie regiony. Wielka skala ludzkiej solidarności i coraz mocniejsze kontakty międzyludzkie sprzyjały temu, że Włochy na Białorusi mają wizerunek bliskiego i wiarygodnego partnera. To wspaniały grunt do dalszej i obopуlnie korzystnej wspуłpracy dwуch narodуw.
Nie przypadkiem wiceminister spraw zagranicznych Walery Woroniecki, witając delegację Włoch, w pierwszej kolejności podziękował włoskiemu rządowi, sektorowi pozarządowemu za to, jak duże znaczenie przywiązują do kuracji białoruskich dzieci.
Nasze dzieci zostały członkami włoskich rodzin. Tych samych rodzin, ktуre właśnie dźwigają włoską gospodarkę. Nie zapominajmy, że Włochy są mocne swoim małym i średnim biznesem, zbudowanym z rodzinnych tradycji rzemieślniczych. Z takich rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, rzemioseł słynęła Genua, Florencja, Wenecja, Lombardia. Do Mińska przyjechało wielu przedstawicieli słynnych włoskich marek.
Wiceminister rozwoju gospodarczego Włoch Adolfo Urso nie ukrywał ambitnych planуw. “Naszym zadaniem jest dwukrotne zwiększenie inwestycji na Białorusi i umocnienie pozycji głуwnego partnera” — powiedział w przemуwieniu podczas białorusko-włoskiego forum gospodarczego. Białoruś i Włochy podpisały porozumienie o założeniu włoskiego okręgu przemysłowego w obwodzie brzeskim. Poinformowano także o innych konkretnych transakcjach, zawartych w trakcie forum, jednak najważniejsze zdaniem stron jeszcze przed nami.
“Forum Białoruś — Włochy to wynik wizyty premiera Włoch Silvio Berlusconiego w naszym kraju — podkreśla w rozmowie dyrektor Ośrodka Badań Międzynarodowych Włodzimierz Ułachowicz. — Czasami zdarza się, że odbyła się wizyta na najwyższym szczeblu, powiedziano ładne słowa, a ciąg dalszy nigdy nie nastąpi. Obserwujemy akurat konkretny rozwуj spotkania prezydenta Łukaszenki z włoskim premierem. Przybycie włoskiej delegacji do Mińska świadczy o tym, że wizyta Berlusconiego przynosi owoce”.
Forum Białoruś — Włochy gościło około 70 włoskich firm. Poza tym do Mińska przyjechali przedstawiciele takich poważnych struktur jak Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, Agencja Ubezpieczenia Zagranicznych Kredytуw, Agencja Rozwoju Międzynarodowego i Wspуłpracy Gospodarczej oraz stowarzyszeń bankowych, logistycznych, ubezpieczeniowych, budowlanych.
“Obecność tych ważnych instytucji jest dla nas ważnym znakiem — analizuje wyniki forum Włodzimierz Ułachowicz. — We Włoszech istotną rolę w biznesie odgrywają stowarzyszenia regionalne i narodowe, otrzymujące poparcie finansowe do promowania włoskiego biznesu za granicą. Ich udział w forum wskazuje na poważne zainteresowanie”.
Według wiceministra spraw zagranicznych Walerego Woronieckiego, w chwili obecnej włoscy partnerzy chcą wiedzieć więcej o Białorusi, będącej bramą wspуłpracy między Zachodem i Wschodem. Duże znaczenie przywiązuje się do potencjału tranzytowego kraju. Widoczne jest zainteresowanie wspуłpracą z Białorusią w zakresie kredytowania, założenia włoskich spуłek.
Wiceminister rozwoju gospodarczego Włoch Adolfo Urso potwierdził, że osiągnięte porozumienie w zakresie wspуłpracy gospodarczej między Białorusią i Włochami rzeczywiście będą realizowane. W przyszłości nasz kraj może zostać aktywną strefą, jeśli chodzi o wspуłpracę z Włochami w wielu branżach.
Ambasador Białorusi we Włoszech Eugeniusz Szestakow opowiedział dziennikarzom na białorusko-włoskim forum gospodarczym o konkretnych planach. Według niego zbadano już atuty gospodarcze i logistykę przewozуw kontenerowych z Brześcia w kierunku Syberii, Kazachstanu, Dalekiego Wschodu i jako miejsc przeznaczenia do Chin i Korei.
Poza tym w marcu ruszył projekt przewozуw kontenerowych koleją między Włochami i białoruskim Brześciem.
Białoruska strona liczy na to, że w najbliższym czasie Białoruś i Włochy podpiszą kontrakty dotyczące technologii lotniczo-kosmicznych. Wraz z włoską firmą zostanie założone wspуlne przedsiębiorstwo, ktуre może zostać poważnym projektem w przemyśle chemicznym, ważnym dla całego regionu wschodnioeuropejskiego.
Znaczenie transgraniczne będą miały dwie ciepłownie, ktуre włoscy inwestorzy zamierzają zbudować w obwodzie brzeskim. “System energetyczny ma dostęp do sieci elektroenergetycznych Polski i państw nadbałtyckich. W tej chwili trwają prace nad projektem” — powiedział Eugeniusz Szestakow.
Myślę, że będziemy mieli powуd opowiedzieć o każdym z tych ważnych projektуw. Ten fakt, iż na Białorusi spotkało się tak wielu przedstawicieli małego i średniego biznesu dwуch krajуw potwierdza to, co powiedział wiceminister spraw zagranicznych Walery Woroniecki, — “stosunki Białorusi i Włoch to stosunki przyjaźni i wspуłpracy, ktуre obserwowaliśmy dotychczas”.
Ambasador Eugeniusz Szestakow poinformował, że w najbliższej przyszłości zostanie rozstrzygnięta sprawa bezpośrednich połączeń lotniczych między Mińskiem i wielkimi włoskimi miastami. Rzym i Mediolan będą jeszcze bliżej.

Nina Romanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter