Kolejno odlicz!

Uczeni z leśnego zakładu Narodowej Akademii Nauk opracowali nowy sposób zasadzania trwałych drzewostanów sosnowo— brzozowych, skuteczny przy hodowli lasu na gruntach, będących przed tym w użytku rolnym oraz w strefach zakażenia radioaktywnego
Uczeni z le¶nego zakіadu Narodowej Akademii Nauk opracowali nowy sposуb zasadzania trwaіych drzewostanуw sosnowo— brzozowych, skuteczny przy hodowli lasu na gruntach, bкd±cych przed tym w uїytku rolnym oraz w strefach zakaїenia radioaktywnego. Polega on na wysadzaniu sosny i brzozy w postaci 20-25rzкdowych pasуw ochronnych z drzew jednej rasy (rozmiar odcinkуw wynosi 30 x 50 m) na zasadzie szachownicy. Sosna, znajduj±ca siк pomiкdzy pasami ochronnymi z brzozy jest mniej naraїona na zakaїenie g±bk± rdzeniow±, co zwi±zane jest z biologicznymi zdolno¶ciami brzozy do obniїenia patogeniczno¶ci ¶rodowiska.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи