Know how dla wsi

[b]Podczas Belagro 2012 przedstawiono najnowsze osiągnięcia branży rolnej[/b]Najnowszą technikę i postępowe technologie. Dwie wielkie placówki wystawowe — maneż piłkarski przy prospekcie Zwycięzców i pole przedsiębiorstwa rolnego Gastełowskie. Delegacje z Rosji, Azerbejdżanu, Ukrainy, Kirgistanu, Francji. Tysiące gości. Międzynarodowa wystawa specjalistyczna Belagro 2012, która odbyła się na początku czerwca w Mińsku, po raz 22. zebrała razem specjalistów branży rolnej, uczonych, przedstawicieli przedsiębiorstw.
Podczas Belagro 2012 przedstawiono najnowsze osiągnięcia branży rolnej
Najnowszą technikę i postępowe technologie. Dwie wielkie placуwki wystawowe — maneż piłkarski przy prospekcie Zwycięzcуw i pole przedsiębiorstwa rolnego Gastełowskie. Delegacje z Rosji, Azerbejdżanu, Ukrainy, Kirgistanu, Francji. Tysiące gości. Międzynarodowa wystawa specjalistyczna Belagro 2012, ktуra odbyła się na początku czerwca w Mińsku, po raz 22. zebrała razem specjalistуw branży rolnej, uczonych, przedstawicieli przedsiębiorstw. Forum po raz kolejny udowodniło, że rolnictwo jest perspektywiczną branżą. Zawsze będą w niej postępowe idee, solidny kapitał, łączący interesy biznesmenуw i państw. Pełniący obowiązki ministra rolnictwa i żywności Leonid Marynicz ma nadzieję, że kolejne 23. forum specjalistyczne rolnikуw odbędzie się w rozszerzonym formacie: “Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku w ramach Belagro odbędzie się Tydzień Agroprzemysłowy Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej”.

Wzrost i rozwуj
Stali uczestnicy wystawy — zarуwno białoruscy, jak i zagraniczni — nie przestają dziwić się, jak bardzo zmieniło się forum w ciągu prawie dwudziestu lat. Pierwsze Belagro w Mińsku skromnie mieściło się na dwуch małych placуwkach, było mało uczestnikуw. Postępowe know how produkcji rolnej były przeważnie zagraniczne. Wystawa bardziej przypominała muzeum niż miejsce zawarcia kontraktуw. W połowie lat 90. XX wieku przedsiębiorstwa rolne po prostu nie miały środkуw na nabycie nowych pojazdуw i nowoczesnych technologii.
W chwili obecnej jest zupełnie inna sytuacja. Rozwijają się białoruskie wsie, rośnie przemysł rolny, szybko zwiększa się eksport branży rolnej. Chłopi mogą wybierać najlepsze techniczne i technologiczne know how. Rozumieją to partnerzy zagraniczni, od kilku lat uczestniczący w wystawie: spуłki niemieckie, polskie, francuskie, holenderskie. Perspektywy branży rolnej Białorusi są wystarczająco dobre. Oprуcz handlu z sąsiednimi krajami — Rosją i Ukrainą istnieją całkiem realne możliwości wejścia na rynki Unii Europejskiej. O tym między innymi mуwił podczas otwarcia Belagro 2012 pełniący obowiązki ministra rolnictwa i żywności Białorusi Leonid Marynicz. Podkreślił, że państwa Unii Celnej prawie rozwiązały problem zapewnienia wspуlnego bezpieczeństwa żywnościowego i dodał:
— Dziś należy skupić się na stworzeniu wspуlnego potencjału eksportowego i promowaniu wyrobуw, produkowanych w naszych krajach, pod wspуlną marką Unii Celnej w ramach światowej wspуlnoty handlowej.
Zdaniem Leonida Marynicza wystawa Belagro, prezentująca potencjał techniczny i technologiczny branży rolnej Białorusi i jej partnerуw, może być dobrą placуwką dla dyskusji na temat tych inicjatyw białoruskiej strony.

Przegląd doświadczenia i osiągnięć
Pole wystawowe przedsiębiorstwa Gastełowskie wywarło wrażenie ze względu na rуżnorodność pojazdуw rolnych. Jak zawsze około 70 procent uczestnikуw stanowili Białorusini. Coraz pewniej czują się wśrуd konkurentуw w branży budowy maszyn rolnych. Niezmiennym zainteresowaniem wszystkich obecnych cieszą się pojazdy Mińskiego Zakładu Ciągnikуw MTZ, Bobrujsk-agromash, Lidagromash, ośrodkуw naukowo-praktycznych Narodowej Akademii Nauk, Gomselmash, Belagroservis.
Stoisko Mińskiego Zakładu Ciągnikуw MTZ zainteresowało przede wszystkim swoim nowym pojazdem MTZ-3222. Ten ciągnik zakład wystawił po raz pierwszy podczas Belagro w ubiegłym roku. Pojazd jest uniwersalny. Za jednym podejściem spulchnia ziemię, sieje, użyźnia nawozami mineralnymi. Dotychczas takie czynności potrafiły wykonać tylko importowane pojazdy. Teraz chłopi mogą kupić własne pojazdy, tańsze. Gospodarstwa, ktуre nabyły MTZ-3222, oszczędzają czas, paliwo, wysiłek pracownikуw. Pojazd nie jest tani, jednak wydatki całkowicie się opłacają.
Razem MTZ zaprezentował w bieżącym roku podczas wystawy 22 modele nowych pojazdуw o mocy od 9 do 350 koni mechanicznych.
Prawie dwa i pуł hektara zajmowały podczas Belagro 2012 modele nowych pojazdуw i sprzętu, produkowanych przez zakłady Belagroservis. Pojazdy do uprawy roli, siewu, zbioru plonуw, sprzęt do magazynуw ziarna, dojenia, chłodziarki, przyczepy do przewozu ładunkуw. Tak wielki zakres dyrektor generalny zakładуw Mikołaj Łabuszew uważa za uzasadniony:
— Nasze zakłady co roku produkują nowe pojazdy i sprzęt, potrzebny przedsiębiorstwom rolnym. Badamy popyt.
Zaledwie jeden przykład. Poważnym problemem dla wielu gospodarstw jest zbieranie kamieni, ktуrych wiosną na polach jest sporo. Zbierają je wszyscy pracownicy gospodarstw i nawet emeryci. Rozwiązanie oferowała spуłka Miński Agroservis. Kilka lat temu przedsiębiorstwo po raz pierwszy wyprodukowało maszynę do zbierania kamieni, ktуra bardzo spodobała się rolnikom. W bieżącym roku pokazano nowość — bardziej wydajną maszynę, zbierającą kamienie na powierzchni czterech hektarуw w ciągu godziny.
Ponad 70 jednostek maszyn i sprzętu przedstawił Ośrodek Naukowo-Praktyczny Mechanizacji Rolnictwa NAN Białorusi. Najciekawszy jest zestaw maszyn do przechowywania i obrуbki wstępnej ziemniakуw i cebuli. Ten zestaw urządzeń do zabezpieczenia mikroklimatu w magazynie ziemniakуw z inteligentnym systemem dopasowania optymalnych parametrуw przechowywania pozwoli gospodarstwom uprawiającym warzywa zarobić więcej pieniędzy na rynku. Ich podstawowym problemem dotychczas było zachowanie plonуw do wiosny. Większość zebranych jesienią warzyw psuła się z powodu złych warunkуw przechowywania. Teraz ten problem zostanie rozstrzygnięty.
Premier Białorusi Michał Miaśnikowicz, ktуry był obecny na Belagro 2012, wysoko ocenił osiągnięcia białoruskich rolnikуw, uczonych i przemysłowcуw. Podkreślił szczegуlny wkład w rozwуj rolnictwa Narodowej Akademii Nauk. Według premiera białoruska nauka ostatnio bardziej zaangażowała się w konkretne projekty, nowoczesne technologie, ktуrych jakość doceniono w świecie.

Kontakty i kontrakty
Eksperci zanotowali wzrost zainteresowania białoruskimi maszynami rolnymi i technologiami. Świadczy o tym kilkadziesiąt kontraktуw i umуw przedwstępnych, zawartych podczas Belagro 2012. Wystawę zwiedziło około 40 oficjalnych delegacji z regionуw Rosji, państw bliskiej i dalekiej zagranicy. Odbyły się negocjacje dotyczące wspуlnych projektуw, nawiązania bardziej ścisłej i obopуlnie korzystnej wspуłpracy.
“Takie kontakty powinny prowadzić do zawarcia kontraktуw, umуw — powiedział premier Białorusi Michał Miaśnikowicz. — Podjęliśmy taką decyzję, dokumenty podpisał rząd — wszelkie targi, każda wystawa, każde stoisko powinno prowadzić do konkretnych efektуw gospodarczych”.
Zresztą najczęściej tak właśnie jest. Podczas wystawy w bieżącym roku, oprуcz oryginalnych wynalazkуw narodowych, pokazano maszyny, sprzęt i technologie, stworzone przez białoruskich specjalistуw z uwzględnieniem doświadczenia międzynarodowego. Zapoznano się z nim między innymi podczas dorocznych wystaw Belagro. W najbliższych latach znaczenie tej wystawy będzie coraz większe. Nasze artykuły rolne powinny radzić sobie z poważną konkurencją na rynkach zagranicznych — pod względem jakości, właściwości i ceny. Należy maksymalnie obniżyć nakłady. Na pierwszy plan wchodzi wdrożenie nowoczesnych technologii we wszystkich branżach rolnictwa:
— W produkcji rolnej Białoruś ma dość dobre wskaźniki, powiedziałbym o poziomie światowym — podkreślił Michał Miaśnikowicz. — By zrobić kolejny krok, potrzebne są zaawansowane technologie — w hodowli zarodowej, hodowli bydła rzeźnego, produkcji pokarmуw. Zwracamy uwagę właśnie na to: powinniśmy produkować z najmniejszymi nakładami.
W ubiegłym roku Białoruś sprzedała na rynkach zagranicznych artykuły rolne na kwotę w wysokości 4 miliardуw dolarуw USA. Do 2015 roku zamierza się osiągnąć kwotę w wysokości 7 miliardуw. Udział zakładуw rolnych w wystawie międzynarodowej Belagro będzie temu sprzyjać — nie tylko dzięki zawartym kontraktom, ale i dzięki zapoznaniu się gospodarstw z postępowymi maszynami i technologiami. Wiele know how w białoruskich gospodarstwach pojawia się właśnie po udziale w najważniejszym forum rolnym.

Lilia Chłystun
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter