Kluczowy składnik systemu ścigania

Białoruś — to państwo dla ludzi. Wypowiedziane przez prezydenta słowa stały się dla nas zwykłymi, postrzegamy je jako hasło
Białoruś — to państwo dla ludzi. Wypowiedziane przez prezydenta słowa stały się dla nas zwykłymi, postrzegamy je jako hasło. One już w tym brzmieniu są drogie, ponieważ wyrażają filozofię naszego państwa. Ale hasło ma również praktyczne znaczenie. Dla przedstawicieli władz służy jasnym punktem orientacyjnym, zasadą przewodnią do działania, dla obywateli — kryterium, które pozwala ocenić działania każdego lidera. Ale nie ma wątpliwości, że wszystkie decyzje koncepcyjne naszego państwa w ostatnich latach — w gospodarce, polityce, sferze społecznej, w sferze prawa — są podyktowane wyłącznie przez to kryterium: dobro człowieka, ludu. Jedną z najważniejszych decyzji wśród nich — utworzenie Komitetu Śledczego. Będąc tylko częścią systemu egzekwowania prawa, jest jednocześnie jego kluczowym, integrującym elementem, wpływającym na pracę milicji, organów śledczych, sądu, prokuratury... Ważny tu jest również głębinowy sens słów, który jest czasem utracony z częstego korzystania z nich. Organ ochrony prawnej — oznacza ochraniający prawo. Nasze prawo! Na życie, zdrowie, bezpieczeństwo. To szczególnie podkreślił Aleksander Łukaszenka, zwracając się do kolektywu Komitetu Śledczego w czasie jego wizyty w czerwcu 2013 roku: “Należy zawsze pamiętać, że w waszych rękach los człowieka”.
Przewodniczący Komitetu Śledczego
 Walentin Szajew

Jak realizuje się to błagosławieństwo i wymóg w codziennej pracy, jak odzwierciedla się w jej wynikach, dlaczego Białoruś ma prawo być dumną ze stworzenia nowego organu egzekwowania prawa, jak na ogół korelują śledztwo i prawa człowieka — o tym w rozmowie z naszym korespondentem opowiada przewodniczący Komitetu Śledczego Walentin Szajew.

— Kilka lat minęło od początku pracy Komitetu Śledczego w nowe moce. Stał się pierwszym potężnym organem ścigania, który został utworzony na niepodległej Białorusi faktycznie od nowa: inne agencje rządowe odziedziczone po ZSRR i głównie były zreformowane. Jak ocenia pan wyniki tych lat?

— Przypomnę, że zasadnicza decyzja o połączeniu wszystkich jednostek dochodzeniowych kraju została podjęta cztery lata temu — 2 sierpnia 2011 roku na posiedzeniu pod przewodnictwem prezydenta o kwestiach poprawy systemu organów wstępnego dochodzenia. Dekret nr 409 w sprawie utworzenia Komitetu Śledczego Republiki Białoruś prezydent podpisał 12 września.

Dziś możemy śmiało stwierdzać, że państwo i jego obywatele nie musieli żałować stworzeniu takiej struktury egzekwowania prawa: decyzja była terminowa i prawidłowa. Co najważniejsze, pozwoliło to wzmocnić, zrobić bardziej skuteczną ochronę praw i prawomocnych interesów obywateli w przygotowawczym postępowaniu karnym, pozwoliło wyeliminować dublujące funkcje organów ścigania i optymalizować wydatki budżetowe... Pozytywna dynamika wskaźników pracy dochodzeniowej po raz kolejny udowadnia, że decyzja o niezależnym śledztwie wstępnym była terminowa i prawidłowa.

Ale jeśli pozwolić sobie na emocje, to bym nazwał utworzenie Komitetu Śledczego najbardziej ambitnym projektem rządowym ostatnich pięciu lat. W tym samym czasie również unikatowym: nic takiego w tak krótkim czasie w innych krajach się nie robiło.

— Proszę pana przypomnieć, co motywowało jego utworzenie.

— Wcześniej wstępne dochodzenie przeprowadzało się przez sędziów śledczych prokuratury, organów spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa państwowego, dochodzenia finansowego... Wszystkie były częścią struktury odpowiednich służb. Ale przez cały czas obiektywnie czuły siebie osobnym, niezależnym podmiotem relacji. Kiedyś uważałem siebie przede wszystkim za śledczego, a już potem pracownika prokuratury. Tak myślało wielu kolegów.

Jednak odosobnienie nie było dla dobra wspólnej sprawy: w resortach były różne podejścia do praktycznego stosowania prawa karnego. Pomysł reform w systemie wstępnego dochodzenia nie jest nowy. Próby stworzenia na Białorusi jednego organu śledczego podejmowały się dwa razy, pod koniec lat 80-tych i 90-tych. Doprowadzić je do końca się nie udało, zadziałały resortowe interesy. Efekt — z różnych powodów projekty “jedynego postępowania przygotowawczego” nie zostały wdrożone.

Jakość dochodzenia, delikatnie mówiąc, pozostawiała wiele do życzenia — na to zwracał uwagę prezydent. Tak bardzo, że dwie trzecie uniewinniających wyroków były orzeczone przez sądy ze względu na fakt, że śledczy nierzetelnie wykonywali swoje obowiązki. Zdarzało się jawne fałszowanie materiałów... Niewinni, zdarzało się, szli do więzienia, a przestępcy unikali odpowiedzialności karnej. A to przede wszystkim okaleczone losy ludzi! O jakiej sprawiedliwości prawa można rozmawiać?

W 2011 roku były różne poglądy, w tym obawy, zaczynając od rozdątych etatów, złego zarządzania na miejscach, zmniejszenia jakości dochodzenia w okresie przejściowym i wiele więcej. Ale prezydent wykazał wolę polityczną i determinację: musi być niezależne dochodzenie! Sam fakt podjęcia tej decyzji dał pozytywny wpływ...

Były postawione konkretne cele: Komitet Śledczy musi od 1 stycznia 2012 roku rozpocząć funkcjonować w pełni sprawny. Reforma jednostki śledczej nie była celem, ale środkiem do poprawy jakości jej pracy, podkreślił głowa państwa. W bardzo krótkim czasie, w rzeczywistości, w okresie trzech miesięcy wykonano ogromną pracę od stworzenia ram prawnych i doboru pracowników nowej agencji do spraw materialno-gospodarczych.

Na rozwiązywaniu postawionych zadań były skoncentrowane ogromne środki publiczne: intelektualne, polityczne, finansowe i organizacyjne.

Wystarczy powiedzieć, że w przeddzień utworzenia i w pierwszym roku istnienia komitetu zostało opracowane i przyjęte ponad 300 przepisów regulujących wszystkie aspekty naszej pracy, w tym Ustawę o Komitecie Śledczym Republiki Białoruś. Wyobraźcie sobie, z jaką intensywnością wszystko było zrobione... W rezultacie bez żadnych trybów testowych Komitet Śledczy zaczął pracować w pełnym zakresie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Przy tym swojego rodzaju sprawdzianem naszego profesjonalizmu było ujawinienie zabójstwa Julii Laszuk, popełnionego poprzedniego dnia.

Obawy o obniżeniu jakości pracy śledztwa w okresie przejściowym zostały zdyskredytowane.

— Ale istnieją różne modele organizacji dochodzenia: dlaczego wybrano taki?

— Badano doświadczenie innych krajów. Ale na wiele sposobów Białoruś była pierwsza. Nie wchodząc w szczegóły, powiem, że w Kazachstanie próbowali stworzyć nowy model organizacji śledztwa. Jednak projekt pilotażowy zawieszono w 2013 roku. W Armenii, podejmowane są kroki w celu utworzenia zjednoczonego niezależnego śledztwa: w 2014 roku wydano odpowiednie prawo. Jednak nadal istnieje wiele problemów, w szczególności, w zakresie współpracy organów ścigania. W większości krajów na przestrzeni byłego Związku Radzieckiego nawet nie próbowali przeprowadzić taką reformę.

Korzystnym okazało się doświadczenie Rosji, gdzie od 2007 roku działał Komitet Śledczy przy prokuraturze. Ale praktyka pokazała potrzebę bardziej jasnego rozdzielenia funkcji nadzoru prokuratorskiego i wstępnego dochodzenia. W związku z tym został utworzony Komitet Śledczy jako niezależny, podległy prezydentowi organ federalny.

Przy okazji, przez naszych kolegów z Rosji wytoczono i przeprowadzono śledztwo około 10% wszystkich spraw karnych. Podstawowe obciążenie śledcze, tak jak poprzednio, niesie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji. Tu należy zauważyć, że Komitet Śledczy Białorusi przeprowadzi śledztwo 99,9% ogólnej liczby spraw karnych w kraju. Reszta spada na Komitet Bezpieczeństwa Państwowego.

— Każdego, kto przyjeżdża do naszego kraju, zaskakuje porządek i bezpieczeństwo. Te wrażenia można streścić w jednym zdaniu: “U was można wszędzie spokojnie spacerować dzień i noc!” Czy jest to zasługa Komitetu Śledczego?

— Należy odznaczyć, że do około 2005 roku zaobserwowano wzrost poziomu przestępczości, a od 2006 co roku odnotujemy spadek liczby przestępstw. Chociaż najbardziej znaczący spadek odbył się w 2012 roku — o 22,7 procent!

To tylko dowodzi, że dla ochrony obywateli, ich praw i uzasadnionych interesów są podejmowane systemowe, sprawdzone w czasie i ukierunkowane środki. Dają owoce. Zmniejszenie przestępczości i liczby morderstw nie można przypisać zasługom jednego resortu. Natomiast w ogóle spadek przestępczości — to wynik kompleksowej pracy wszystkich organów ścigania przez wiele lat, przy tym pracy dobrze zorganizowanej, zbudowanej na wysokim poziomie interakcji. Zdając sobie sprawę, jak od wewnątrz buduje się ta współpraca, mogę powiedzieć, że rola Komitetu Śledczego jest znacząca. Jest to poważny krok w rozwoju państwa i społeczeństwa, który w tym zaowocował wzmocnienie prawomocności i porządku prawnego. Powtarzam: to jest wyjątkowy i udany projekt.

— Pan wcześniej mówił o wydajności, czy jest coś znamiennego?

— Mówić na ten temat nie do końca prawidłowo, istnieje pozytywna tendencja, i jest bardzo przekonująca. Podejmowane przez Komitet Śledczy środki organizacyjno-praktyczne miały pozytywny wpływ również na jakość wstępnego dochodzenia, co z kolei wpłynęło na wzrost wykrywalności (obecnie to prawie 70%, co o 10% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku), a także na zmniejszenie w ogóle poziomu przestępczości w kraju. Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę wykrywalność morderstw, zbliżamy się do wykrywalności w stu procentach — obecnie ten wskaźnik wynosi 97,5% i jest jednym z najlepszych wskaźników w Europie. Taka sama sytuacja i z ciężkimi uszkodzeniami, powodującymi śmierć, i z gwałtami.

Jeśli porównać ze wskaźnikiem wykrywalności w krajach Europy Zachodniej, w naszym kraju jest wyższy średnio o 15%.

Zapewnienie zasady nieuchronności kary w połączeniu z poprawą jakości dochodzenia pozwoliło zmniejszyć liczbę poszukiwanych przestępców i zaginionych bez wieści. Jeśli chodzi o niezidentyfikowane trupy, dzięki wysiłkom śledczych ich resztę udało się zmniejszyć o ponad 12% w stosunku do roku 2011.

Jeśli mówić o poszukiwanych przestępcach, ich liczba zmniejszyła się o prawie jedną czwartą w porównaniu do roku 2011. Moim zdaniem, w odpowiednim czasie złapany przestępca — to jest ogromny czynnik zapobiegawczy. Pragnę zauważyć, że śledczy ma zadanie zapobiegać w ramach prawa karnego, wyjaśniać przyczyny i okoliczności popełnienia przestępstw, składać oświadczenia o ich eliminacji. Ponieważ praktyka pokazuje, że w rzeczywistości praca śledczego ma na celu profilaktykę przestępstwa.

Proszę wyobrazić: powołali załóżmy współlokatora na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, więc pojawia się w jego otoczeniu powód, aby pomyśleć, że przestępstwa zawsze się wykrywają, jest oczywisty wynik działań niezgodnych z prawem — złapają i ukarają zgodnie z surowością prawa. A jeśli przyjechali przeprowadzić wyszukiwanie... i przez jakiś czas skazali osobę, to, moim zdaniem, jest to stres zapobiegawczy dla całej ulicy. Przynajmniej, wielu pomyślą o tym, że popełnienie przestępstwa jest zawsze karane.

Mówiąc o dynamikę poprawy jakości dochodzenia, nie można nie opowiedzieć o realnym odzyskaniu uszczerbku w trakcie śledztwa. Wzrosło o prawie 10%. Sama liczba, może być, nie bardzo znamienna, ale oddzielnie dla każdej ofiary i państwa jako całości jest ważna. Ponieważ, zwracając się do nas o pomoc, poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie od czynów przestępczych, w których został ofiarą. A gwarantem zwrotu, w rzeczywistości, jest aresztowana własność sprawców, a to jest około 125% całkowitej kwoty spowodowanej szkody.

Czas jest ważnym czynnikiem w dochodzeniu w sprawach karnych, rozumiejąc to, staramy się skrócić okres dochodzenia przy zachowaniu jakości. Powstaje pytanie: dlaczego to jest ważne? Spójrzmy na tę sytuację oczami poszkodowanego i oskarżonego. Dla pierwszego to przede wszystkim jest związane z tym, że im wcześniej zostanie przeprowadzone śledztwo, tym szybciej zostanie ustalona wina konkretnych osób oraz, odpowiednio, zostaną podjęte środki w celu kompensacji strat. I, co najważniejsze, szybciej zostaną przywrócone jego prawa. Dla drugiego — oczekiwanie na decyzję w sprawie postępowania karnego jest emocjonalnie bardziej trudnym okresem zarówno dla oskarżonego i dla jego bliskich. Nie jest tajemnicą, że w tym okresie ludzie mogą mieć problemy zarówno w pracy jak i w domu. Opinia publiczna nie omieszka skorzystać z okazji, aby po raz kolejny poplotkować w oskarżycielski sposób wobec osoby pod śledztwem. Wyrok wciąż przynosi pewną jasność do jego losu.

Co do poprawy operatywności w dochodzeniu, w ciągu pierwszej połowy 2015 roku liczba spraw karnych, badanych w okresie do jednego miesiąca, jest dwa razy więcej niż wskaźniki całego 2011 roku. Już teraz w takim okresie kończymy około 40% ogólnej liczby spraw karnych.

Ważne jest, aby odznaczyć, że zaostrzenie wymagań dotyczących jakości śledztwa i zrównoważone podejście do oceny dowodów pozwoliły na zmniejszenie liczby spraw karnych, które prokuratorzy wracali na dodatkowe badania. W 2011 roku ich było 917, w 2014 — 216, zmniejszenie rzeczywiście cztery razy. Naszym zadaniem priorytetowym — aby zminimalizować takie fakty. Jeśli weźmiemy wyroki uniewinniające, to tylko w 2011 roku przez sądy takie decyzje zostały wydane wobec 333 osób, a przez cały czas istnienia Komitetu Śledczego wobec 98 osób. Oczywiste zmniejszenie...

Rola Komitetu Śledczego w zakresie ochrony praw obywateli i ich interesów prawnych znajduje odzwierciedlenie również w ilości zwróconych organom dochodzenia materiałów kontroli przed dochodzeniem, które były nam przekazane w ramach spraw karnych. Tu kierujemy się zasadą, że żaden obywatel nie może być ścigany w przypadku braku dostatecznych dowodów! Przez śledczych w różnych porach ze względu na brak wystarczających danych, wskazujących na oznaki przestępstwa, wracało się do jednej czwartej takich materiałów, a do niektórych struktur prawie półowę. I jeśli mówimy na ogół, od początku pracy Komitet Śledczy do organów dochodzenia zwrócił więcej niż 35 tysięcy materiałów!!!

Wiadomym jest, że nie tylko organom śledczym ustawodawstwo pozwala na wszczęcie postępowania karnego, ale dla dochodzenia wciąż przychodzą do nas. Tak więc, przy okazji, w 2012 roku w ponad 50% takich spraw zakończyliśmy ściganie na podstawie rehabilitacyjnej, to znaczy ze względu na brak dowodów. Formalne wdrożenie sprawy karnej nie jest osiągnięciem i tym bardziej wskaźnikiem jakości pracy tego lub owego podziału systemu ścigania kraju.

— Na początku rozmowy pan podkreślił, że praca śledczego w celu ustalenia przyczyn i warunków, które przyczyniły się do popełnienia przestępstw, i podejmowanie kroków w celu ich usuwania jest zapobieganiem przestępstwom. Jeśli można, niech pan opowie o tym więcej?

— To prawda, prawo wyraźnie poleca śledczemu wyjaśniać przyczyny i warunki popełnienia przestępstw i składać oświadczenia o ich usunięciu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy składania o usunięciu naruszeń prawa, przyczyn i warunków, które przyczyniły się do popełnienia zbrodni, były dokonywane przez nas do różnych organów i organizacji w co trzeciej sprawie, objętej dochodzeniem. Przy tym ponad 3500 zgłoszeń śledczy doprowadzili osobiście, na przykład, na walnych zgromadzeniach kolektywów, spotkaniach w organizacjach, posiedzeniach komitetów wykonawczych. W ogóle, w czasie swojego istnienia Komitet Śledczy skierował ponad 122 tysiąca zgłoszeń. Zgodnie z wynikami ich rozpatrzenia na wniosek dochodzenia podjęte środki reagowania wobec 9384 urzędników, ponad 500 zwolnono ze stanowisk. W ujawnionych podczas śledztwa spraw karnych negatywnych faktach, które nabywają skalę negatywnych tendencji, stosujemy w praktyce skierowanie uogólnionych informacji dotyczących takich kwestii problemowych do organów władzy. Na przykład, w czerwcu — lipcu skierowano dwa listy informacyjne do rządu naszego kraju — o natychmiastowym przyjęciu środków w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń do zabaw dla dzieci oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na obiektach infrastruktury rozrywkowej. Analizując sprawy karne o oszustwach, tylko w styczniu 2015 roku wysłano listy uogólnione do Banku Narodowego, Ministerstwa Podatków, Prokuratury Generalnej...

— Wiem, że resort jest aktywnie zaangażowany również w tworzeniu przepisów.

— Wspominaliśmy już, że podczas śledztwa w sprawach karnych, śledczy często ujawniają luki w ustawodawstwie. Jeden z takich przykładów: w dochodzeniu w sprawie o macierzyństwie zastępczym ustaliliśmy nieskuteczność kontroli procesu realizacji macierzyństwa zastępczego. Przygotowano szereg propozycji, które skierowane do naszego rządu.

Będąc jednym z najmłodszych resortów ścigania, Komitet Śledczy wykonał dość znaczące kroki w tworzeniu przepisów. Nasze inicjatywy legislacyjne znajdują swoje odzwierciedlenie w przyjętych przepisach. Niektóre z propozycji zawarte w niedawno podpisanej przez głowę państwa Ustawie w sprawie zwalczania korupcji. W Dekrecie Prezydenckim nr 6 w sprawie pilnych środków w celu zwalczania handlu narkotykami są określone środki mające na celu zaostrzenie odpowiedzialności za obrót i stosowanie narkotyków, w tym obniżenie wieku odpowiedzialności karnej za nielegalne działania, związane ze sprzedażą narkotyków, od lat 16 do 14. Śmiało można nazwać nowością w krajowych przepisach postępowania karnego instytut umowy przedprocesowej ze śledztwem. Jest to rodzaj umowy między śledczym a przestępcą: w razie zgody współpracować i przekazywać organom ścigania karnego istotne informacje mu gwarantowane jest zmniejszenie najwyższej możliwej kary.

— Czy można porównać łączną liczbę śledczych przed powstaniem Komitetu a teraz?

— Ich stało się mniej o jedną czwartą. Podczas tworzenia etatu przeprowadzono podstawową certyfikację śledczych w zakresie zgodności stanowiska. Podstawą wyboru został przede wszystkim poziom profesjonalizmu. Rok później na podstawie szczegółowej analizy stanu rzeczy w jednostkach Komitetu Śledczego i ze względu na poziom narzutu na pracowników przeprowadzono działania organizacyjno-kadrowe w 37 rejonowych, miejskich działach. Niektóre z nich zostały przekształcone w międzyrejonowe i zjednoczone działy i miejskie (Witebsk, Homel, Baranowicze, Brześć, Pińsk, Orsza, Bobrujsk, Grodno, Mohylew, Połock). To pozwoliło im dyslokować się na jednych obszarach i tym samym zaoszczędzać na utrzymaniu budynków, ponownie rozpatrzyć liczbę pracowników, używanych pojazdów... Zwolniono 16 oddziałów rejonowych. Pozwoliło to zoptymalizować naszą strukturę, zachowując przy tym wykwalifikowane zasoby ludzkie, a także uwolnić 70 jednostek liczby etatowej w centrali Komitetu Śledczego, administracjach Komitetu Śledczego w obwodach i Mińsku, rejonowych, miejskich, dzielnicowych w miastach działach Komitetu Śledczego.

Istnieją plany, aby zwolnić około 120 pracowników, głównie czołowych pracowników i służb tylnych. Taka reforma doprowadzi nie tylko do redukcji stanowisk, ale także do obniżenia kosztów finansowania bieżącej działalności.

W ten sposób poprawiając jakość, jak również podejście do dochodzeń w sprawach karnych, udało nam się nie tylko zoptymizować etat współpracowników, ale także zaoszczędzić znaczną ilość środków budżetowych, które z kolei były skierowane na inne specjalne programy społeczne w kraju.

— W każdej pracy odgrywa rolę czynnik ludzki i pozostaje ryzyko profesjonalnego błędu. Jak przekonać oskarżonego lub ofiarę, że w ich sprawie taki błąd nie będzie popełniony? W jakim stopniu praca śledczego jest indywidualna? Lub zespołowa? Czy ktoś może go poprawić?

— Pana i chyba wielu czytelników interesuje pytanie, dotyczące korupcji w naszym gronie. Moje stanowisko w tej kwestii było i będzie pryncypialne — surowe i pełne zwalczanie. W ubiegłym roku osobiście wszcząłem postępowania karne wobec podwładnych, którzy w trosce o przelotnym zysku umieścili na wadze słowa takie jak “prawo”, “sprawiedliwość”, “Ojczyzna”. Niektórzy z nich zostali już skazani...

Odpowiadając na same pytanie, mogę powiedzieć, że obecny system w Komitecie działa na pierwokupu, aby wyeliminować możliwość wystąpienia błędu. Działamy zgodnie z okolicznościami. Jeśli to młody śledczy, to ma bardziej dojrzałego mentora. Doświadczony współpracownik otrzymuje najbardziej skomplikowane sprawy karne. W razie potrzeby stwarzamy grupy śledcze. Istnieje również tak zwana kontrola wewnętrzna (taka kontrola zwana procesualną). Pracownicy takich podziałów zaangażowani są w organizację i nadzór nad dochodzeniem i mają prawo do odwołania błędnie podjętych decyzji w sprawach karnych. Niezależne dochodzenie — to nie znaczy niekontrolowane. Prokuratura odgrywa swoją rolę nadzorczą. Później sąd podejmuje ostateczną decyzję w sprawie winy osoby.

— Proszę opowiedzieć o współpracy międzynarodowej resortu.

— Na arenie międzynarodowej nas już znają  jako wiarygodnego i kompetentnego partnera, który jest w stanie szybko i jakościowo świadczyć pomoc prawną w zakresie zwalczania przestępczości. Udało się ustalić konstruktywną współpracę nie tylko z organami ścigania państw — uczestników WNP — Komitetem Śledczym Federacji Rosyjskiej, Departamentem Śledczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu, ale także z naszymi kolegami z innych krajów. Nie tak dawno temu odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej Niemiec, istnieje już kilka umów o wzajemnej pomocy prawnej z Pakistanem. Profesjonalizm naszych pracowników za skuteczne zwalczanie ponadnarodowej cyberprzestępczości został uznany również przez globalną społeczność finansową. Firma Visa wysoko oceniła wykrycie szeregu przestępstw w dziedzinie kart płatniczych, które zostały popełnione w tym poza naszym krajem.

W 2014 roku udzielono pomoc prawną organom ścigania z 16 państw. Sami zwracaliśmy o pomoc do 61 państwa. Przesyłaliśmy materiały o ekstradycję 186 oskarżonych, zatrzymanych poza Białorusią.

Nasi pracownicy w składzie delegacji białoruskich biorą udział w wielu międzynarodowych konferencjach, forach, konsultacjach w szerokim zakresie problemów ścigania, czy to cyberprzestępczość, zwalczanie handlu ludźmi, zwalczanie legalizacji dochodów, pochodzących z przestępstwa.

— A gdzie przygotowują przyszłych śledczych?

— Obecni pracownicy — to w większości ci sami śledczy, którzy służyli w organach spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa państwa, dochodzeń finansowych, prokuratury. Znają swoją pracę, są profesjonalistami. Nową zmianę jeszcze w pełni nie wychowaliśmy, pracujemy nad tym. W tym szkolimy przyszłych śledczych na bazie Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zatrudniamy absolwentów specjalności prawnych naszych uczelni. Przy okazji, w Akademii przy Prezydencie w 2013 — 2014 roku akademickim dla naszego resortu została otwarta nowa specjalność do przekwalifikowania.

Posłowie

Pod koniec rozmowy szef resortu, generał-major sprawiedliwości Walentin Szajew podkreślił: “Mówiąc o wynikach naszej działalności, mogę odznaczyć, że wymóg głowy państwa o tym, że w pracy Komitetu Śledczego priorytetowymi muszą być zgodność z prawem, ochrona interesów obywateli i państwa, aby żadna niewinna osoba nie została aresztowana i skazana, a przestępstwa szybko, profesjonalnie rozwiązywały się, z niezłomną twardością realizujemy w życiu”.


OD AUTORA


Na temat utworzenia Komitetu Śledczego Republiki Białoruś było wiele rozmów, opinii, poglądów, sądów. Wynik jeden — wolicjonalna decyzja głowy państwa w sprawie ustanowienia niezależnego resortu wstępnego dochodzenia i jej realizacja z natury są znaczącym przełomem jakościowym w rozwoju systemu prawnego Republiki Białoruś.

W rezultacie został znacznie zwiększony poziom wstępnego dochodzenia, ochrony praw i wolności obywateli, interesów osoby, społeczeństwa i państwa.

Zadania, które będą rozwiązywać, sformulował Aleksander Łukaszenka przed wręczeniem komitetowi sztandaru: “Życie i zdrowie ludzi u nas są ogłoszone wartościami najwyższymi. To jest podstawą bezpieczeństwa narodowego. I wiodącą rolę w tym zadaniu oddano do bloku organów ścigania. Dla zwiększenia jego efektywności zdecydowano się na utworzenie jednego niezależnego organu postępowania przygotowawczego — Komitetu Śledczego”.

Wiktor Ponomariow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter