Минск
+2 oC
USD: 2.21
EUR: 2.39

Kierunek medyczny

Uczelnie wyższe Homela i stanu Teksas zawarły umowę o współpracy
Homel odwiedziіa delegacja centrum nauk medycznych z Teksaсskiego Uniwersytetu Technicznego (USA) na czele z profesorem Bonn± Benjamin. Pomiкdzy t± uczelni± i Homelskim Paсstwowym Uniwersytetem Medycznym zostaіa zawarta umowa o wspуіpracy.

W rozmowie z korespondentem “Belarus” pani Beniamin wyja¶niіa, їe stanowi to jeden z etapуw wspуіpracy, ktуra juї od kilku lat і±czy te uczelnie. Jak wynika z jej sіуw, umowa obejmuje praktycznie wszystkie kierunki medycyny, i jej zawarcie umoїliwi stworzenie podstawy do realizacji konkretnych programуw w zakresie pracy naukowo-badawczej w dziedzinie chirurgii i pediatrii; staїуw wykіadowcуw i studentуw; wymiany programуw edukacyjnych. Kierowniczka delegacji nie wyklucza, їe w przypadku bardziej szczegуіowego badania problemуw medycznych w okresie postczarnobylskim, temat ten moїe staж siк gruntem do wspуlnych badaс. Pani Beniamin nadmieniіa, їe podczas wstкpnego omуwienia kierunkуw wspуіpracy rozpatrzono moїliwo¶ж wі±czenia Uniwersytetu Teksaсskiego do projektu “Telemedycyny” Homelskiego Uniwersytetu Medycznego, ktуry juї і±czy szereg uczelni Biaіorusi, Japonii, Szkocji.
W czasie dwudniowego pobytu w Homelu delegacja centrum nauk medycznych z Uniwersytetu Teksaсskiego odwiedziіa obwodowy szpital infekcyjny oraz regionalne centrum kardiochirurgii. Przedstawiciele Uniwersytetu odczytali wykіady dla homelskich lekarzy i studentуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...