Kiedy igła tańczy

Nowa ekspozycja “Taniec igły. Technologie tradycyjnego haftowania” została otwarta w homelskiej filii Wetkowskiego muzeum twórczości ludowej
Nowa ekspozycja “Taniec igіy. Technologie tradycyjnego haftowania” zostaіa otwarta w homelskiej filii Wetkowskiego muzeum twуrczo¶ci ludowej.

Moїna zobaczyж tutaj szyte przedmioty oraz narzкdzia, uїywane przez mistrzуw rуїnych epok: od igіy czіowieka pierwotnego do maszyn do szycia i urz±dzeс XIX i XX wiekуw. W muzeum przedstawiono rуwnieї utwory tradycyjnego haftowania z XIX–XXI stuleci: odzieї, rкczniki, przedmioty uїytku domowego ozdobione haftem w krzyїyki, ¶ciegiem pіaskim, richeliu, starowierskim haftem jedwabiem, zіotem i paciorkami, haftem wiejskim z lat 1970ch. Unikalno¶ж nowej ekspozycji polega nadym, їe organizatorzy sprуbowali nie tylko przedstawiж przedmioty i wzory haftu, lecz rуwnieї pokazaж technologiк jego wykonania. Jak wynika ze sіуw pracownikуw homelskiej filii Wetkowskiego muzeum twуrczo¶ci ludowej, technologie wielu biaіoruskich haftуw koсca XIX — pocz±tku XX stuleci zostaіy zatracone. Specjali¶ci musieli duїo popracowaж, aby odtworzyж metody haftowania z tej czy innej miejscowo¶ci.

Wystawa “Taniec igіy. Technologie tradycyjnego haftowania” bкdzie otwarta do lutego 2006 roku.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter