Каратели хотели, чтобы от нас остался только пепел - из воспоминаний очевидцев трагедии в Хатыни

«Карнікі хацелі, каб ад нас застаўся попел»

22 сакавіка 1943 года разам з жыхарамі знішчана вёска Хатынь Лагойскага раёна. Толькі шэсць хатынцаў, што засталіся ў жывых, у ліку якіх адзін дарослы, каваль Іосіф Камінскі (ён стаў прататыпам скульптуры «Няскораны чалавек»), і пяць падлеткаў, прызнаны сведкамі. Сярод іх 13-гадовыя Аляксандр Жалабковіч і Уладзімір Яскевіч, якія цудам пазбеглі смерці, каб працягнуць свой спалены род.


Чорныя справы вылюдкаў

Вядома, што пасля вайны Камінскі жыў у вёсцы Казыры ў сямі кіламетрах ад Хатыні. Ён памёр у 86 гадоў і быў пахаваны ў Лагойску. Вось што прыгадваў ён у свой час пра балючыя для кожнага беларуса падзеі. Словы Іосіфа Камінскага прыводзяцца ў кнізе «Хатынь. Трагедыя беларускіх вёсак»:

«І мяне павялі ў той хлеў. Дачка, і сын, і жонка — там. І людзей столькі. Я кажу дачцэ: «Чаму вы не адзеліся?» — «Дык сарвалі з нас адзежу», — кажа дачка. Ну, прыгоняць у хлеў і зачыняць, прыгоняць і зачыняць. Столькі людзей нагналі, што і не прадыхнуць ужо, руку не падымеш. Людзі крычаць, дзеці гэтыя: ведама, столькі лю­дзей і страх гэтакі. Сена там было, салома, кармілі яшчэ, трымалі кароў. Зверху і падпалілі. Падпалілі зверху, гарыць страха, агонь на людзей сыплецца, сена, салома загарэліся, душацца гэтыя людзі, так сціснулі, што і дыхаць ужо няма як. Няма як дыхнуць… А тут дзверы расчыніліся. Расчыніліся, а людзі не выходзяць. Што такое? Аж там страляюць, страляюць там, кажуць. Але крык такі, што стрэлу таго, што стуку таго і не чуваць. Ведама ж, гараць людзі, агонь на галовы, ды дзеці — такі крык, што… Я сыну кажу: «Праз галовы, праз галовы трэба!» Падсадзіў яго. А сам панізе, паўз ногі. А на мяне бітыя і наваліліся. Наваліліся на мяне бітыя тыя, і прадыхнуць нельга. Але варушыў плячыма — тады я здаравейшы яшчэ быў, — стаў паўзці. Толькі да парога дапоўз, а страха і абвалілася, агонь на ўсіх. А сын выскачыў таксама, толькі голаў яму трохі абсмаліла, валасы абгарэлі. Адбег метраў пяць — яго і палажылі. На ім людзі пабітыя — з кулямёта ўсіх. Стаў яго выцягваць, аж у яго і кішкі ўжо… Спытаў яшчэ толькі, ці мама жывая. Не дай бог нікому, хто на зямлі жыве, каб не бачылі і не чулі гора такога».

Прысуд душагубу і здрадніку

У ліку іншых забіваў ні ў чым не павінных людзей начштаба 118-га карнага батальёна Дырлевангера Рыгор Васюра. Праз два тыдні пасля гібелі Хатыні ён атрымаў водпуск. А потым адным з першых у сваім варварскім падраздзяленні — фашысцкі медаль.

Мой сябра журналіст Васіль Рошчын прысутнічаў на закрытым судовым працэсе над Васюрам і распавядаў мне, як ён праходзіў. Справа разглядалася ў лістападзе — снежні 1986-га ў Мінску.

Прывяду расказ душагуба Васюры, які быў надрукаваны ў нарысе Рошчына ў саюзнай «Рабочей трибуне» за 10 лістапада 1990 года пад назвай «Неизвестная Хатынь»:

«Да вайны я скончыў сем класаў і сельгастэхнікум. Служыў тэрміновую — добраахвотна пайшоў, каб паступіць у ваеннае вучылішча, якім аказалася Кіеўскае сувязі. Да пачатку вайны за плячыма было сем гадоў вайсковага стажу. Камандаваў радыёўзводам, быў камузвода сувязі, даслужыўся да начальніка сувязі ўмацраёна. Стаў кандыдатам у члены партыі. За два дні да палону (29 чэрвеня 1941-га) знішчыў парткніжку і афіцэрскае пасведчанне. З аднаго лагера перавезпі ў другі, на тэрыторыі Германіі. Восенню нас адсартыравалі, і мне прапанавалі пайсці ў школу прапагандыстаў-усходнікаў. Кармілі ў ёй уволю, падлечвалі належным чынам. Пад восень нас, усходнікаў, прывезлі ў сталіцу Украіны, дзе я адчуваў сябе таксама добра. Тут абмундзіравалі і далі вінтоўку, пасля чаго падпісаў прысягу на вернасць рэйху. Для чаго фарміруецца батальён — і дурню было зразумела. Прызначылі камандзірам узвода. У Плешчаніцах стаў ад'ютантам, начальнікам штаба. Атрымаў жалаванне (30 марак) і харчовы паёк. Мне ўстанавілі водпуск у 24 працоўныя дні, радавым — 18. У першы паехаў у жніўні 43-га. Абавязкі выконваў, як кажуць, на ўзроўні, ніколі не пакаралі. Немцы камандавалі, а мы тыя каманды выконвалі. Так, дапамагаў немцам кіраваць аперацыямі, якія праводзіліся. Дзецям казаў потым, што знаходзіўся ў палоне».

Васюра працягваў злачынствы і ў складзе 76-га пяхотнага палка, які разбілі ўжо на тэрыторыі Францыі. У 1952 годзе яго, здавалася б, спасцігла караючая рука правасуддзя. Але тады мярзотніку ўдалося ўтаіць свае злачынныя, паганыя ўчынкі, і ваенны трыбунал Кіеўскай акругі прыгаварыў яго за здраду Радзіме да 25 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем афіцэрскага звання. Але літаральна праз тры гады трапіў пад амністыю і быў вызвалены! Ды ўсё ж праскочыць не атрымалася. Праз дзесяцігоддзі супрацоўнікі КДБ выявілі яго на Украіне і даставілі ў сталіцу Беларусі, дзе ён атрымаў адпаведны сваім бесчалавечным дзеянням прысуд.

Па справе лютага забойцы праходзіла мноства сведак. Сярод іх быў радавы Співак, ураджэнец Украіны.

— Я быў у лагеры ваеннапалонных у Кіеве, — расказваў Співак. — Потым з'явіліся ўкраінскія нацыяналісты і пачалі арганізоўваць зондаркаманду. Начальнікам штаба стаў Рыгор Васюра. У Беларусь, мы ведалі, нас накіроўваюць для барацьбы з партызанамі. Што ведаю пра Хатынь? Раніцай 22 сакавіка 1943-га мы паехалі па нейкім заданні. Мінулі гарбаты мост, калі нас абстралялі. Забілі гаўптмана Вёльке і яшчэ некалькі нашых. Мы пашмалялі ў адказ, партызанаў не знайшлі і забралі з сабой мясцовых лесарубаў. Павялі іх у напрамку Плешчаніц. Сустрэлі роты, якія паднялі па трывозе. Людзі пры гэтым пачалі разбягацца ў розныя бакі, а мы пачалі па іх страляць. Колькі забілі — дакладна сказаць не магу, але нямала. Потым пайшлі па слядах партызанаў. Разам з немцамі з Лагойска і яшчэ аднекуль ачапілі Хатынь. Я таксама ішоў і выганяў людзей з дамоў. Васюра разам з начальствам аддаваў загады. Калі ўсіх жыхароў загналі ў гумно, зачынілі яго і акружылі, прагучала каманда падпальваць! Каб ніхто не выскачыў, паставілі кулямёт. Па тых, хто імкнуўся вырвацца з агню, пачалі страляць з усіх відаў зброі. Усе палілі — і я паліў са сваёй вінтоўкі. Забыць гэтага нельга. Мяне ўсяго трэсла. Нашу роту адразу ж вывелі з вёскі. Па­цвярджаю, што тройчы ўдзельнічаў у масавых расстрэлах і двойчы быў іх непасрэдным сведкам. Увогуле, наша першая рота была самая жорсткая, бязлітасная, лютая і верная немцам. Амаль усе ў ёй былі ўраджэнцамі Заходняй Украіны.

1969 год. Іосіф Камінскі дзеліцца ўспамінамі з піянерамі.

«Хацеў кінуцца ў агонь, каб не бачыць»

Цяжка ўявіць той душэўны і сардэчны боль, тыя невыносныя перажыванні, тыя нянавісць і агіду, якія ахоплівалі Аляксандра Жалабковіча, — ён выступаў на працэсе ў якасці сведкі злачынстваў Васюры, Співака ды іншых па­дон­каў. Вось што паведаў суду Аляксандр Пятровіч:

— Раніцай 22 сакавіка ў наш крайні дом зайшлі немцы. Пакуль яны елі звараную ў чыгунку курыцу, мама ціхенька вымавіла: «Хутчэй уцякай да цёткі, мо яны бачылі цябе з партызанам». Я непрыкметна выйшаў у двор, убачыў ланцуг немцаў у зеленаватых шынялях і паскакаў на кані ў супрацьлеглы бок. Потым паўзком дабраўся да лесу і пабег у суседнюю вёску Замосце, дзе пра ўсё і расказаў. А над Хатынню ўжо быў бачны чорна-ружовы дым. Мы пачакалі, пакуль у наваколлі ўсё сціхла, і прабраліся на папялішча. Убачылі з перабітымі нагамі майго стрыечнага брата Віцю. Ён яшчэ крычаў ад болю і клікаў на дапамогу. Падышлі бліжэй да былога гумна, дзе нас чакаў груд трупаў. Навокал — кроў, нікога ніяк не пазнаць. Метрах у трыццаці ад гумна я знайшоў сваю маму. Яна была ў знаёмай мне з дзяцінства летняй кофтачцы, ляжала тварам у мешаніне зямлі з крывёю са знесеным чэрапам. Ад гэтага я згубіў прытомнасць і далейшае памятаю ўжо невыразна, няясна, цьмяна. Здаецца, дні праз тры жыхары суседніх вёсак хавалі загінулых. Віцьку да партызанскага шпіталя мы не давезлі, ён памёр ад страты крыві.

Прызваннем Аляксандра Пятро­віча стала вайсковая служба. У 1946-м ён паступіў у падрыхтоўчае артылерыйскае вучылішча. Пасля скончыў вышэйшае ваеннае артылерыйскае вучылішча, ракетна-артылерыйскую акадэмію. Прайшоў шлях ад лейтэнанта да падпалкоўніка. Службовыя абавязкі выконваў на Далёкім Усходзе, Курыльскіх астравах, у Казахстане, Туркменіі, Ленінградзе, Чэхіі. На пенсію ж пайшоў у Гродне, дзе застаўся з сям'ёй пасля заканчэння службы.

Да сваіх апошніх дзён ветэран-вайсковец сябраваў з Віктарам Андрэевічам Жалабковічам, які вырваўся з вогненнага палону. Ён быў на судзе і сведкам, і пацярпелым. І вось што прыгадваў падчас аднаго з пасяджэнняў:

— Па дарозе да гумна майго бацьку па-зверску збілі. Я хоць апрануты быў, іншых жа выштурхоўвалі з хат нават босымі. Бацька, маці, два браты, я і сястра прыладзіліся каля самых дзвярэй, і было бачна, як падносілі салому і палівалі сцены бензінам. Неўзабаве шугануў агонь, унутр пачаў прабівацца дым. Насустрач людзям, якія гуртам ірвануліся і выбілі дзверы, ударыла полымя. Мы з мамай адбеглі метраў на шэсць, калі мне абпаліла плячо. Я паваліўся, мама мяне прыкрыла, і я адчуў, як яе цела рэзка здрыганулася. Я сказаў ёй, што мяне параніла, але яна нічога не адказала. Колькі праляжаў побач — не памятаю, а калі падняўся — убачыў вакол сябе трупы, якія дыміліся. Не мог у такое паверыць і хацеў кінуцца ў агонь, каб не бачыць. Спынілі толькі стогны і крыкі пакутліва паміраючых, якім падносіў ваду разам з крывёй. Здаецца, упаў тады ў несвядомы стан, колькі часу правёў на гэтым страшэнным папялішчы — не памятаю. Карнікаў было шмат, у асноўным у зялёнай форме. Размаўлялі на нямецкай і ўкраінскай мовах. Перад людзьмі ўсіх краін сведчу: яны хацелі спаліць нас жывымі, каб застаўся толькі попел. Страляць жа пачалі пасля таго, як асуджаныя на вогненную смерць хатынцы вырваліся з гумна.

Цудам застаўся ў жывых у крывавым сакавіку і трэці сябрук-падлетак, будучы майстар цэха Мінскага аўтазавода Уладзімір Антонавіч Яскевіч.

Ніколі не забудзем і не даруем нямецка-фашысцкім захопнікам і іх памочнікам той вогненны след генацыду, які яны пакінулі на нашай роднай зямлі, і як святыню будзем берагчы нашу вечную памяць пра тых, хто загінуў падчас гітлераўскай навалы.

Уладзімір БАРЫСЕНКА
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter